Навигација

МХЕИ4 - Заштитне превлаке

Спецификација предмета
НазивЗаштитне превлаке
АкронимМХЕИ4
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са свим ступњевима у процесу наношења заштитних превлака, са механизмом њиховог наношења, као и функцијама металних, конверзионих и неметалних превлака. Предмет је намењен студентима који у претходном школовању нису слушали предмете Неметалне превлаке и Металне превлаке, тако да студент треба да савлада савремене технологије таложења и заштите конверзионим, металним и неметалним превлакама, као и да направи паралелу између заштите металним и неметалним превлакама. Такође, циљ је да студент стекне основна знања из теорије модификације површине металног супстрата и формирања целокупног заштитног система модификовани супстрат/органска превлака.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је стекао основна теоријска сазнања о врстама конверзионих, металних и неметалних превлака, начинима њихових добијања, као и њиховим својствима. Научио је из којих се раствора и под којим условима могу добити заштитне превлаке у зависности од њихове примене.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• Припрема површине метала за наношење металних превлака (механички, хемијски и електрохемијски поступци) ; • Врсте металних превлака, примена и значај ; • Електрохемијски поступци добијања металних превлака (таложење метала и легура). ; • Неелектрохемијски поступци добијања металних превлака ; • Конверзионе превлаке (фосфатне, оксидне, хроматне и оксалатне превлаке, комбиноване конверзионе превлаке) ; • Поступци наношења органских заштитних превлака ; • Теоријске основе катафоретског таложења органских превлака (механизам катафоретског таложења, утицај параметара таложења на процес катафоретског таложења и заштитна својства катафоретских превлака) ; • Корозиона стабилност заштитних превлака (утицај врсте и модификације супстрата на његову корозиону стабилност, механизам продирања електролита кроз органску превлаку, утицај врсте и модификације супстрата на корозиону стабилност органских превлака) ;
  Садржај практичне наставе• Модификација металног супстрата наношењем конверзионих и металних превлака и формирање заштитног система наношењем органске превлаке на модификовани метални супстрат ; • Испитивање утицаја модификације површине метала на корозиону стабилност заштитног система ; • Испитивање утицаја модификације површине метала на адхезију органске превлаке ;
  Литература
  1. В. Мишковић-Станковић, Органске заштитне превлаке, Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије (СИТЗАМС), Београд, 2001.
  2. Превлаке легура цинка – електрохемијско добијање и корозиона стабилност, СИТЗАМС, Београд, 2009.
  3. М.Максимовић, Галванотехника, ТМФ, Београд, 1995.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије везане за израду и обраду експерименталних вежби и консултације ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава50Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари