Навигација

проф. др Јелена Роган

Ванредни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 116

011/3370-477
локал624
Научна областНеорганска хемија
Датум избора у звање 31. мај 2018.

Предмети

14ИИМ3914ИИМ39 - Основи хемије чврстог стања
Д182Д182 - Хемија чврстог стања
ДЗ3ДЗ3 - Структура и реактивност неорганских једињења
ЗП101ЗП101 - Општа хемија 1
ЗП111ЗП111 - Општа хемија 2
МЗХ10МЗХ10 - Хемија чврстог стања
МЗХ3МЗХ3 - Виши курс неорганске хемије
ТЕТ101ТЕТ101 - Општа хемија

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Александра Дапчевић, Дејан Полети, Јелена Роган, Aleksandar Radojković, Milan Radović и Goran Branković, A new electrolyte based on Tm3+-doped delta-Bi2O3-type phase with enhanced conductivity, SOLID STATE IONICS, 280, 2015, pp. 18-23; 10.1016/j.ssi.2015.08.004
 2. Дејан Полети, Jelena Rogan, Марко Родић и Лидија Радовановић, Mixed-ligand MnII and CuII complexes with alternating 2,2'-bipyrimidine and terephthalate bridges, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION C, CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, C71, 2015, pp. 110-115; 10.1107/S2053229614028113
 3. Жељка Кесић, Ивана Лукић, Драгана Бркић, Јелена Роган, Миодраг Здујић, Хуи Лиу и Дејан Скала, Mechanochemical preparation and characterization of CaO·ZnO used as catalyst for biodiesel synthesis, APPLIED CATALYSIS A: GENERAL, 427-428, 15, 2012, pp. 58-65

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза, структура, карактеризација и фотоелектрохемијска примена дебелих слојева псеудобрукита, Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>, Зорка Васиљевић, 20.09.2019.
 • Кoмплeкси eлeмeнaтa d-блoкa сa aрoмaтичним O,O- i N,N-дoнoрским лигaндимa: синтeзa, структурa, свojствa и примeнa, Лидија Радовановић, 04.09.2018.
 • Meхaнизaм и кинeтикa тeрмички aктивирaнe рaзгрaдњe кoмплeксa прeлaзних мeтaлa сa aнјoнимa aрoмaтичних пoликaрбoксилних кисeлинa, Јелена Здравковић, 27.04.2018.
 • Синтeзa и прoцeсирaњe нaнoструктурнoг титaн(IV)-oксидa зa примeну у сoлaрним ћeлиjaмa сa фoтooсeтљивoм бojoм, Никола Тасић, 30.08.2017.

Мастер академске студије

 • Синтеза и карактеризација δ-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> фаза допираних лутецијум(III)-јонима, Никола Савић, 30.09.2015.

Основне академске студије

 • Термолиза мелитат-комплекса кобалта(II) као прекурсора у оксидационој и инертној атмосфери за добијање наноматеријала, Наташа Марјановић, 16.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација тернарног комплекса цинка са анјоном мелитне киселине, Андријана Вујић, 14.02.2019.
 • Синтеза и карактеризација једињења литијума и калијума са анјонима мелитне киселине, Тамара Матић, 29.09.2017.