Navigation

проф. др Марија Николић

Ванредни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 156а

011/3303804
локал621
Научна областХемија Макромолекула
Датум избора у звањеNovember 26, 2020

Предмети

14Д11414D114 - Rheology of Polymers
14МЗХ1414MZH14 - Chemistry of Macromolecules
14МИМБПМ14MIMBPM - Biodegradable polymeric materials
14МИМФ1914MIMF19 - Synthesis of Functional Polymers
14МННТ14MNNT - Nanomaterials and nanotechnology
14МХПИ1014MHPI10 - Functional and nanostructured polymers
Д163D163 - Principles of Polymer Synthesis
ЗП101ZP101 - General Chemistry I
ЗП111ZP111 - General Chemistry II
МИМП1MIMP1 - Reology of Polymers
МТЕТ22MTET22 - Reology of Polymers
ТЕТ101TET101 - General Chemistry
ХПИ39HPI39 - Chemistry of Macromolecules
ХПИ410HPI410 - Rheology of Polymers

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Marija Nikolić, Rada Petrović, Đorđe Veljović, Vladan Ćosović, Nadežda Stanković, and Jasna Đonlagić, Effect of sepiolite organomodification on the performance of PCL/sepiolite nanocomposites, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 97, 2017, pp. 198-209; 10.1016/j.eurpolymj.2017.10.010
 2. Мелина Калагасидис Крушић, Danijel Dankovic, Марија Николић, and Jovanka Filipovic, Poly(acrylamide-co-itaconic acid) and semi-IPNS with poly(ethylene glycol): Preparation and characterization, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 205, 16, 2004, pp. 2214-2220

Менторство

Докторске академске студије

 • Утицај структуре цикличних мономера на ток анјонске полимеризације и својства винил-терминираних полисилоксана, Алиса Златанић, 27.09.2019.
 • Нaнoкoмпoзити сa aнтимикрoбним свojствимa синтeтисaни фoтoрeдукциjoм joнa срeбрa нa пoвршини нaнoкристaлa титaн(IV)-oксидa рaзличитих oбликa дeпoнoвaних нa тeкстилним мaтeриjaлимa, Милица Милошевић, 27.09.2017.

Мастер академске студије

 • Синтеза и карактеризација умрежених поли(ε-капролактона) различитог степена умрежења, Александра Лилић, 28.12.2020.
 • Синтеза и карактеризација полиуретана на бази полиола из сојиног уља, Милица Ловрић, 27.09.2018.
 • Синтеза и карактеризација биодеградабилних триблок кополиестара на бази поли(ε-капролактона), поли(бутилен-сукцината) и поли(бутилен-адипата), Милена Антић, 29.09.2016.
 • Припрема и својства нанокомпозита на бази биодеградабилног поли(ε-капролактона) и органо-модификованих сепиолита, Сара Крповић, 16.09.2016.
 • Припрема и својства нанокомпозита на бази биодеградабилног поли(ε-капролактона) и органо-модификованих глина, Наташа Ђорђевић, 30.09.2013.

Основне академске студије

 • Утицај састава блок кополимера поли(ε-капролактона) и поли(бутилен-сукцината) на хидролитичку разградњу, Тамара Бабић, 30.09.2020.
 • Контролисано отпуштање ибупрофена из филмова на бази поли(ε-капролактона) и поли(ε-капролактон)/поли(бутилен-сукцинат) мултиблок кополимера, Јана Ђорђевић, 30.09.2020.
 • Припрема микросфера на бази мултиблок кополимера за контролисано отпуштање лекова, Марија Дујовић, 30.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација полимерних мрежа на бази разгранатих поли(ε-капролактона) различитих дужина грана, Катарина Васић, 26.09.2019.
 • Припрема и карактеризација нанокомпозита поли(млечне киселине) и органомодификованог зеолита, Милица Вилотијевић, 25.09.2019.
 • Синтеза и карактеризација полимерних мрежа на бази поли(ε-капролактона) са различитим бројем грана, Александра Лилић, 25.09.2019.
 • Испитивање биодеградабилности блок кополимера поли(ε-капролактона) и поли(бутилен-сукцината) методом закопавања у земљи, Милица Чакаревић, 12.07.2019.
 • Припрема и карактеризација нанокомпозита поли(млечне киселине) и органомодификованих сепиолита, Милица Радомиловић, 26.09.2018.
 • Испитивање утицаја врсте нанопуниоца на хидролитичку разградњу нанокомпозита на бази поли(млечне киселине) и органомодификованих сепиолита, Даница Шаренац, 06.09.2018.
 • Синтеза и карактеризација триблок кополимера поли(ε-капролактон)-поли(бутилен-сукцинат)-поли(ε-капролактона), Милена Антић, 30.09.2015.
 • Синтеза и испитивање реолошких својстава растопа поли(бутилен-сукцината) различитих моларних маса, Сара Крповић, 30.09.2015.
 • Хемијска модификација и примена наноглина у нанокомпозитима на бази поли(ε-капролактон)-поли(етилен-оксид) диблок кополимера, Јелена Радивојевић, 30.09.2014.
 • Оптимизација услова добијања микросфера на бази биодеградабилног поли(ε-капролактона) за контролисано отпуштање лекова, Даринка Анђелковић, 24.09.2010.