Навигација

14МХЕИ3 - Металне превлаке - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивМеталне превлаке - одабрана поглавља
Акроним14МХЕИ3
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са различитим режимима електрохемијског таложења металних превлака, као и различитим својствима превлака које се њима добијају. Такође, циљ је да студент стекне основна знања из теорије модификације површине металног супстрата таложењем превлака легура. Студент треба да се упозна и са савременим технологијама таложења металних превлака.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је стекао основна теоријска сазнања о врстама режима електрохемијског таложења. Научио је да изабере параметре таложења у зависности од жељених особина превлака. Савладао је основе добијања декоративних и заштитних металних превлака, као и поступке модификације металног супстрата таложењем превлака легура.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Електрохемијски поступци наношења металних превлака (галваностатско таложење, потенциостатско таложење, таложење периодично променљивим режимима) ; • Електрохемијско таложење сјајних металних превлака ; • Електрохемијско таложење у условима дифузионе контроле (добијање прашкастих талога) ; • Модификација својстава појединих метала електрохемијским таложењем превлака легура ; • Неелектрохемијски поступци добијања металних превлака. Нове технологије електролитичког таложења метала (таложење напаравањем у вакууму, таложење уз помоћ ласера, фотохемијско таложење) ; • Одређивање корозионе стабилности металних превлака ;
   Садржај практичне наставе• Припрема површине метала пре наношења металне превлаке; наношење металних превлака ; • Наношење металних превлака периодично променљивим режимом ; • Добијање сјајних металних превлака ; • Добијање прашкастих талога ;
   Литература
   1. ЈС.Ђорђевић М.Максимовић, М.Павловић, К.Попов, Галванотехника, Техничка књига, Београд, 1998.
   2. Превлаке легура цинка – електрохемијско добијање и корозиона стабилност, СИТЗАМС, Београд, 2009.
   3. М.Максимовић, Галванотехника, ТМФ, Београд, 1995.
   4. M.Schlesinger, M.Paunovic, "Modern Electroplating", J. Wiley, 2000.
   5. M.Paunovic, M.Schlesinger, "Fundamentals of Electrochemical Deposition", J. Wiley, 1998.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије везане за израду и обраду експерименталних вежби и консултације ;
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава50Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари