Navigation

проф. др Александра Дапчевић

Ванредни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 115

011/3303784
локал784
Научна областНеорганска хемија
Датум избора у звањеJanuary 30, 2020

Предмети

Д182D182 - Solid State Chemistry
ДЗ3DZ3 - Structure and reactivity of inorganic compounds
ЗП101ZP101 - General Chemistry I
ЗП111ZP111 - General Chemistry II
МЗХ10MZH10 - Solid State Chemistry
МЗХ3MZH3 - Advanced inorganic chemistry
ТЕТ101TET101 - General Chemistry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Александра Дапчевић, Дејан Полети, Јелена Роган, Aleksandar Radojković, Milan Radović, and Goran Branković, A new electrolyte based on Tm3+-doped delta-Bi2O3-type phase with enhanced conductivity, SOLID STATE IONICS, 280, 2015, pp. 18-23; 10.1016/j.ssi.2015.08.004

Менторство

Мастер академске студије

  • Примена различитих метода за карактеризацију инклузионих комплекса са циклодекстринима, Бојана Лејић, 30.09.2020.
  • Синтеза и карактеризација композита на бази титан-диоксида и цинк-оксида за примену у фотокатализи, Наталија Милојковић, 22.09.2020.

Основне академске студије

  • Синтеза и карактеризација композита на бази титан-диоксида и цинк-оксида, Марина Орлић, 30.09.2020.
  • Горивне ћелије на бази бизмут(III)-оксида са флуоритском структуром, Алeксандар Петричевић, 30.09.2020.
  • Синтеза и карактеризација антимикробних материјала на бази цинк-оксида, Бојана Лејић, 30.09.2019.
  • Синтеза и карактеризација фотокатализатора на бази титан-диоксида, Наталија Милојковић, 18.09.2019.