Навигација

ХЕИ48 - Неметалне превлаке

Спецификација предмета
НазивНеметалне превлаке
АкронимХЕИ48
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет упознаје студенте са општим принципима заштите метала од корозије наношењем неметалних превлака. Циљ предмета је стицање теоријског знања неопходног за разумевање механизма заштите метала од корозије неметалним превлакама и упознавање са савременим технологијама заштите метала неметалним превлакама.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају проблеме, осмисле и конципцирају решења технолошких процеса заштите метала од корозије неметалним превлакама, (ii) овладали експерименталним техникама које се користе за одређивање корозионе стабилности неметалних превлака, (iii) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада. ; ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПрипрема површине метала пре наношења заштитних превлака (механички, хемијски и електрохемијски поступци) ; • Конверзионе превлаке као подлога за наношење органских превлака (фосфатне, оксидне, хроматне и оксалатне превлаке, комбиноване конверзионе превлаке) ; • Састав, својства и методе испитивања органских превлака (састав и својства премазних средстава, физичко-хемијска својства граничне површине фаза, механизам формирања органских превлака, физичко-механичка и електрична својства органских превлака и методе за њихово испитивање) ; • Поступци наношења органских превлака (распршивање – пнеуматско, електростатичко и безваздушно, потапање и обливање, наношење системом ваљака, електрофоретско таложење) ; • Корозиона стабилност органских превлака ;
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: ; • Припрема површине метала пре наношења заштитне превлаке ; • Фосфатне превлаке, хладни и топли поступак ; • Одређивање физичко-хемијских својстава органске превлаке ; • Катафоретско таложење органске превлаке ; • Одређивање заштитних својстава органске превлаке ;
  Литература
  1. В. Мишковић-Станковић, Органске заштитне превлаке, Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије (СИТЗАМС), Београд, 2001.
  2. В.Мишковић-Станковић, Н. Јаковљевић-Халаи, Неметалне превлаке - практикум, TМФ, Београд, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије везане за израду и обраду експерименталних вежби и консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари