Navigation

проф. др Јелена Роган

Ванредни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 116

011/3370-477
локал624
Научна областНеорганска хемија
Датум избора у звањеMay 31, 2018

Предмети

14ИИМ3914IIM39 - Basics of the Solid State Chemistry
Д182D182 - Solid State Chemistry
ДЗ3DZ3 - Structure and reactivity of inorganic compounds
ЗП101ZP101 - General Chemistry I
ЗП111ZP111 - General Chemistry II
МЗХ10MZH10 - Solid State Chemistry
МЗХ3MZH3 - Advanced inorganic chemistry
ТЕТ101TET101 - General Chemistry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Александра Дапчевић, Дејан Полети, Јелена Роган, Aleksandar Radojković, Milan Radović, and Goran Branković, A new electrolyte based on Tm3+-doped delta-Bi2O3-type phase with enhanced conductivity, SOLID STATE IONICS, 280, 2015, pp. 18-23; 10.1016/j.ssi.2015.08.004
  2. Дејан Полети, Jelena Rogan, Марко Родић, and Лидија Радовановић, Mixed-ligand MnII and CuII complexes with alternating 2,2'-bipyrimidine and terephthalate bridges, ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION C, CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS, C71, 2015, pp. 110-115; 10.1107/S2053229614028113
  3. Жељка Кесић, Ивана Лукић, Драгана Бркић, Јелена Роган, Миодраг Здујић, Хуи Лиу, and Дејан Скала, Mechanochemical preparation and characterization of CaO·ZnO used as catalyst for biodiesel synthesis, APPLIED CATALYSIS A: GENERAL, 427-428, 15, 2012, pp. 58-65

Менторство

Докторске академске студије

  • Синтеза, структура, карактеризација и фотоелектрохемијска примена дебелих слојева псеудобрукита, Fe<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>, Зорка Васиљевић, 20.09.2019.
  • Кoмплeкси eлeмeнaтa d-блoкa сa aрoмaтичним O,O- i N,N-дoнoрским лигaндимa: синтeзa, структурa, свojствa и примeнa, Лидија Радовановић, 04.09.2018.
  • Meхaнизaм и кинeтикa тeрмички aктивирaнe рaзгрaдњe кoмплeксa прeлaзних мeтaлa сa aнјoнимa aрoмaтичних пoликaрбoксилних кисeлинa, Јелена Здравковић, 27.04.2018.
  • Синтeзa и прoцeсирaњe нaнoструктурнoг титaн(IV)-oксидa зa примeну у сoлaрним ћeлиjaмa сa фoтooсeтљивoм бojoм, Никола Тасић, 30.08.2017.

Мастер академске студије

  • Синтеза и карактеризација δ-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> фаза допираних лутецијум(III)-јонима, Никола Савић, 30.09.2015.

Основне академске студије

  • Термолиза мелитат-комплекса кобалта(II) као прекурсора у оксидационој и инертној атмосфери за добијање наноматеријала, Наташа Марјановић, 16.09.2020.
  • Синтеза и карактеризација тернарног комплекса цинка са анјоном мелитне киселине, Андријана Вујић, 14.02.2019.
  • Синтеза и карактеризација једињења литијума и калијума са анјонима мелитне киселине, Тамара Матић, 29.09.2017.