Навигација

ЗП111 - Општа хемија 2

Спецификација предмета
НазивОпшта хемија 2
АкронимЗП111
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомOпшта хемија IОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање принципа хемијске равнотеже. Проучавање својстава елемената и њихових једињења у зависности од положаја у Периодном систему.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање појмовима хемијске равнотеже. Упознавање са особинама хемијских елемената и њихових једињења на основу општих законитости, електронске конфигурације, величине атома и врста везе између атома. Упознавање заједничких особина елемената према њиховом положају у групама Периодног система елемената.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОснови хемијске равнотеже. Равнотежа у хомогеним системима. Равнотежа у растворима електролита: киселине, базе и соли. Равнотежа између раствора и чврсте фазе. ; Типови хемијских реакција. Координациона једињења. ; Реакције оксидације и редукције. Проучавање својстава елемената и њихових једињења у зависности од положаја у Периодном систему.
  Садржај практичне наставеХемијска равнотежа у хомогеним системима. Јонске равнотеже. Производ растворљивости. Упознавање својстава неких важнијих хемијских елемената и њихових једињења.
  Литература
  1. М. Драгојевић, М. Поповић, С. Стевић, В. Шћепановић, Општа хемија, I део, ТМФ, Београд, 1999.
  2. Д. Полети, Општа хемија, II део, Хемија елемената, ТМФ, Београд, 2011.
  3. С. Грујић, А. Дапчевић, С. Јевтић, М. Николић, Ј. Роган, Општа хемија II Практикум, ТМФ, Београд, 2013.
  4. М. Поповић, Д. Васовић, Љ. Богуновић, Д. Полети, О. Ћуковић, Збирка задатака из Oпште хемије, ТМФ, Београд, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  402
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, колоквијум, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари