Навигација

проф. др Гордана Кокеза

Редовни професор
Катедра за друштвене науке

ТМФ - велика зграда, канцеларија 210

011/3370420
011/3303664
локал664
Научна областЕкономија
Датум избора у звање 6. јул 2007.

Предмети

14Д01014Д010 - Менаџмент људских ресурса
14МТЕТ414МТЕТ4 - Економика предузећа и менаџмент
22Д12122Д121 - Економика енергетике
22ММТР22ММТР - Менаџмент технолошког развоја и технолошко предузетништво
Д131Д131 - Економика енергетике
ЗП41ЗП41 - Економика предузећа и менаџмент
МИН213МИН213 - Економика предузећа и менаџмент
ММТРММТР - Менаџмент технолошког развоја
ТЕТ217ТЕТ217 - Основи маркетинга
ТЕТ218ТЕТ218 - Индустријски менаџмент

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

 • Управљање контролом квалитета у процесу производње сладоледа, Милица Марковић, 30.09.2021.
 • Управљање контролом квалитета у процесу прераде воде у воду за пиће, Ива Стефановић, 30.09.2020.
 • Специфичности процеса управљања фармацеутским отпадом у функцији испуњености критеријума одрживог развоја, Неда Павков, 29.09.2020.
 • Утицај квалитета производа на повећања конкурентности и продаје прехрамбених производа, Јелена Лазаревић, 30.09.2019.
 • Управљање процесом промета сировина за производњу смоле у циљу остварења техно-економских критеријума пословања, Александра Рашковић, 30.09.2019.
 • Техно-економски аспекти производње акрилних кулира, Младен Ђорђевић, 28.09.2018.
 • Технолошки и економски аспекти производње епокси-полиестарског лака у праху, Саша Соврлић, 28.09.2018.
 • Компаративна техно-економска анализа напредних оксидационих техника у третману воде, Јулијана Тодоровић, 27.09.2018.
 • Утицај контроле квалитета на пословни успех предузећа прехрамбене индустрије, Марија Газибара, 30.09.2017.
 • Удруживање привредних субјеката у циљу повећања ефикасности пословања - са посебним освртом на прехрамбену индустрију, Марина Велимировић, 30.09.2017.
 • Компаративна техно-економска анализа примене постројења за обраду отпадних вода из домаћинстава, Маријана Александрић, 29.09.2017.
 • Компаративна техно-економска анализа процеса прераде природног гаса, Стефан Бошковић, 29.09.2016.
 • Улога и значај маркетинга у унапређењу пословног успеха предузећа за производњу вина, Марта Војводић, 04.09.2015.
 • Управљање процесом увођења стандарда квалитета у функцији унапређења пословног успеха индустријских предузећа, Милица Секулић, 30.09.2014.
 • Оптимизација економске исплативости добијања органског гвожђа из отпадне кланичне крви за примену у ветеринарској медицини, Милица Бошњаков, 30.09.2014.
 • Техно - економска оправданост процеса пречишћавања комуналних отпадних вода, Филип Бујас, 28.08.2014.
 • Техно-економски аспекти развоја биогас постројења за производњу електричне енергије у Србији, Анђела Поповић, 27.09.2012.

Основне академске студије

 • Утицај примене маркетинг активности на ефикасност пословања фармацеутских предузећа, Радмила Туцић, 30.09.2022.
 • Утицај маркетинга на пословни успех предузећа прехрамбене индустрије, Јована Никитовић, 30.09.2022.
 • Управљање контролом квалитета у предузећима прехрамбене индустрије у циљу унапређења успеха пословања, Јована Мариновић, 05.07.2022.
 • Техно-економска анализа процеса пречишћавања воде у воду за фармацеутску употребу, Милица Ћурчић, 05.07.2022.
 • Утицај процеса трансфера технологије на развој привредних субјеката, Данијела Богданов, 05.04.2022.
 • Техно-економски аспекти производње воде за пиће, Наталија Арсеновић, 01.03.2022.
 • Развој продајне и маркетинг стратегије извоза семенске соје, Наташа Пантић, 22.12.2021.
 • Производња полупроизвода у прехрамбеној индустрији са становишта испуњености технолошких, економских и еколошких критеријума, Ивана Грујичић, 04.11.2021.
 • Управљање производњом у предузећима прехрамбене индустрије у циљу повећања ефикасности пословања, Милица Васић, 30.09.2021.
 • Компаративна техно-економска анализа производње воде за инјекције, Драгана Митић, 14.09.2021.
 • Управљање производњом у прехрамбеној индустрији у циљу унапређења пословања, Марија Ђекић, 08.07.2021.
 • Утицај управљања квалитетом на пословни успех индустријских предузећа, Драгана Јаковљевић, 30.09.2020.
 • Утицај циркуларне економије на ефикасност пословања привредних субјеката, Ђурђина Драганов, 30.09.2020.
 • Техно-економска оправданост увођења новог производа у прехрамбеној индустрији, Миодраг Радовановић, 29.09.2020.
 • Техно-економска оправданост процеса производње вина, Јована Митровић, 31.01.2020.
 • Технолошка и економска оправданост производње етарског уља из лековите биљке смиље, Дејан Рајковић, 13.11.2019.
 • Техно-економски аспекти производње средства за инхибирање корозије и каменца у великим рециркулационим расхладним системима за хемијски третман вода, Наташа Гојковић, 30.09.2019.
 • Управљање процесом контроле квалитета у фабрици за производњу цемента, Бојана Бијељић, 30.09.2019.
 • Управљање производним асортиманом кондиторских производа у циљу унапређења конкурентности, Јелена Милетић, 28.02.2018.
 • Управљање производњом кондиторских производа у циљу унапређења показатеља пословног успеха, Марина Ловрић, 22.02.2018.
 • Специфичности маркетинга фармацеутских производа, Јулијана Тодоровић, 30.09.2017.
 • Технолошки и економски аспекти производње у прехрамбеној индустрији у функцији повећања ефикасности пословања, Јована Велић, 30.09.2017.
 • Управљање производњом прехрамбених производа у циљу повећања профитабилности процеса, Милена Милошевић, 08.09.2017.
 • Улога и значај контроле квалитета у пословању предузећа фармацеутске индустрије, Даница Стошић, 30.09.2016.
 • Компаративна техно-економска анализа пречишћавања отпадног гаса у зависности од степена ефикасности циклона, Иван Антанасковић, 04.07.2016.
 • Компаративна техно-економска анализа обраде отпадних вода у зависности од степена коришћења капацитета постројења и степена загађења воде, Маријана Александрић, 05.05.2016.
 • Утицај менаџмента људских ресурса на унапређење пословања економских субјеката, Марија Газибара, 08.12.2015.
 • Утицај примене стандарда квалитета на унапређење пословног успеха предузећа прехрамбене индустрије, Александра Даниловић, 30.09.2015.
 • Улога корпоративне друштвене одговорности у унапређењу пословног предузећа хемијске индустрије, Мирјана Танасијевић, 30.09.2014.
 • Управљање квалитетом индустријских производа у функцији повећања ефикасности пословања, Марија Касаловић, 25.09.2014.
 • Управљање процесом примене стандарда квалитета у циљу унапређења пословања предузећа прехрамбене индустрије, Наташа Тончев, 26.09.2013.
 • Техно-економски аспекти спровођења технолошке контроле производње воде за пиће у циљу унапређења пословног успеха, Светлана Плавшић, 28.09.2012.

Основне студије

 • Утицај контроле квалитета алуминијумских конзерви на унапређење ефикасности пословања, Соња Бакрачевски, 28.09.2018.
 • Техно-економска оправданост процеса производње патосница за аутомобиле, Снежана Манић, 21.09.2018.
 • Техничко-технолошки и економски критеријуми производње претформи за пластичну амбалажу у циљу повећања ефикасности пословања, Ивана Вукомановић, 28.12.2017.
 • Управљање људским ресурсима у функцији унапређења ефикасности пословања привредних субјеката, Дијана Шарац, 27.10.2016.
 • Техно-економски и еколошки аспекти производње дрвеног пелета, Александар Божић, 30.09.2016.
 • Утицај маркетинга на пословни успех предузећа фармацеутске индустрије, Тамара Гојковић, 30.09.2016.
 • Технолошки и економски аспекти производње чоколадних банана у функцији унапређења конкурентности, Ивана Иванов, 08.07.2016.
 • Утицај примене савремених метода управљања људским ресурсима на унапређење пословања индустријских предузећа, Далибор Стаменковић, 30.09.2015.
 • Управљање производњом чоколаде у циљу унапређења пословног успеха предузећа кондиторске индустрије, Светлана Јефтић, 24.09.2015.
 • Улога и значај трансфера технологије у пословању предузећа фармацеутске индустрије, Ведран Хајдарпашић, 17.04.2015.
 • Управљање квалитетом у физичко-хемијској лабораторији за нафту и нафтне деривате у функцији одрживог развоја предузећа, Милош Тошић, 26.11.2014.
 • Техно-економски аспекти производње пелета из дрвне масе, Срђан Млађеновић, 15.07.2014.
 • Управљање трошковима производње графичких производа у функцији унапређења пословног успеха, Душан Максимовић, 17.04.2014.
 • Управљање процесом увођења стандарда квалитета у циљу повећања ефикасности индустријских предузећа, Миљан Сушић, 18.03.2014.
 • Управљање процесом технолошког развоја у циљу унапређења конкурентности економских субјеката, Јелена Витошевић, 26.12.2013.
 • Управљање квалитетом у циљу унапређења пословања индустријских предузећа, Владислав Перић, 16.12.2013.
 • Улога и значај функције утицања у процесу унапређења ефикасности кадрова у индустријским предузећима, Јелена Грбић, 17.09.2013.
 • Техно-економска оправданост производње алкалних смола базираних на сировинама добијеним рециклажом ПET-a, Бранка Стефановић, 30.05.2013.
 • Управљање процесом примене стандарда квалитета у производњи лековитог биља у циљу освајања нових тржишта, Предраг Љубеновић, 13.05.2013.
 • Утицај департманизације на пословни успех економских субјеката, Никола Спасић, 22.04.2013.
 • Управљање квалитетом индустријских производа у функцији унапређења пословања предузећа прехрамбене индустрије, Марија Илић, 08.04.2013.
 • Испитивање тржишта за увођење новог производа фармацеутске индустрије, Сузана Палалић, 27.12.2012.
 • Управљање иновационим активностима у нафтној индустрији у циљу испуњавања еколошких критеријума, Марина Ђокић, 17.12.2012.
 • Анализа техно-економске оправданости увођења савремене технологије у предузећима прехрамбене индустрије у циљу унапређења пословног успеха, Ана Мачковић, 26.06.2012.
 • Испитивање техно-економске оправданости проширења капацитета за производњу пијаће воде, Гордана Голубовић, 26.04.2012.
 • Испитивање техно-економских показатеља процеса прераде сирове воде у воду за пиће, Дејан Јорданов, 06.04.2012.
 • Улога и значај трансфера технологије у фармацеутској индустрији, Јасна Афић, 01.03.2012.
 • Специфичности процеса управљања предузећима фармацеутске индустрије са аспекта њиховог доприноса унапређењу пословног успеха, Наталија Стојковић, 08.12.2011.
 • Организационо понашање и корпоративна друштвена одговорност као фактор пословног успеха предузећа, Јелена Загорац, 31.10.2011.
 • Анализа показатеља економске ефикасности производње чипса у функцији унапређења пословног успеха предузећа прехрамбене индустрије, Невена Предојевић, 23.06.2011.
 • Испитивање техно-економске оправданости улагања у прехрамбеној индустрији - на примеру производње џема, Верица Љубић, 23.06.2011.
 • Утицај менаџмента квалитета на унапређење пословног успеха предузећа прехрамбене индустрије, Тања Цвјетковић, 13.05.2011.
 • Улога маркетинга у унапређењу пословног успеха предузећа фармацеутске индустрије, Бојана Петровић, 15.04.2011.
 • Специфичности менаџмента квалитета у фармацеутској индустрији, Тијана Планојевић, 01.04.2011.
 • Управљање квалитетом помоћу система HACCP у функцији обезбеђења безбедности хране, Вања Здјелар, 22.02.2011.
 • Улога менаџмента људских ресурса у унапређењу пословног успеха привредних субјеката, Миран Маслеша, 01.02.2011.
 • Управљање трансфером технологије у фармацеутској индустрији у циљу унапређења пословног успеха, Наташа Журжул, 30.09.2010.
 • Улога и специфичности маркетинг менаџмента у фармацеутској индустрији, Ана Игњатовић, 09.07.2010.
 • Улога трансфера технологије у стратегијском развоју предузећа, Бојана Милевић, 27.05.2010.
 • Техно-економска анализа производње црвеног вина применом хладне карбонске мацерације у AIR-lift реактору, Миодраг Миловановић, 16.12.2009.
 • Техно-економски аспекти заштите животне средине у индустрији пива, Ана Стефановић, 16.10.2009.
 • Техно-економска анализа санирања отпадних вода у производњи бојлера, Бојана Лајшић , 25.05.2009.
 • Утицај примене projekt management-a на ефикасност економских субјеката, Марија Томић, 23.04.2009.
 • Развој производње електрокерамичких елемената у функцији унапређења пословања, Јована Мартиновић, 19.03.2009.
 • Улога и значај менаџмента квалитета у управљању пословним системима, Олгица Стојановић, 16.03.2009.
 • Испитивање утицаја ЕРП софтверских система на унапређење ефикасности пословања предузећа, Дејан Бранков, 29.10.2008.
 • Управљање производњом полимерне амбалаже у функцији унапређења пословног успеха предузећа, Марија Поповић, 08.10.2008.
 • Испитивање тржишта препарата за омекшивање рубља у циљу унапређења квалитета производа, Марина Петровић, 02.07.2008.
 • Компаративна анализа техно-економске оправданости примене различитих носача у процесу инкапсулације, Данијела Симић, 26.05.2008.
 • Испитивање техно-економскe оправданости примене процеса контролисаног отпуштања мириса методом инкапсулације, Јелена Димитријевић, 09.05.2008.
 • Утицај менаџмента људских ресурса на унапређење пословног успеха економских субјеката, Миља Пешић, 22.02.2008.
 • Техно-економски аспекти производње и примене акрилних премаза у грађевинарству, Душка Торбица, 12.11.2007.
 • Улога и значај функције планирања у пословању и развоју економских субјеката, Александар Ђорђевић, 08.10.2007.
 • Истраживање понуде на тржишту препарата за превенцију анемије у ветерини у циљу увођења новог производа, Јелена Мандић, 24.09.2007.
 • Испитивање утицаја приватизације на унапређење пословног успеха предузећа хемијске индустрије, Душан Кнежевић, 21.09.2007.
 • Управљање производњом у пекарској индустрији у функцији профита, Наташа Шкипина, 23.04.2007.
 • Улога и значај трансфера технологије у развоју економских субјеката, Адела Мусић, 26.01.2007.
 • Управљање производњом у пекарској индустрији у циљу унапређења показатеља пословног успеха, Олгица Ружичић, 09.10.2006.
 • Техно-економски аспекти производње и примене савремених грађевинских материјала на бази епокси смола, Наташа Огризовић, 08.09.2006.
 • Испитивање показатеља пословног успеха цигларске индустрије у функцији тржишта, Драган Јеринић, 02.08.2006.
 • Осмови техно-економске оправданости производње воде за пиће, Селена Поповић, 10.07.2006.
 • Техно-економска оправданост производње стиропора у функцији пословног успеха предузећа, Соња Војичић, 02.03.2006.
 • Техноекономски аспекти производње и примене адитива за водонепропусни бетон, Сања Ђеровић, 27.02.2006.
 • Испитивање техно економске оправданости супституције горива лигнитном јаловином у производњи опеке, Љубомир Јевтић, 28.10.2005.
 • Управљање трансфером технологије као фактором стратегијског развоја предузећа, Ивана Живановић, 13.07.2005.
 • Испитивање техноекономске оправданости производње вина у функцији тржишних критеријума, Бојана Јовановић, 11.07.2005.
 • Испитивање техно/економске оправданости прераде поџемне воде у воду за пиће, Слободанка Дрчалић, 03.02.2005.
 • Развој производње савремених грађевинских материјала у функцији унапређења пословног успеха предузећа, Милица Станић, 02.02.2005.
 • Испитивање техно/економске оправданости контроле квалитета у процесу производње маргарина, Сања Дрљача, 30.09.2004.
 • Управљање људским ресурсима као фактор технолошког развоја предузећа, Срђан Сотиров, 23.07.2004.
 • Управљање производним асортиманом млекаре у функцији унапрећења показатеља пословног успеха, Жељка Радосављевић, 03.03.2004.
 • Проширење производног асортимана као елемент развојне стратегије предузећа прехрамбене индустрије, Наташа Стојановић, 13.01.2004.
 • Техно/економска анализа процеса штампања трослојних флексибилних амбалажних материјала, Наташа Гајић, 27.06.2003.
 • Технолошке основе и економска ефикасност процеса производње пекарског квасца, Татјана Трифуновић, 26.06.2003.
 • Управљање производним асортиманом прехрамбене индустрије у функцији профита, Драгиња Богдановић, 19.06.2003.
 • Управљање производњом електрорегулационе опреме у функцији унапређења показатеља пословног успеха предузећа, Радмила Гајић, 07.02.2003.
 • Истраживање тржишта у циљу унапређења продаје деминерализоване воде, Далибор Маринковић, 03.10.2002.
 • Управљање процеса хладне прераде воће и поврћа у функцији унапређења показатеља пословног успрха предузећа, Мирјана Мунћан, 22.07.2002.
 • Компаративна техно/економска анализа производње амбалаже за прехрамбене производе, Ана Вукићевић, 31.10.2001.
 • Компаративна техно/економска анализа производње различитих врста хлеба и пецива у /дд клас/ београд, Синиша Маленовић, 19.09.2001.
 • Техно/економски аспекти оправданости производње плавог камена, Ирена Косовац, 29.05.2001.
 • Технолошке основе и економска ефикасност производње пива у зајечарској пивари, Мирјана Николић, 19.03.2001.
 • Управљање коришћењем капацитета предузећа прехрамбене индустрије у функцији пословног успеха на примеру дп"штарк" београд, Ирина Станчев, 16.11.2000.
 • Испитивање показатеља економске ефикасности производње вина у дд вршачки виногради, Наташа Николић, 27.09.2000.
 • Управљање производним трошковима у функцији унапређења пословног успеха предузећа/на примеру производње етил алкохола у дд /врење/београд, Сладјана Шоботовић, 19.11.1999.