Навигација

проф. др Јелена Бајат

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 446

011/3303694
локал694
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звање 13. мај 2015.

Предмети

14ИИМ3514ИИМ35 - Инжењерство површина материјала
14ИИМ41414ИИМ414 - Неметалне превлаке
14МХЕИ214МХЕИ2 - Неметалне превлаке - одабрана поглавља
14МХЕИ314МХЕИ3 - Металне превлаке - одабрана поглавља
14ХЕИ41414ХЕИ414 - Металне превлаке
22Д4022Д40 - Физичко-хемијске методе карактеризације површине
22МЗП22МЗП - Заштитне превлаке
22МНП22МНП - Неметалне превлаке-одабрана поглавља
22МСМТ22МСМТ - Савремене методе таложења металних материјала
Д129Д129 - Галванска техника
ЗП291ЗП291 - Физичка хемија 1
ЗП392ЗП392 - Физичка хемија 2
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МХЕИ4МХЕИ4 - Заштитне превлаке
ХЕИ48ХЕИ48 - Неметалне превлаке

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Jovan Popić, Bore Jegdić, Jelena Bajat, Đorđe Veljović, Sanja Stevanović и Vesna Mišković-Stanković, The effect of deposition temperature on the surface coverage and morphology of iron-phosphate coatings on low carbon steel, APPLIED SURFACE SCIENCE, 257, 2011, pp. 10855-10862; 10.1016/j.apsusc.2011.07.122

Књиге

 1. Јелена Бајат, Инжењерство површина материјала, уџбеник, ТМФ, 2015, 196; ISBN 978-86-7401-315-1
 2. Јелена Бајат, PREVLAKE LEGURA CINKA – ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANJE I KOROZIONA STABILNOST, монографија, SITZAMS, 2009, 98; ISBN 978-86-82343-12-7

Менторство

Докторске академске студије

 • Електрохемијско таложење и карактеризација Zn-Co-CeО<sub>2</sub> нанокомпозита, Марија Риђошић, 26.01.2022.

Мастер академске студије

 • Електрохемијско таложење композитних превлака, Миња Дедић, 30.09.2022.
 • Композитне превлаке на бази Zn-Co легуре и церијума са ефектом самозалечења супстрата, Сара Безмаревић, 20.05.2022.
 • Корозиона стабилност и механичка својства завареног споја легуре алуминијума АА6082, Милена Пауновић, 28.09.2021.
 • Утицај специфичнх додатака на својства металних превлака никла, цинка и бакра, Лазар Марункић, 29.09.2020.
 • Примена оксапрозина као инхибитора корозије легуре алуминијума AA2024, Стефан Ђокић, 16.07.2018.
 • Електрохемијско таложење PANI превлаке на челику модификованом Zn-Mn легуром, Борис Кундачина, 29.09.2014.
 • Електрохемијско добијање и карактеризација превлака тројних легура Zn-Ni-Co на челику, Милош Петровић, 20.09.2011.

Основне академске студије

 • Корозиона стабилност Al-Mg-Si легура са различитим садржајем Mg и Si, Милан Дунић, 29.09.2022.
 • Корозиона стабилност композитних превлака на бази Zn-Co легуре и лантаноида, Александра Мијатовић, 29.09.2022.
 • Сорпционе карактеристике композитних хидрогелова поливинил-алкохола, хитозана и гентамицина, Анђела Буцало, 12.07.2022.
 • Кинетика отпуштања гентамицина из композитних хидрогелова поливинил-алкохола и хитозана, Ана Бекић, 12.07.2022.
 • Електролитичко добијање магнезијума, Иван Вода, 27.05.2021.
 • Утицај pH Рингеровог раствора на корозиону стабилност Ti-45Nb легуре добијене увијањем под високим притиском, Миња Дедић, 02.02.2021.
 • Утицај pH Рингеровог раствора на корозиону стабилност Ti-45Nb легуре, Сара Безмаревић, 29.09.2020.
 • Утицај pH рингеровог раствора на корозиону стабилност комерцијално чистог титана, Милица Марковић, 29.09.2020.
 • Корозиона стабилност ситнозрног титана у рингеровом раствору, Сања Милановић, 17.09.2020.
 • Испитивање заштитних својстава превлака на ZrO<sub>2</sub> алуминијуму, Бранимир Стаменковић, 14.07.2020.
 • Корозиона стабилност превлака цинка добијених електрохемијским таложењем из еутектичке смеше еталина, Милица Илић, 26.09.2019.

Основне студије

 • Примена цикличне волтаметрије у одређивању антиоксидативне активности прехрамбених производа, Ивана Димитрић, 16.03.2016.
 • Улога специфичних додатака електрохемијском таложењу легура цинка, Борис Кундачина, 30.09.2013.
 • Улога супституисаних ароматичних алдехида у електрохемијском таложењу Zn-Mn легура, Владимир Марковић, 08.05.2013.
 • Испитивање превлака Zn-Co легура добијених пулсирајућом струјом, Милена Исаиловић, 02.12.2011.
 • Утицај структурних и радних параметара на својства ензимског горивног спрега, Ема Немет, 05.11.2010.
 • Испитивање електрохемијског таложења и корозионе стабилности превлака легура цинк-манган, Александра Нешић, 11.06.2009.
 • Утицај модификације површине алуминијума на корозиону стабилност полиестарске превлаке, Саша Вјештица, 28.12.2007.
 • Корозиона стабилност епоксидних катафоретских превлака на алуминијуму модификованом силанима, Владан Миљковић, 06.07.2007.
 • Утицај параметара фосфатирања на адхезију епоксидне превлаке на фосфатираном поцинкованом челику, Иван Клуз, 21.09.2006.
 • Утицај припреме површине поцинкованог челика на алхезију епоксидне превлаке, Раде Стевовић, 02.03.2006.