Навигација

14ИИМ39 - Основи хемије чврстог стања

Спецификација предмета
НазивОснови хемије чврстог стања
Акроним14ИИМ39
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОпшта хемија 1, Oпшта хемија 2, Техничка физика 1, Техничка физика 2, Физичка хемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања у области хемије чврстог стања, упознавање са поступцима синтезе, као и са основним методама које се користе за карактеризацију кристалних материјала. Разматрање физичко-хемијских својстава која су значајна за примену кристалних материјала, укључујући полупроводнике, оптоелектричне и пиезоелектричне материјале. Стицање основних знања о приказивању кристалне структуре материјала, као и о утицају електронске конфигурације, хемијских веза и кристалне структуре на својства материјала. Избор одговарајућих метода за испитивање својстава кристалних материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Коришћење теоријских и практичних знања о кристалној структури материјала за објашњавање физичко-хемијских својстава која су значајна за примену различитих материјала. Способност предлагања оптималног поступка за синтезу неког кристалног материјала и избор одговарајуће физичко-хемијске методе за карактеризацију материјала. Анализа експерименталних резултата и поређење са литературним подацима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКристалне структуре - основни појмови. Типови хемијских веза у чврстим супстанцама. ; Основe кристалографије и дифракционих метода. ; Методе испитивања чврстих супстанци. ; Електрична, магнетна и оптичка својства. ; Поступци синтезе чврстих супстанци.
   Садржај практичне наставеСинтеза једног кристалног материјала. ; Термичка анализа, испитивање магнетних и структурних карактеристика. ; ; Семинарски рад ; Приказ синтезе и карактеризације једног кристалног материјала уз одговарајући преглед литературе и обраду експерименталних података.
   Литература
   1. А. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd Ed, John Wiley & Sons, Chichester, 2000 (одабрана поглавља).
   2. Интерни материјал.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставепредавања и експериментални рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30