Навигација

14МХЕИ2 - Неметалне превлаке - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивНеметалне превлаке - одабрана поглавља
Акроним14МХЕИ2
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање теоријског знања неопходног за разумевање механизма формирања неметалних превлака – органских, керамичких и биокерамичких, на металним супстратима електрохемијским путем и упознавање са експерименталним техникама формирања и карактерисања ових електрохемијских превлака. Такође, циљ предмета је и проучавање механизма стабилности електрохемијских превлака у одговарајућим агенсима.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају проблеме, осмисле и конципцирају решења процеса формирања органских, керамичких и биокерамичких превлака електрохемијским путем, (ii) овладали експерименталним техникама које се користе за формирање и карактерисање ових електрохемијских превлака, (iii) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Модификација површине метала превлакама на бази церијума и превлакама силана ; • Елктрохемијски поступци формирања органских, керамичких и биокерамичких превлака ; • Електрохемијске и термичке карактеристике органских, керамичких и биокерамичких превлака ; • Савремене методе карактерисања органских, керамичких и биокерамичких превлака ; • Стабилност електрохемијских превлака ; ;
   Садржај практичне наставеЕсперименталне вежбе: ; • Електрохемијско таложење органске превлаке на површини метала ; • Електрохемијско таложење биокерамичке превлаке површини метала ; • Адсорпција превлаке органског инхибитора на површини метала ;
   Литература
   1. В. Мишковић-Станковић, Органске заштитне превлаке, Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије (СИТЗАМС), Београд, 2001.
   2. В.Мишковић-Станковић и други, Неметалне превлаке – одабрана поглавља - практикум, интерни материјал, 2012.
   3. Jason A. Burdick, Robert L. Mauck, Biomaterials for Tissue Engineering Applications: A Review of the Past and Future Trends, Springer, 2011.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије везане за израду и обраду експерименталних вежби и семинарског рада и консултације ;
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава30Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20