Навигација

ТЕТ217 - Основи маркетинга

Спецификација предмета
НазивОснови маркетинга
АкронимТЕТ217
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомПоложен испит Инжењерска економијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаПознавање тржишта и тржишних законитости представља један од најбитнијих услова успешног пословања и доношења оптималних управљачких одлука. Циљ овог предмета јесте да да инжењере текстилне технологије упозна са основним знањима из области маркетинга као научне дисциплине и као пословне функције. Предмет Основи маркетинга требало би да омогући проширивање и обогаћивање знања инжењера текстилне технологије и из области маркетинга, како би могли ефикасније да примењују своје стучно знање у пракси.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање занања о појму, дефинисању и димензијама маркетинга. Развијање код студената способности сагледавања неопходних информација за доношење маркетинг одлука. Стицање знања из области основних инструмената маркетинг микса (производ, цена, промоција, продаја). Стицање основних знанња из области специфичности индустријског маркетинга.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДефинисање и главне карактеристике маркетинга као научне дисциплине; Маркетинг као: пословна функција, пословна концепција, научна дисциплина; Информације за маркетинг одлуке: Злога информација у процесу олучивања, Истраживање маркетинга, Анализа тржишта, Анализа предвиђања тражње и продаје, Истраживање понашања и мотива купаца; Инструменти маркетинг микса: производ, производни програм, нови производ, формирање политике цена, дистрибуција, промоција, планирање, организовање и контролисање маркетинг активности; Посебна подручја маркетинга; Индустријски маркетинг - Појам и значај, дефинисање и класификовање производних добара; Особености индустријског маркетинга; Специфичности пословног тржишта; врсте пословних купаца; Особености понуде у индустријском маркетингу; савремени трендови и перспективе у индустријском маркетингу;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Милисављевић, М., Маркетинг, Београд, 2010.
   2. Kotler, Ph., Marketing Management, Prentice Hall International, New Jersey, 2002.
   3. Глигоријевић, М., Индустријски маркетинг, Економски факултет, Београд, 2009.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   300
   Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања уз презентацију на видео биму, затим кроз дискусију са активним учешћем студената у анализи примера из праксе, као и кроз представљање и анализу семинарских радова студената.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50