Навигација

проф. др Сузана Димитријевић-Бранковић

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија лмфт

011/3303788
локал788
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 18. јануар 2017.

Предмети

14ББИ48614ББИ486 - Биотехнологија у заштити животне средине
14МБИП0114МБИП01 - Микробиологија и микробиолошка аналитика хране
14МБИП1014МБИП10 - Безбедност хране
14МБИП714МБИП7 - Технологија пива
14МБИП914МБИП9 - Технологија паковања хране
22Д10822Д108 - Санитарна микробиологија
22Д11222Д112 - Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне средине
22МБХ22МБХ - Безбедност хране
22ММАХ22ММАХ - Микробиологија и микробиолошка аналитика хране
22МТП22МТП - Технологија пива
22МТПХ22МТПХ - Технологија паковања хране
ББИ210ББИ210 - Функционисање биолошких система
ББИ315ББИ315 - Квалитет и безбедност у биотехнологији
Д166Д166 - Санитарна микробиологија
ДИЗ3ДИЗ3 - Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне средине
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС213ИЖС213 - Функционисање биолошких система

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Đorđe Veljović, Tamara Matić, Tanja Stamenić, Vesna Kojić, Suzana Dimitrijević-Branković, Miodrag Lukić, Sanja Jevtić, Željko Radovanović, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Mg/Cu co-substituted hydroxyapatite – biocompatibility, mechanical properties and antimicrobial activity, CERAMICS INTERNATIONAL, 45, 2019, pp. 22029-22039; 10.1016/j.ceramint.2019.07.219
 2. Katarina Mihajlovski, Slađana Davidović, Đorđe Veljović, Milica Carević, Vesna Lazić и Suzana Dimitrijević-Branković, Effective valorisation of barley bran for simultaneous cellulase and β-amylase production by Paenibacillus chitinolyticus CKS1: Statistical optimization and enzymes application, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 82, 2017, pp. 1223-1236; 10.2298/JSCJSC170514092M
 3. Miona Miljković, Slađana Davidović, Milica Carević, Đorđe Veljović, Dragana Mladenović, Mirjana Rajilić-Stojanović и Suzana Dimitrijević-Branković, Sugar beet pulp as Leuconostoc mesenteroides T3 support for enhanced dextransucrase production on molasses, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 180, 2016, pp. 1016-1027; 10.1007/s12010-016-2149-x
 4. Katarina Mihajlovski, Neda Radovanović, Veljović Đorđe, Slavica Šiler-Marinković и Suzana Dimitrijević-Branković, Improved β-amylase production on molasses and sugar beet pulp by a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS1, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 80, 2016, pp. 115-122; 10.1016/j.indcrop.2015.11.025
 5. Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Svetlana Štrbac, Zlatko Rakočević, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković и LJubinka Rajaković, The antimicrobial efficiency of silver activated sorbents, APPLIED SURFACE SCIENCE, 357, 2015, pp. 819-831; 10.1016/j.apsusc.2015.09.032
 6. Јасна Ивановић, Vanja Tadic, Сузана Димитријевић-Бранковић, Марко Стаменић, Слободан Петровић и Ирена Жижовић, Antioxidant properties of the anthocyanin-containing ultrasonic extract from blackberry cultivar “Čačanska Bestrna”, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 53, 2014, pp. 274-281
 7. Željko Radovanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković, Vesna Kojić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Antimicrobial Activity and Biocompatibility of Ag+- and Cu2+-doped biphasic Hydroxyapatite/α-Tricalcium Phosphate Obtained from Hydrothermally Synthesized Ag+- and Cu2+- doped Hydroxyapatite, APPLIED SURFACE SCIENCE, 307, 2014, pp. 513-519; 10.1016/j.apsusc.2014.04.066
 8. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Славица Шилер-Маринковић и Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828
 9. Јасна Ивановић, Сузана Димитријевић-Бранковић, Dusan Misic, Mihajlo Ristic и Ирена Жижовић, Evaluation and improvement of antioxidant and antibacterial activities of supercritical extracts from clove buds, JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 5, 2013, pp. 416-423
 10. Marija Pavlović, Aneta Buntić, Славица Шилер-Маринковић и Suzana Dimitrijević-Branković, Ethanol influenced fast microwave-assisted extraction for natural antioxidants obtaining from spent filter coffee, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 118, 2013, pp. 503-510
 11. Željko Radovanović, Đorđe Veljović, Bojan Jokić, Suzana Dimitrijević-Branković, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Zinc(II) Doped Hydroxyapatite, Synthesized by Hydrothermal Method, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77, 2012, pp. 1787-1798; 10.2298/JSC121019131R
 12. Tijana Đorđević, Славица Шилер-Маринковић и Suzana Dimitrijević-Branković, Effect of Fermentation on Antioxidant Properties of Some Cereals and Pseudo Cereals, FOOD CHEMISTRY, 119, 2010, pp. 957-963

