Навигација

проф. др Мирјана Рајилић-Стојановић

Ванредни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 55

011/3303773
локал773
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 14. март 2022.

Област интересовања

 • Функционална храна
 • Пробиотици
 • Пребиотици
 • Полифеноли
 • Гастроинтестинална микробиота
 • Дисбиоза микробиоте у болестима гастроинтестиналног тракта
 • Дисбиоза микробиоте у аутоимуним болестима

Предмети

14ББИ3014ББИ30 - Биотехнолошки практикум 1
14МБИБ1214МБИБ12 - Молекуларна дијагностика
14МБИП714МБИП7 - Технологија пива
22ББИ3022ББИ30 - Биотехнолошки практикум 1
22Д13022Д130 - Молекуларна дијагностика са биоинформатиком
22ИЖС21322ИЖС213 - Функционисање биолошких система
22ММДБ22ММДБ - Молекуларна дијагностика са биоинформатиком
22МХХ22МХХ - Хемија хране
ББИ210ББИ210 - Функционисање биолошких система
ББИ315ББИ315 - Квалитет и безбедност у биотехнологији
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС213ИЖС213 - Функционисање биолошких система
МБИП02МБИП02 - Хемија хране

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Miona Miljković, Slađana Davidović, Milica Carević, Đorđe Veljović, Dragana Mladenović, Mirjana Rajilić-Stojanović и Suzana Dimitrijević-Branković, Sugar beet pulp as Leuconostoc mesenteroides T3 support for enhanced dextransucrase production on molasses, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 180, 2016, pp. 1016-1027; 10.1007/s12010-016-2149-x

Шири списак радова

Учешће у научним пројектима

 • QLK1-2000-108, Microbe Diagnostics, 2002-2006
 • Wageningen Center for Food Sciences founded C01 project, 2006-2007
 • ЕU-FP7-316088, Strengthening the Research Potential of IMGGE through Reinforcement of Biomedical Science of Rare Diseases in Serbia – en route for innovation, SERBORDISinn, 2013-2016
 • GENIEUR COST Action BM1106, 2012-2016
 • ИИИ46010 Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности, 2011-2015
 • ТР 31035, Биотехнолошке методе одрживог искоришћења нус производа агроиндустрије, 2011-2015
 • Развој нових биотехнолошког поступка добијања егзополисахарида типа декстрана помоћу високоприносних природних изолата бактерија млечне киселине, 2012-2013

Патенти и техничка решења

 • Tuk L, de Vos WM, Rajilić-Stojanović M (2011) Methods for diagnosing irritable bowel syndrome WO2011/043654 (link http://patentscope.wipo.int/search/en/WO2011043654)
 • Tuk L, Rajilić-Stojanović M, de Vos WM (2013) Identification of subjects at risk of developing irritable bowel syndrome WO/2013/012332 (link http://patentscope.wipo.int/search/en/WO2013012332)

Менторство

Докторске академске студије

 • Процесирање и карактеризација полимерних нановлакана са антимикробним ефектом за превенцију инфекција изазваних катетеризацијом уринарног тракта, Анђела Радисављевић, 29.09.2022.

Мастер академске студије

 • Молекуларна анализа утицаја полифенола црне рибизле на састав кокултуре патогене и коменсалне бактерије, Марија Милићевић, 03.07.2023.
 • Оптимизација процеса добијања биолошки активних препарата на бази кантариона и јода, Сара Милошевић, 12.04.2023.
 • Анализа хемијске природе и начина деловања природних анти кворум-сенсинг молекула, Јелисавета Гавриловић, 30.09.2022.
 • Молекуларна квантификација квасаца из рода Candida у узорцима гастричне микробиоте, Исидора Петковић, 30.06.2022.
 • Идентификација пребиотских компоненти екстракта хајдучке траве (Achillea millefolium L.), Даница Шљивић, 21.02.2022.
 • Анализа утицаја додатка јода на биолошку активност екстраката лековитог биља, Дејана Петровић, 30.09.2021.
 • Оптимизација параметара ферментације праха хајдучке траве бактеријом Lacticasibacillus rhamnosus A71 у циљу добијања екстракта унапређене биолошке вредности, Миљан Рашевић, 30.09.2021.
 • Оптимизација параметара праха хајдучке траве бактеријом Lactiplantibacillus plantarum 299v у циљу добијања екстраката унапређене биолошке вредности, Невена Костић, 30.09.2021.
 • Оптимизација екстракције биоактивних комонената кантариона (Hypericum perforatum L.) у присуству јода, Анђелија Мишковић, 30.09.2021.
 • Oптимизација ферментације суручице пробиотском бактеријом Lactobacilus plantarum 299v, Виолета Васић, 23.02.2021.
 • Анализа утицаја избора референтне базе секвенци и методе секвенцирања 16S rRNK кодирајућег гена на резултат анализе састава цревне микробиоте, Ана Бачић, 30.09.2020.
 • Анализа документованог пребиотског потенцијала фенолних једињења, Неда Попов, 30.09.2020.
 • Молекуларна идентификација виших гљива, потенцијалних продуцената технолошки вредних, биоактивних метаболита, Ђурђина Симић, 30.09.2020.
 • Испитивање биолошке активности водено-етанолног екстракта кантариона (Hypericum perforatum L.), Анита Виторовић, 29.09.2020.
 • Оптимизација параметара спреј сушења екстракта хајдучке траве у циљу очувања биолошке активности термолабилних полифенола, Јелена Милетић, 24.08.2020.
 • Оптимизација параметара ферментације отпадног раставића пробиотицима у циљу добијања екстраката полифенола унапређене биолошке вредности, Александра Бућан, 01.02.2018.
 • Оптимизација услова микроталасне екстракције из праха кантариона (Hypericum perforatum), Марија Миладиновић, 29.09.2017.
 • Оптимизација услова микроталасне екстракције из праха ртњског чаја (Satureja montana), Соња Перовић, 29.09.2017.
 • Молекуларна идентификација нових изолата бактерија из морских еколошких станишта, Иван Блашко, 30.09.2016.

Основне академске студије

 • Испитивање технолошких карактеристика потенцијалних пробиотика нових сојева врсте Lactiplantibacillus plantarum, Јована Малеш, 26.09.2023.
 • Испитивање биолошке активности различитих препарата кантариона, Александра Вучковић, 22.12.2022.
 • Испитивање утицаја екстраката лековитог биља на вијабилност и способност формирања биофилма Candida albicans, Анђела Швиковић, 30.09.2022.
 • Испитивање биолошке активности различитих препарата хајдучке траве, Олга Мараш, 30.09.2022.
 • Испитивање утицаја ферментације на заступљеност различитих група полифенола у екстракту суручице, Олга Влатковић, 30.09.2022.
 • Испитивање утицаја ферментације пробиотском бактеријом на биолошку активност екстракта суручице (Filipendula ulmaria), Марија Срејић, 24.02.2022.
 • Квантификација класа биоактивних полифенола и пребиотске активности сувих екстраката хајдучке траве, Марија Милићевић, 30.09.2021.
 • Биоинформатичка анализа утицаја варијабилног региона секвенце 16S rRNK кодирајућег гена на резултат идентификације бактерија, Соња Јовић, 30.09.2021.
 • Испитивање утицаја ферментације на квантитет различитих класа полифенола у екстракту хајдучке траве, Милица Чупић, 29.09.2021.
 • Испитивање утицаја ферментације на пребиотску активност екстракта суручице (Filipendula ulmaria), Сара Милошевић, 21.09.2021.
 • Испитивање биолошке активности екстракта утробице (Gentiana asclepiadea radix), Петра Јовановић, 07.07.2021.
 • Утицај ензимског третмана лаказа на антиоксидативну активност фенолних једињења лековитог биља, Милена Јованов, 30.09.2020.
 • Оптимизација параметара екстракције утробице у циљу добијања максимизације приноса биоактивних полифенола, Миљана Николић, 30.09.2020.
 • Oптимизaциja пaрaмeтарa спрej сушeњa eкстрaктa утрoбицe у циљу oчувaњa биoлoшкe aктивнoсти тeрмoлaбилних пoлифeнoлa, Теодора Арсенијевић, 30.09.2020.
 • Оптимизација ферментације праха суручице (Filipendula ulmaria) пробиотском гљивицом Saccharomyces boulardii у циљу повећања биолошке вредности екстракта, Дејана Петровић, 10.07.2020.
 • Испитивање утицај додатка екстракта хајдучке траве на раст Saccharomyces boulardi у кокултури са патогеном Candida albicans, Даница Шљивић, 22.06.2020.
 • Испитивање пробиотичког потенцијала два нова соја врсте Lactobacillus plantarum из традиционалних млечних производа, Маријана Петровић, 14.02.2020.
 • Испитивање протеолитичке активности Lactobacillus сојева изолованих из традиционалних млечних производа, Уна Јусовић, 30.09.2019.
 • Испитивање утицаја додатка екстракта хајдучке траве на раст пробиотске и патогене бактерије у кокултури, Петар Милановић, 30.09.2019.
 • Испитивање кинетике отпуштања и антимикробног дејства биоматеријала добијеног додатком екстракта хајдучке траве у поликапролактон, Катарина Мајсторовић, 26.09.2019.
 • Ензимска синтеза галактоолигосахарида у кондензованом млеку, Наталија Ћирковић, 19.09.2019.
 • Оптимизација услова ферментације праха хајдучке траве (Achillea millefolium L.) пробиотским квасцем Sacharomyces bulardi у циљу добијања екстракта побољшане антиоксидативне активности, Филип Ђурић, 30.09.2017.
 • Одређивање физиолошких својстава два нова соја Bacillus aryabhattai врсте, Ања Петров, 29.09.2017.
 • Одређивање физиолошких својстава нових сојева бактерија из родова Bacillus и Virgibacillus, Милица Вељковић, 29.09.2017.
 • Анализа процеса ферментације сојине сачме у циљу добијања високопротеинске хране за животиње, Александар Павловић, 28.09.2017.
 • Молекуларна идентификација нових сојева бактерија изолованих из земљишта, Ивана Пантић, 27.09.2017.
 • Анализа процеса ферментације сунцокретове сачме у циљу добијања високопротеинске хране за животиње методама молекуларне микробиологије, Катарина Катић, 21.08.2017.

Менторство на другим факултетима

 • Sebastian Tims: Phylogenetic microarray analysis of the faecal microbiota of irritable bowel syndrome patients during a probiotic trial (MSc thesis microbiology - MIB-80436), September 2007 – March 2008 (Academic year 2007-2008) Supervisor: Mirjana Rajilic-Stojanovic, Examiner: Hauke Smidt. Laboratory of Microbiology, Wageningen University, The Netherlands.
 • Elena Biagi: Analysis of the intestinal microbiota composition using the newly developed diversity microarray – HITChip (MSc thesis Facoltá di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali Corso di Laurea Specialistica in Biotechonolgie Molecolari).Academic year 2005-2006. Supervisors Mirjana Rajilic-Stojanovic, Hauke Smidt, Exeminer: Patrizia Brigidi. Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Italy
 • Liliana Patricia de S. Pereira: Diversity of Desulfovibrio spp. in the Human Gastrointestinal Tract in Relation to Ulcerative Colitis studied by the use of Molecular Methods (BSc Thesis), June 2003 – December 2003 Supervisors: Mirjana Rajilic and Elaine Vaughan. Escola de Tecnologia e Gestao Industrial, Braga, Portugal