Navigation

проф. др Снежана Гојковић

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 445

011/3303753
локал753
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звањеJuly 06, 2007

Предмети

14МЗХ714MZH7 - Kinetics of electrochemical reactions
14ХЕИ4714HEI47 - Fundamentals of electrochemical engineering
Д101D101 - Chemical Kinetics
Д191D191 - Electrochemical kinetics and experimental methods
ЗП291ZP291 - Physical Chemistry I
ЗП392ZP392 - Physical Chemistry II
МХЕИ6MHEI6 - Electrochemical reactors

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

  • Наноструктуирани платински катализатори за електрохемијску оксидацију малих органских молекула синтетизовани микроемулзионим поступком, Мила Крстајић Пајић, 11.06.2019.

Мастер академске студије

  • Синтеза нанокатализатора Pd-Ni и његова електрокаталитичка активност за оксидацију алкохола у алкалној средини, Зденка Станчић, 17.09.2014.
  • Електрохемијска оксидација метанола на наночестицама платине нанесеним на носач од калај(IV)-оксида допован рутенијум(IV)-оксидом, Мила Крстајић, 24.06.2013.

Основне академске студије

  • Издвајање кисеоника на електрохемијски добијеним оксидима никла, Стефан Ђокић, 15.09.2017.