Менторство

Докторске академске студије

 • Биoстимулaтoри биљнoг рaстa пoрeклoм из мoрскe срeдинe зa примeну у aгрoиндустриjи, Неда Радовановић, 23.06.2021.
 • Примeнa aгрo-индустриjскoг oтпaдa зa дoбиjaњe eнзимa дeкстрaнсaхaрaзe и прoизвoдњa дeкстрaнa и oлигoсaхaридa пoмoћу имoбилисaних систeмa, Миона Миљковић, 16.09.2020.
 • Eлeктрoхeмиjскa oксидaциja пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa из бeтoнa и прoцeнa тoксичнoсти прoдукaтa њихoвe дeгрaдaциje, Данка Аћимовић, 31.01.2020.
 • Примeнa дeкстрaнa из бaктeриja млeчнe кисeлинe зa синтeзу нaнoчeстицa срeбрa и прoизвoдњу jeстивих филмoвa, Слађана Давидовић, 19.11.2019.
 • Примeнa нoвих сojeвa бaктeриja у прoизвoдњи кoмпoстa и зa гajeњe уљaних врстa сa пoбoљшaним биoлoшким свojствимa, Снежана Димитријевић, 29.06.2018.
 • Дoбиjaњe и кaрaктeризaциja нeминeрaлизoвaних и минeрaлизoвaних биoмaтeриjaлa нa бaзи пoлисaхaридa мoрских aлги и eсeнциjaлнoг мeтaлa цинкa, Ивана Малагурски, 27.11.2017.
 • Искoришћeњe oтпaдa из прeрaдe jaгoрчeвинe (Primula veris), рaстaвићa (Equisetum arvense) и хajдучкe трaвe (Achillea millefolium) зa дoбиjaњe биoлoшки aктивних пoлифeнoлa, Милица Милутиновић, 21.11.2017.
 • Примeнa aгрoиндустриjскoг oтпaдa зa издвajaњe кaтjoнских бoja и биoлoшких мoлeкулa из вoдeнoг рaствoрa прoцeсoм биoсoрпциje, Анета Бунтић, 30.06.2017.
 • Антиоксидативна активност екстраката кафе и отпадне кафе и њихов утицај на активацију тромбоцита, Марија Ранић, 30.09.2015.

Мастер академске студије

 • Одређивање оптималних услова за добијање биолошки активних екстраката из семена гујине траве (Silybum marianum), Валентина Никшић, 30.09.2022.
 • Испитивање утицаја ензимске хидролизе протеинске фракције на сепарацију пектина сунцокретове сачме, Дуња Неранџић, 23.05.2022.
 • Праћење утицаја ферментације на биолошку активност отпадне биомасе лековитог биља, Теодора Арсенијевић, 21.04.2022.
 • Отпадна биомаса листа артичоке (Cynara scolimus) за добијање екстракта са антимикробним и антиоксидативним својствима, Душица Поповић, 30.09.2021.
 • Оптимизација микроталасне екстракције отпадног праха милодуха (Hyssopus officinalis), Петар Милановић, 02.04.2021.
 • Могућности примене лаказа у процесу оксидативне полимеризације полифенола, Уна Јусовић, 30.09.2020.
 • Примена екстракта раставића (Equisetum arvense) за добијање наночестица сребра, Андреј Кукучка, 30.09.2020.
 • Антиоксидативна својства екстракта добијених микроталасном екстракцијом отпадне биомасе листа коприве (Urtica dioica), Ђорђе Јањић, 15.06.2020.
 • Антиоксидативна својства екстракта добијених из отпадне биомасе корена маслачка (Taraxacum officinale), Милош Костић, 15.06.2020.
 • Утицај комбинованог ензимско-микробног тертмана на садржај полифенола, хлорогене киселине и кофеина у кафи и у отпадном талогу кафе, Тамара Алексић, 30.09.2019.
 • Добијање ензима из групе пектиназа и ксиланаза помоћу мицелијума виших гљива (Lentula edodus и Tuber magnatum) гајених на сунцокретовој сачми, Драгана Младеновић, 30.09.2019.
 • Испитивање утицаја ферментације отпадног дувана сојем Streptomyces fulvissimus CKS7 на садржај укупних полифенола и никотина у екстракту, Бранислава Миљковић, 30.09.2019.
 • Добијање алгинатних филмова са антимикробним и антифунгалним дејством погодних за примену у пољопривреди, Ивана Пантић, 22.03.2019.
 • Добијање антимикробних филмова на бази смеше хитозана и агар-агара, Миломир Томић, 28.09.2018.
 • Синтеза декстрана помоћу декстрансахаразе соја L. mesenteroides TC1 и његова примена као премаза за воће, Ивана Шеловић, 28.09.2018.
 • Испитивање ензимског потенцијала нових сојева из рода Bacillus sp. за потенцијалну примену у ферментацији сојине сачме, Алекса Стојковић, 30.09.2017.
 • Испитивање утицаја ферментације отпадног дувана на способност уклањања боје кристал виолет процесом биосорпције, Јелена Урошевић, 30.09.2017.
 • Испитивање могућности примене програма Design Expert у циљу одређивања утицајних фактора у процесу сушења шљива, Александра Станић, 30.09.2017.
 • Испитивање утицаја ферментације отпадног дувана на синтезу целулолитичких ензима помоћу соја Paenibacillus sp. CKS 1, Христина Лаловић, 30.09.2017.
 • Селекција минералних компоненти за производњу јестивих филмова на бази агар-агара и одређивање њиховог антимикробног потенцијала, Јована Дробњак, 29.09.2017.
 • Примена ензима из групе амилаза добијених помоћу сојева Paenibacillus chitinolyticus CKS 1 и Bacillus amyloliquefaciens PPM3 за убрзање хидролизе пивског слада, Милица Филиповић, 11.05.2017.
 • Примена ензима из групе амилаза добијених помоћу сојева Paenibacillus chitinolyticus CKS1 и Bacillus amyloliquefaciens у ензимској хидролизи несладованих житарица, Марко Радовановић, 30.09.2016.
 • Одређивање оптималних услова екстракције полифенола из отпадне дуванске прашине, Марија Јашић, 30.09.2016.
 • Производња ензима декстрансахаразе применом нус-производа агроиндустрије, Ана Бољевић, 30.09.2016.
 • Одређивање услова гајења бактеријских култура у циљу добијања препарата за компостирање биљног материјала, Милана Мајсторовић, 19.09.2016.
 • Производња бактеријских целулаза на отпадном биљном материјалу, Александра Лешњаковић, 30.09.2015.
 • Производња целулаза помоћу Paenibacillus chitinolyticus, субмерзним гајењем у подлози са јечменим мекињама, Ружица Милутиновић, 30.09.2015.
 • Испитивање биофертилизаторског утицаја нових природних сојева земљишних бактерија, Никола Бешлић, 30.09.2015.
 • Испитивање могућности производње целулаза на отпадним биљним материјалима, Јелена Атанасковић, 04.05.2015.
 • Селекција бактерија млечне киселине за добијање комбинованог дијететског препарата са екстрактом хајдучке траве (Achilea millefolium), Ивана Марковић, 26.02.2015.
 • Утицај додатка отпадне кафе на процес компостирања лигноцелулозног материјала помоћу одабраних сојева микроорганизама, Катарина Митровић, 25.02.2015.
 • Молекуларна карактеризација бактерија из различитих еколошких станишта и одређивање њиховог антимикробног потенцијала, Елена Самолов, 30.09.2014.
 • Испитивање антифунгалног дејства природних изолата бактерија из рода Bacillus sp., Драгана Станковић, 30.09.2014.
 • Одређивање утицајних фактора производње бактеријских амилаза, Јован Калаба, 30.09.2014.
 • Селекција погодних носача за имобилизацију декстран-сахаразе из природног изолата Lеuconostoc mesenteroides, Александар Цвијовић, 26.11.2013.
 • Оптимизација услова производње егзополисахарида из природног изолата Leuconostoc mesenteroides применом ферментационог поступка, Горан Комненовић, 26.09.2013.
 • Испитивање утицаја ферментације на антимикробна и антиоксидативна својства екстракта биљног отпада из прераде лековитог биља, Вера Катић, 30.07.2013.
 • Антимикробна амбалажа на бази биополимерних материјала за прехрамбену индустрију, Јелена Јанковић, 28.02.2013.
 • Изолација и прелиминарна карактеризација микрофлоре воденог и млечног кефира, Слађана Давидовић, 28.02.2013.
 • Оптимизација поступка микроталасне екстракције отпадне филтер кафе, Маја Жужа, 27.09.2012.
 • Испитивање сорпционих својстава биолошких материјала, Милица Ранђеловић, 12.07.2012.
 • Испитивања могућности добијања биолошки активних екстракта из отпадне кафе, Najat Aliaser, 02.07.2012.

Основне академске студије

 • Биолошка активност екстракта добијених из семена коприве(Urtica dioica), Андријана Перић, 09.12.2022.
 • Процена пребиотског потенцијала екстракта добијених од отпадне биомасе корена коприве и маслачка, Тамара Митровић, 30.09.2022.
 • Утицај ферментације на процес осмотског сушења боровнице, Татјана Шолајић, 30.09.2022.
 • Одређивање услова разградње боје метал-оранж помоћу ензима лаказа и утврђивање биолошких ефеката производа разградње, Анђела Костић, 30.09.2022.
 • Одређивање антиоксидативног потенцијала екстракта добијеног од отпадне биомасе корена коприве, Анђела Љиљак, 11.07.2022.
 • Процена пребиотског потенцијала екстракта добијеног од отпадне биомасе листа артичоке, Ивана Радовић, 11.04.2022.
 • Одређивање култивационих својстава новог соја квасца из групе Aerobasidium sp., Марија Јаковљевић, 30.09.2021.
 • Одређивање способности раста и производње полисахарида на нус-производима агроиндустрије помоћу новог соја квасца из групе Aerobasidium sp., Ана Стојановић, 30.09.2021.
 • Молекуларна карактеризација квасца Aureobasidium pullulans TMFP8 потенцијалног произвођача пулулана, Јелена Стојић, 30.09.2020.
 • Биотехнолошка конверзација отпадног талога кафе и добијање производа са повишеним антиоксидативним својствима, Вук Шашић, 30.09.2020.
 • Молекуларна карактеризација квасца Aureobasidium pullulans TMFP5 потенцијалног произвођача фруктоолигосахарида, Ана Барбуловић, 30.09.2020.
 • Добијање пребиотског производа ензимском трансформацијом лактозе из заслађеног кондензованог млека, Маријана Матијевић, 05.03.2020.
 • Утицај фактора микроталасне екстракције на садржај угљених хидрата у екстракту добијеном из отпадне биомасе корена артичоке (Cynara scolimus), Ирена Пејчић, 28.02.2020.
 • Утицај услова гајења на производњу ензима лаказа помоћу мицелијума виших гљива и одређивање њеног потенцијала за деколоризацију азо боја, Вера Богојевић, 21.02.2020.
 • Карактеризација ензима фенол-оксидазе добијене гајењем мицелијума виших гљива на чврстом агроиндустријском супстрату, Ана Бошњаковић, 21.02.2020.
 • Утицај ферментације на промену садржаја полифенола у отпадном талогу кафе, Виолета Балшић, 27.09.2019.
 • Утицај премаза на бази декстрана на рок трајања плода парадајза, Александра Миловановић, 28.09.2018.
 • Утицај полазне концентрације глукозе на раст квасца Saccharomyces cerevisiae, Софија Југовић, 28.09.2018.
 • Хидролиза лигноцелулозног материјала помоћу ензима добијених гајењем соја Streptomyces sp. CKS на отпадним овсеним мекињама, Тања Васојевић, 25.09.2018.
 • Агарни филмови као матрица за in situ синтезу наночестица сребра и њихова антимикробна активност, Наталија Паповић, 14.09.2018.
 • Хидролиза отпадних скробних производа пекарске индустрије помоћу ензима бактеријског соја Hymenobacter sp, Мерсиха Махмути, 22.02.2018.
 • Биоразградња хербицида помоћу соја Streptomyces microflavus CKS6, Александар Панић, 29.12.2017.
 • Добијање производа за прехрану пчела на бази активности инвертазе пекарског квасца, Слободан Живковић, 30.09.2017.
 • Примена поступка ферментације отпадног дувана у циљу олакшане екстракције полифенола и производње целулаза, Миломир Томић, 30.09.2017.
 • Примена биотехнолошких поступака за повећања приноса полифенола из микроталасне екстракције отпадног дувана, Стефан Поповић, 30.09.2017.
 • Утицај минералних соли и извора азота на принос декстрана добијеног помоћу соја L.mesenteroides T3, Никола Димитријевић, 30.09.2017.
 • Оптимизација медијума за ферментационо добијање декстрана помоћу соја L.mesenteroides T3, Марија Благојевић, 30.09.2017.
 • Испитивања биолошког потенцијала новог соја Bacillus patagoniensis, Алекса Стојковић, 30.09.2016.
 • Одређивање физиолошких својстава природних изолата бактерија из родова Bacillus i Paenibacillus, Милица Милетић, 29.09.2016.
 • Молекуларна карактеризација бактерија млечне киселине и сагледавање њиховог пробиотског потенцијала, Ирена Блажу, 12.05.2016.
 • Утицај концентрације етанола на микроталасну екстракцију полифенола из отпадне кафе, Даница Остојић, 30.09.2015.
 • Производња амилолитичких ензима на отпадним водама индустрије прераде картона помоћу природног изолата Paenibacillus chitinolyticus, Марија Јашић, 30.09.2015.
 • Коришћење отпадне кафе као адсорбента за уклањање органског оптерећења из воденог раствора, Јована Јовановић, 25.02.2015.
 • Мере контроле и праћења безглутенских прехрамбених производа у увозу, складиштењу и дистрибуцији, Сара Петровић, 30.09.2014.
 • Испитивање способности везивања полифенола из зеленог чаја процесом адсорпције на отпадној кафи, Милица Стојадиновић, 10.07.2014.
 • Оптимизација производње целулолитичких ензима код природног изолата Paenibacillus sp., Ружица Милутиновић, 09.06.2014.
 • Оптимизација поступка микроталасне екстракције полифенола из отпадне филтер кафе, Славица Шкиљевић, 18.03.2014.
 • Испитивање утицаја природних бактеријских изолата на процес компостирања отпадног биљног материјала, Милана Мајсторовић, 28.02.2014.
 • Утицај екстракта отпадне кафе на преживљање ћелија Saccharomyces cerevisiae под условима оксидативног стреса, Ивана Марковић, 02.07.2013.
 • Утицај стресних фактора током раста микроорганизама на квалитет добијених лизата, Милана Грба, 18.02.2013.
 • Испитивања утицаја концентрације извора угљеника на производњу егзополисахарида код бактерија млечног врења, Слободанка Столић, 19.09.2012.
 • Својства и примена антимикробних паковања у прехрамбеној индустрији, Марија Ивановић, 02.03.2012.
 • Испитивање антимикробних и антиоксидативних својстава микробних егзополисахарида, Милица Ранђеловић, 29.09.2011.
 • Испитивања могућности искоришћења отпадне кафе, Маја Жужа, 29.09.2011.
 • Структура и функција полисахаридних филмова за прехрамбену индустрију, Слађана Давидовић, 28.09.2011.

Основне студије

 • Испитивање могућности симултаног добијања биоетанола из отпадног пиринча коришћењем амилолитичких ензима соја Paenibacillus chitinolyticus CKS 1, Татјана Стаменковић, 26.09.2017.
 • Молекуларна анализа паразита Toksoplasma gondii, Марија Ђерић, 11.10.2016.
 • Испитивање утицаја састава ферментационог медијума на принос и активност јогуртних стартер култура, Милица Штевин, 30.11.2015.
 • Оптимизација поступка екстракције флавоноида и полифенола из отпадног материјала добијеног прерадом хајдучке траве (Achilea millefolium), Драгана Врућинић, 17.08.2015.
 • Селекција бактеријских изолата са потенцијалом за биолошку контролу фитопатогена, Маја Јовановић, 25.05.2015.
 • Карактеризација ензима декстрансахараза из природног изолата L.mesenteroides, Данијела Бањац, 10.02.2015.
 • Изолација и карактеризација целулотичких ензима код природног изолата Paenibacillus chitinolyticus, Ина Вукић, 30.09.2014.
 • Издвајање целулолитичких ензима из ферментационе течности процесом адсорпције на отпадној кафи, Марина Бајић, 23.09.2014.
 • Изолација и карактеризација амилолитичких ензима код природног изолата Paenibacillus chitinolyticus, Наташа Сабо, 29.04.2014.
 • Испитивање утицаја додатка културе квасца на продукцију декстрана помоћу Leuconostoc mesenteroides, Ивана Николић, 18.02.2014.
 • Испитивање утицаја мешане културе бактерија млечне киселине на добијање егзополисахарида типа декстрана, Маријана Милетић, 28.11.2013.
 • Испитивање антимикробне активности биополимерних филмова на бази декстрана, Ана Миливојевић, 25.09.2013.
 • Утицај ензимскe активности бактерија из групе Bacillus sp. на антиоксидативну активност екстракта отпадне кафе, Јелена Јосић, 24.09.2013.
 • Испитивање међусобних односа пробиотских бактерија млечне киселине и могућности њихове примене у биолошкој микроинкапсулацији, Анђелка Брђанин, 13.11.2012.
 • Микроталасна екстракција полифенолних компоненти из отпадне кафе, Ирена Џунић, 05.11.2012.
 • Оптимизација услова микроталасне екстракције полифенолних компоненти из отпадне espresso кафе, Лела Суботић, 28.09.2012.
 • Оптимизација услова микробиолошке производње егзополисахарида помоћу соја Leuconostoc sp., Зорица Радивојевић, 28.09.2012.
 • Протеински хидролизати пасуља, Јелена Радосављевић, 31.08.2012.
 • Прелиминарна фенотипска карактеризација природних золата бактерија из групе Bacillus sp. и Paenibacillus sp., Ивана Росић, 06.07.2012.
 • Испитивање утицаја метаболичке активности бактерија на екстракцију и активност полифенолних компоненти из отпадне кафе, Предраг Обрадовић, 28.06.2012.
 • Утицај процесних параметара ферментације на квалитет светлог пива, Милена Аџић, 20.02.2012.
 • Испитивање утицаја ензимског предтретмана и ферментације на антиоксидативну активност екстракта отпадне кафе, Ранка Радић, 19.12.2011.
 • Испитивања услова производње микробних полисахарида, Татјана Симић, 12.12.2011.
 • Испитивање утицаја ферментације на антиоксидативна својства екстракта из отпадне кафе, Милица Ивановић, 06.09.2011.
 • Изолација и селекција микроорганизама за производњу целулолитичких ензима, Маја Гајић, 23.06.2011.
 • Ектопична експресија ендоглина у сисарским ћелијама методом трансфекције плазмидном ДНК, Бранислава Завођа, 12.04.2011.
 • Антимикробно и антиоксидативно дејство кефира, Јелена Пејовић, 01.04.2011.
 • Испитивање антиоксидативних и антимикробних својстава екстракта из отпадне кафе, Драган Перковић, 30.12.2010.
 • Испитивање антимикробног дејства полимерних мембрана за размену, Мирослава Варничић, 24.09.2010.
 • Одређивање садржаја полифенола и антиоксидативне активности у брашну и мекињама од ражи, Ана Кузманоски, 15.09.2010.
 • Испитивање стабилности сунцoкретовог уља обогаћеног екстрактом црне соје( Glicine max. L ), Слађана Лазић, 07.06.2010.
 • Испитивање антимикробне и андиоксидативне активности увиног чаја, Даница Суботин, 02.11.2009.
 • Одређивање садржаја полифенола и антиоксидативне активности у производима од јечма (Hordeum sativum), Јасна Радовић, 26.06.2009.
 • Селекција пробиотских култура бактерија млечне киселине зa ферментацију супстрата на бази екстрaкта овса ( Avena sativa ), Ивана Павловић, 26.03.2009.
 • Антимикробна активност хидрогелова на бази поли(винилпиролидона), Бојана Крезовић, 29.12.2008.
 • Антимикробна активност хидрогелова на бази поли(винилпиролидона) који садрже сребро, Јована Јовашевић, 29.12.2008.
 • Испитивање технолошке и економске оправданости производње воде за пиће из природних и подземних извора, Мирослав Цвијовић, 24.11.2008.
 • Одређивање антиоксидативног дејства екстракта биљних култура, Невена Шоја, 17.09.2008.
 • Одређивање антиоксидативног дејства екстракта ферментисаних житарица, Милош Мирковић, 08.10.2007.
 • Одређивање антиоксидативног дејства екстракта ферментисаних легуминоза, Невена Арсић, 23.08.2007.
 • Упоредна анализа потенцијалних пробиотичких својстава изолата бактерија млечне киселине различитог порекла, Милош Младеновић, 27.12.2006.
 • Микробиолошка анализа отпадних вода са животињских фарми, Весна Радановић, 18.12.2006.
 • Могућност примене бактерија млечне киселине ферментацији екстракта легуминоза, Милена Крсмановић, 31.10.2006.
 • Продукција липаза помоћу селекционисаних мутаната квасца торулопсис сп., Невена Фајфрић, 15.09.2006.
 • Изолација,карактеризација и антимикробна активност хуманих изолата бактерија млежне киселине, Анчица Миљуш, 21.07.2006.
 • Хемијска карактеризација етарских уља оригана,рузмарина и тимијана и њихова антимикробна анализа, Јасмина Ђорђијевски, 11.05.2006.
 • Фармакодинамичка својства антимикробних синтетичких текстилних матерјала широког спектра дејства, Немања Сталетовић, 30.12.2005.
 • Фармакодинамичка својства антимикробних целулозних влакнастих материјала широког спектра дејства, Маја Ожеговић, 23.11.2005.
 • Испитивање утицаја конзерванаса и пх на стабилност козметичких производа, Миона Недић, 04.11.2005.
 • Испитивање утицаја извора угљеника на антимикробну активност бифидобактерија, Ивана Ђурђевић, 31.10.2005.
 • Инхибиција раста псеудонмонас сп, врста у присуству н алкил цијаноацетамида, Драгана Марковић, 03.10.2005.
 • Ин итро испитивања фармакодинамичких својстава антимикробних текстилних влакана, Снежана Вукосављевић, 04.04.2005.
 • Инхибиција аеробног раста активног муља у присуству н/алкил/цијаноацетамида, Звездана Пашајлић, 30.12.2004.
 • утицај светлости на стабилност ферментисаног сока цвекле обогаћеног инулином, Светлана Николић, 16.09.2004.
 • Утицај имобилизације ћелија у на алгинату на активност културе бифидобацтериум сп а71, Жељка Бркић, 07.04.2004.
 • Испитивање продукције масних киселина кратког ланца код природних изолата бифидобацтериум сп, Душан Јовановић, 23.03.2004.
 • Испитивање микробиолошке исправности природне флаширане воде за пиће, Дубравка Дупало, 06.02.2004.
 • Утицај водених екстракта лековитог биља на супресију раста е цоли и с.ауреус у соку цвекле, Милена Васић, 22.01.2004.
 • Супресија раста листерија моноцyтогенес у присуству протеклих агенаса, Јелена Милојковић, 30.12.2003.
 • Продукција инулиназе помоћу клуверомуцес мархианус вар.булгарикус, Нада Шмигић, 13.10.2003.
 • Испитивање утицаја пробиоптичких бактерија на раст листериа моноцyтогенес им2002, Оливера Стевановић, 27.06.2003.
 • Испитивање утицаја ув зрачења на преживљавање микроорганизма, Сандра Столица, 25.06.2003.
 • Испитивање утицаја екстракта лековитог биља на раст патогених и на активност бактерија млечне киселине, Мирјана Вукашиновић, 16.05.2003.
 • Испитивање раста природних изолата бактерија млечне киселине у соку цвекле, Зорица Ђорђевић, 24.02.2003.
 • Утицај екстракта омана/инула хеленијум/на раст изолата бифидобацтеријум сп., Катарина Михајловски, 17.02.2003.
 • Карактеризација природних изолата бактерија млечне киселине, Катарина Шибалић, 14.02.2003.
 • Селекција природних изолата бактерија млечне киселине за ферментацију сока цвекле /бета вулгарис л/, Ана Карић, 01.10.2002.
 • Испитивање ефикасности средства за дезинфекцију погона прехрамбене индустрије, Снежана Вулић, 04.06.2002.