Навигација

14Д010 - Менаџмент људских ресурса

Спецификација предмета
НазивМенаџмент људских ресурса
Акроним14Д010
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање и проширивање знања дипломираних инжењера и знањима из области управљања људским ресурсима, будући да људски ресурси представљају најбитнији елемент и фактор пословног успеха економских субјеката. Значај познавања природе, специфичности и улоге људских ресурса посебно је велики у савременим условима живота и привређивања које карактеришу процеси глобализације, развој друштва знања и развој економије знања.
   Исходи учења (стечена знања)Очекује се ново поимање ресурса знања, али и других способности људи као актера друштвене репродукције, како на нивоу предузећа, тако и на нивоу шире друштвене заједнице. Нова, проширена, свест о вредности и дометима људских ресурса биће нова квалитетна подлига за ефикасније управљање целином процеса репродукције.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДефинисање менаџмента људских ресурса; садржај процеса управљања људским ресурсима; Фактори менаџмента људских ресурса; Стратегијско управљање људским ресурсима; Планирање људских ресурса, Дефинисање стратегијског модела људских ресурса, укључивање и обучавање нових радника, Регрутовање и селекција кадрова; Мотивисање и награђивање; Теорије мотивације;Традиционални и савремени приступи награђивању запослених;Нематерјална мотивација; Образовање и иновирање знања запослених;Важност и циљеви образовања, Организација која учи; Тренинг и развој запослених, Иновирање знања у складу са променама захтева окружења; Тимови и развој тимске културе;конфликти и управљање конфликтима; Индустријски односи, колективно преговарање и улога синдиката; Етички аспекти менаџмента људских ресурса.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Кокеза Г., Радосављевић Д., Урошевић, С., Кадровски менаџмент, у штампи
   2. Урошевић, С., Сајферт, З., Кадровски менаџмент, Дон Бас, Београд 2013
   3. Ђорђевић, Б., Менаџмент, Економски факултет, Блаце, 2003, Одабрана поглавља
   4. Робинс, С., Колтер, М., Менаџмент, делта статус, Београд, 2005, Одабрана поглавља
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, вежбе, одбрана семинарских радова, израда домаћих задатака, реализација колоквијума као и интерактивна настава кроз расправе о семинарским радовима и домаћим задацима.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари40