Навигација

ТЕТ218 - Индустријски менаџмент

Спецификација предмета
НазивИндустријски менаџмент
АкронимТЕТ218
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомПоложен предмет Инжењерска економијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета јесте стицање основних знања из области управљања економским системима и то, пре свега, у области индустријске производње, а у оквиру тога, у области текстилне индустрије. Циљ предмета јесте да студенти стекну неопходна знања из области управљања индустијским предузећима, како би приликом практичне примене својих знања могли да допринесу рационалном коришћењу ограничених ресурса и унапређењу пословања привредних субјеката.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањем о концептима и техникама управљања, неопходним приликом управљања производним системима у области индустријске производње.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНастанак и развој менаџмента; Диверсификација менаџмента; Основне функције менаџмента-Планирање, Организовање, Запошљавање, Утицање, Контролисање; Природа и значај стратегијског менаџмента; Концепти и технике стратегијског менаџмента; СВОТ матрица, Крива искуства, Портфолио концепт, Метод сценариа; Специфичности менџмента појединих привредних грана; Менаџмент у текстилној индустрији; Управљање текстилном производњом - У прављање производним асортиманом; Управљање елементима производње; Управљање коришћењем производног капацитета; Управљање циклусом репродукције; Управњање залихама; Управљање показатељима пословног успеха; Специфичности управљања развојем текстилних предузећа;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Ставрић, Б., Стаматовић, М., Кокеза, Г., Основи менаџмента за инжењере, Академска мисао, Београд, 2005.
  2. Ђуричин, Д., и др.,Менаџмент и стратегија, Економски факултет, Београд, 2013, одабрана поглавља
  3. Робинс, С., Котлер, М., Менаџмент, Делта статус, Београд, 2005, одабрана поглавља
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  300
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања уз презентацију на видео биму, затим кроз дискусију са активним учешћем студената у анализи примера из праксе, као и кроз представљање и анализу семинарских радова студената.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50