Навигација

ММТР - Менаџмент технолошког развоја

Спецификација предмета
НазивМенаџмент технолошког развоја
АкронимММТР
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпотпуњавање знања инжењера знањем из области управљања технолошким развојем, које је неопходно за ефикасно и успешно обављање њихове професије, како у области оперативних, тако и у области истраживачких делатности.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање занњем и методама управљања комплескном облашћу каква је технолошки развој, како у области истраживачко развојног рада, тако и у области производних процеса, вертикалног и хоризонталног трансфера технологије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСоцио-економски аспекти настанка и развоја науке о раду, организацији и управљању; Научно-технолошки развој и друштво; Технолошки развој и прединдустријско друштво; Технолошки развој и индустријско друштво; Социо-економске импликације техничко-технолошке модернизације; Улога и значај технолошког развоја у савременом привредном развоју; Менаџмент приступ технолошком развоју; Стратегијски менаџмент технолошког разоја; Оперативни менаџмент технолошког развоја; Управљање технолошким развојем економских субјеката; Научно-истраживачка активност као основа технолошког развоја; Управљање процесом тренсфера технологије; Управљање трансфером технологије у функцији развоја економских субјеката; Избор модела трансфера технологије; Фазе процеса трансфера технологије; Анализа ефикасности процеса трансфера технологије;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Кокеза, Г., Трансфер технологије као компонента развојне стратегије предузећа, Докторска дисертација, Економски факултет, Београд, 1996.
  2. Twiss and Goodbridge, Managing Technology for Competitive Advantage, Pitman, London 2007.
  3. Леви-Јакшић, М., Менаџмент технологије и развоја, Чигоја, Београд, 2011.
  4. Миладиновић, С., Увод у социологију организације, Фон, Београд, 1997.
  5. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  300
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз предавања уз презентацију на видео биму, затим кроз дискусију са активним учешћем студената у анализи примера из праксе, као и кроз представљање и анализу семинарских радова студената.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари40