Навигација

МЗХ10 - Хемија чврстог стања

Спецификација предмета
НазивХемија чврстог стања
АкронимМЗХ10
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања у области хемије чврстог стања о структури и својствима, поликристалних и нанокристалних материјала. Упознавање са поступцима синтезе и методама које се користе за карактеризацију материјала. Разматрање везе између структуре и физичко-хемијских својстава која су значајна за примену материјала. Стицање знања о приказивању кристалне структуре материјала, као и о утицају електронске конфигурације, хемијских веза и кристалне структуре на својства материјала. Избор одговарајућих метода за испитивање својстава кристалних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Коришћење теоријских и практичних знања о кристалној структури материјала за објашњавање физичко-хемијских својстава која су битна за примену технички значајних материјала. Способност предлагања оптималног поступка за синтезу неког кристалног материјала и избор одговарајуће методе за карактеризацију материјала. Анализа експерименталних резултата и поређење са литературним подацима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСиметрија и кристалне структуре - основни појмови. ; Типови хемијских веза у чврстим супстанцама. ; Кристалографија и дифракционе методе. ; Методе испитивања чврстих супстанци. ; Електрична, магнетна и оптичка својства. ; Поступци синтезе чврстих супстанци.
  Садржај практичне наставеСинтеза једног кристалног материјала. ; Структурна анализа, термичка анализа и испитивање магнетних својстава синтетисаног материјала. ; ; Семинарски рад ; Приказ синтезе и карактеризације једног кристалног материјала на основу прегледа литературе.
  Литература
  1. A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd edition, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
  2. L. E. Smart and E. A. Moore, Solid State Chemistry: An Introduction, Fourth Ed., Taylor & Francis, Boca Raton, 2005.
  3. Љ. Карановић, Д. Полети, Рендгенска структурна анализа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. (ISBN 86-17-10736-7)
  4. K. J. Klabunde, Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеПредавања, експериментални рад и семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20