Навигација

проф. др Весна Мишковић-Станковић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 443

011/3303737
локал737
Научна областФизичка хемија
Датум избора у звање 27. јун 2002.

Библиографија

Радови у часописима

 1. Jasmina Stojkovska, Danijela Kostic, Zeljka Jovanovic, Маја Вукашиновић-Секулић, Весна Мишковић-Станковић и Бојана Обрадовић, A comprehensive approach to in vitro functional evaluation of Ag/alginate nanocomposite hydrogels, CARBOHYDRATE POLYMERS, 111, 2014, pp. 305-314
 2. Sanja Eraković, Ana Janković, Đorđe Veljović, Eriks Palcevskis, Miodrag Mitrić, Tatjana Stevanović, Đorđe Janaćković и Vesna Mišković-Stanković, The Corrosion Stability and Bioactivity in Simulated Body Fluid of Silver/Hydroxyapatite and Silver/Hydroxyapatite/Lignin Coatings on Titanium Obtained by Electrophoretic Deposition, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 117, 2013, pp. 1633-1643; 10.1021/jp305252a
 3. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Papa Niokhor Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić, Đorđe Janaćković, Ivana Matić, Zorica Juranić и Vesna Mišković-Stanković, The effect of lignin on the structure and characteristics of composite coatings electrodeposited on titanium, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 75, 2012, pp. 275-283; 10.1016/j.porgcoat.2012.07.005
 4. Ana Janković, Sanja Eraković, Antonia Dindune, Đorđe Veljović, Tatjana Stevanović, Đorđe Janaćković и Vesna Mišković-Stanković, The electrochemical impedance spectroscopy of silver doped hydroxyapatite coating in simulated body fluid used as corrosive agent, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77, 2012, pp. 1609-1623; 10.2298/JSC120712086J
 5. Jovan Popić, Bore Jegdić, Jelena Bajat, Đorđe Veljović, Sanja Stevanović и Vesna Mišković-Stanković, The effect of deposition temperature on the surface coverage and morphology of iron-phosphate coatings on low carbon steel, APPLIED SURFACE SCIENCE, 257, 2011, pp. 10855-10862; 10.1016/j.apsusc.2011.07.122

Менторство

Докторске академске студије

 • Хидрогелови поливинил-алкохола и хитозана са електрохемијски синтетисаним наночестицама сребра за медицинске примене, Катарина Нешовић, 14.09.2021.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација нанокомпозита поливинил-алкохола, графена и наночестица сребра, Раде Суруџић, 10.09.2018.
 • Eлeктрoхeмиjскa синтeзa и кaрaктeризaциja нaнoкoмпoзитa пoливинил-aлкoхoлa и нaнoчeстицa срeбрa, Mohamed Abudabbus, 12.03.2018.
 • Нанокомпозити сребро/поли (N-винил-2-пиролидон) и сребро/алгинат добијени електрохемијским поступцима, Жељка Ђурђевић, 24.09.2015.
 • Примена органских инхибитора за спречавање појаве корозије нискоугљеничног челика у присуству CO<sub>2</sub>, Ивана Јевремовић, 03.07.2015.

Мастер академске студије

 • Електрохемијска синтеза и карактеризација наночестица сребра у хидрогеловима поливинил-алкохол/хитозан/графен, Ива Илић, 30.08.2018.
 • Електрохемијско добијање и карактеризација филмова поливинил алкохол/хитозан/графен са инкорпорисаним наночестицама сребра, Тамара Јевремовић, 07.03.2017.
 • Електрохемијско добијање и карактеризација хидрогелова на бази поливинил алкохола са хитозаном, графеном и наночестицама сребра, Катарина Нешовић, 28.09.2016.

Основне академске студије

 • Кинетички модели отпуштања сребра из хидрогелова сребро/поливинил-алкохол/алгинат, Стефан Николић, 30.09.2021.
 • Електрохемијска синтеза наночестица сребра у хидрогеловима поливинил-алкохола и алгината, Софија Петковић, 30.09.2021.
 • Електрофоретско таложење композитне хидроксиапатит/хитозан/поливинил-алкохол превлаке, Нина Вуковић, 24.09.2021.
 • УВ-видљиви спектри електрохемијски синтетисаних сребро/поливинил-алкохол/хитозан и сребро/поливинил-алкохол/хитозан/графен хидрогелова - поређење експерименталних података и теоријске симулације, Марко Опсеница, 30.09.2020.
 • Профили отпуштања сребра из електрохемијски синтетисаних сребро/поливинил-алкохол хидрогелова, Јелена Нишевић, 09.09.2020.
 • Композитне електрофоретске хидроксиапатит/хитозан/графен превлаке са гентамицином на титану, Тамара Ковачевић, 27.02.2020.
 • Kомпозитнe хидроксиапатит/хитозан превлаке са гентамицином добијене електрофоретским таложењем на титану, Јована Станкић, 24.01.2020.
 • Корозиона стабилност базалтних влакана са карбонским наноцевима, Саво Грујичић, 30.09.2019.
 • Електрофоретско таложење биокомпозитних керамичких превлака хидроксиапатита и хитозана са сребром и гентамицином на титану за примене у медицини, Ива Илић, 22.09.2017.
 • Електрохемијско добијање и карактеризација хидрогелова на бази поливинил алкохола са наночестицама сребра, Катарина Нешовић, 22.09.2015.
 • Електрохемијски поступак добијања хидрогелова на бази поливинил алкохола са инкорпорисаним наночестицама сребра, Ивона Ћика, 08.09.2014.

Основне студије

 • Електрофоретско таложење превлака хидроксиапатит/графен на титану, Јелена Марковић, 30.12.2013.
 • Оптимизација услова добијања Ag/алгинат нанокомпозита електрохемијским поступком, Борислав Гојковић, 07.07.2011.
 • Корозиона стабилност биокерамичких превлака хидроксиапатит/лигнин на титану у симулираном телесном флуиду, Раде Суруџић, 01.07.2011.
 • Електрохемијско добијање Ag/PVP и Ag/алгинат нанокомпозита, Ивана Јевремовић, 24.09.2010.
 • Нанокомпозити сребра и поли(N-винил-2-пиролидон)-а добијени електрохемијским поступком, Лидија Божић, 25.12.2009.
 • Добијање превлака калцијум-хидроксиапатита биомиметичким поступком, Владимир Младеновић, 01.10.2007.
 • Превлаке винилтриетоксисилана допиране јонима церијума и цирконијума на алуминијуму, Сања Драгаш, 05.09.2007.
 • Превлаке винилтриетоксисилана и метакрилоксипропилтриметоксисилана на алуминијуму, Жељка Јовановић, 26.06.2007.
 • Електрофоретско таложење превлаке калцијум-хидроксиапатита на титану, Андријана Болић, 18.01.2007.
 • Епоксидне катафоретске превлаке на целику модификованом зн/цо легурама, Ивана Средовић, 19.07.2001.
 • Утицај температуре на електрофоретско таложење праха алуминијум оксида на челику, Марија Лазић, 02.06.2000.