Навигација

14ИИМ35 - Инжењерство површина материјала

Спецификација предмета
НазивИнжењерство површина материјала
Акроним14ИИМ35
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОпшта хемија I , Математика I , Техничка физика I (за похађање ) ; Општа хемија II , Техничка физика II (за полагање)Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студентe упозна са појавама на граничним површинама фаза са нагласком на границу чврсте површине са гасовитом и течном фазом. Такође, циљ је да студент стекне основна знања из модификације површина применом нових технологија, као и да се упозна са методама формирања наноматеријала. Студент треба да савлада основе савремених техника карактеризације површине.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су савладали специфичности граничних површина и упознали се са различитим техникама таложења танких превлака у циљу модификације површине. Студенти су научили да изаберу одређен метод модификације површине ради побољшања жељених својстава супстрата. Студент је стекао основна теоријска сазнања о примени савремених техника у карактеризацији површина.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Површинске појаве (структура и енергетика граничне површине фаза) ; • Адсорпција на чврстим површинама (типови адсорпције, кинетика адсорпције и десорпције, aдсорпционе изотерме) ; • Хемијске реакције на површинама (хетерогена катализа, улога површине у хетерогеној катализи) ; • Модификација површина (таложење танких превлака и оксидација, хемијско таложење, електрохемијско таложење, таложење напаравањем у вакууму, таложење уз помоћ плазме, фотохемијско таложење). ; • Адхезија ; • Системи са развијеном површином (колоидни системи, наноматеријали-поступци добијања) ; • Технике у карактеризацији површина (XPS -фотоелектронска спектроскопија Х-зрака, AES – Ожеова електронска спектроскопија, UPS -ултраљубичаста фотоелектронска спектроскопија, TPD -температурно програмирана десорпција, AFM -микроскопија атомских сила , STM -скенирајућа тунелирајућа микроскопија, XRD-дифракција X-зрака) ;
   Садржај практичне наставе• Aдсорпцијa на чврстој површини. Анализа адсорпционих изотерми ; • Демонстрација рада AFM / STM . Семинарски рад. ; • Демонстрација рада XRD. Семинарски рад. ;
   Литература
   1. Ј. Bajat, Inženjerstvo površina materijala, Interna skripta, Beograd, 2013.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије везане за израду и обраду експерименталних вежби, семинар и консултације ;
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава40Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10