Навигација

проф. др Александар Орловић

Редовни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 506

011/3303708
локал708
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 22. јануар 2014.

Област интересовања

 • Реакторско инжењерство и пројектовање реактора
 • Каталитички процеси
 • Технологија прераде нафте и петрохемија
 • Пројектовање хемијско-технолошких процеса
 • Моторна горива - конвенционална и алтернативна
 • Процеси заштите животне средине у преради нафте, петрохемији и енергетици

Предмети

14Д18714Д187 - Пројектовање вишефазних хемијских реактора
14МЗМ614МЗМ6 - Пројектовање хемијских реактора
14МХПП214МХПП2 - Пројектовање процеса 2
14ХОХ41414ХОХ414 - Технологија прераде нафте и каталитички процеси
22Д12222Д122 - Отпадни органски производи као секундарне сировине
22Д12822Д128 - Пројектовање вишефазних хемијских реактора
22Д6422Д64 - Хетерогена катализа
22МИР22МИР - Индустријски реактори
22МПП222МПП2 - Пројектовање процеса 2
22МПХР22МПХР - Пројектовање хемијских реактора
Д156Д156 - Отпадни органски производи као секундарне сировине
Д193Д193 - Хетерогена катализа
ЗП31ЗП31 - Основи реакторског инжењерства
ЗП42ЗП42 - Основи пројектовања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ЗП47ЗП47 - Пројектовање хемијских реактора
МХОХ2МХОХ2 - Индустријски реактори

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Марко Стаменић, Ирена Жижовић, Александар Орловић и Dejan Skala, Mathematical modelling of essential oil SFE on the micro-scale—Classification of plant material, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 46, 2008, pp. 285-292
 2. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Александар Орловић и Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide extraction of essential oils from plants with secretory ducts: Mathematical modelling on the micro-scale, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 39, 2007, pp. 338-346
 3. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Јасна Ивановић, Александар Орловић, Mihajlo Ristic, Sofija Dordjevic, Слободан Петровић и Dejan Skala, Supercritical extraction of sesquiterpenes from valerian root, JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 43, 2007, pp. 249-258
 4. Александар Орловић, Ирена Жижовић, Марко Стаменић и Dejan Skala, Energy saving in supercritical carbon dioxide extraction of essential oils from Lamiaceae family species, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 12, 2006, pp. 164-167
 5. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Александар Орловић и Dejan Skala, Supercritical carbon dioxide essential oil extraction of Lamiaceae family species: Mathematical modelling on the micro-scale and process optimization, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 60, 2005, pp. 6747-6756

Књиге

 1. Ирена Жижовић, Марко Стаменић, Александар Орловић и Dejan Skala, Chemical Engineering Research Trends, монографија, Nova Science Publishers, 2007, 29; ISBN 1-60021-486-X

Шири списак радова

Учешће у научним пројектима

 • Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања 45019, Министарство науке Републике Србије, Руководилац потпројекта, 2011 –
 • TEMPUS MEM - Management of material and energy flows, 2013-2014
 • FP7 NANOTECH FTM, EU Commission - Faculty of Technology and Metallurgy University of Belgrade, 2010-1012, WP Leader
 • Deposits formation mechanism in diesel fuel injection equipment, Delphi Diesel Systems – University College London, 2007 – 2008
 • EUREKA пројекат, E-3524 POLYCOMP, 2006
 • Пројекат основних истраживања, МНЗЖС Р. Србије, Изоловање, карактеризација, биолошка активност и трансформација природних једињења добијених применом наткритичних флуида, микроталаса и ултразвука, 2005-2008
 • Пројекат основних истраживања, МНЗЖС Р. Србије, Зелена хемија – основ за развој процеса хемијске технологије, 2002-2005
 • Пројекат технолошког развоја – задате теме, МНЗЖС Р. Србије, Развој технологије добијања биоетанола из обновљивих извора, (сарадник на пројекту), 2005-2007
 • Пројекат технолошког развоја, МНЗЖС Р. Србије, Развој технологије синтезе биодизела, (сарадник на пројекту), 2005-2007
 • Пројекат основних истраживања, Фонд науке Р. Србије, Процеси, материјали, опрема и поступци органске и неорганске хемијске технологије, 1996-2000
 • Пројекат основних истраживања, Фонд науке Р. Србије, Кинетика, механизам и оптимални параметри процеса органске и неорганске хемијске технологије, 1991-1995
 • Fischer-Tropsch sinteza, DOE - Texas A&M University, 1992

Руковођење стручним пројектима

 • Главни технолошки пројекат мобилног постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља, за ЕИ Никола Тесла, 2014
 • Идејни технолошки пројекат мобилног постројења за деконтаминацију ПЦБ контаминираних уља, за ЕИ Никола Тесла, 2012
 • Студија изводљивости трајног збрињавања нафтних муљева и зауљеног замљишта у НИС а.д. Нови Сад, за НИС а.д., 2012
 • Студија затеченог стања зауљеног земљишта и нафтних муљева на објектима и локацијама компаније НИС а.д., за НИС а.д., 2012
 • Главни технолошки прoјекат ремедијације контаминираног земљишта на локацији ФИАТ Аутомобили Србија процесом термичке десорпције, за GRS Valtech Veolia Group, 2011
 • Главни прoјекат ремедијације контаминираног земљишта на локацији ФИАТ Аутомобили Србија процесом термичке десорпције, за GRS Valtech Veolia Group, 2010
 • Пројекат ИПА 2008 „Подршка заштити животне средине у енергетском сектору“, Фаза 7б: Решавање проблема електричних уређаја пуњених PCB уљима у ЕПС-у, Наручилац: ЈП ЕПС, 2011-2012
 • Претходна студија оправданости инвестиције у постројење за производњу високовредних екстраката из биљних сировина, Галеника- Фитофармација, 2007
 • Пилот-производно постројење за рерафинацију коришћених електро-изолационих уља, TerraCo – Београд, 1998
 • Пилот-производно постројење за рерафинацију коришћених електро-изолационих уља, TerraCo – Београд, 1998
 • Технолошки пројекат постројења за блендинг минералних уља, Chemol Београд, 1995

Учешће у стручним пројектима

 • Пројекат ''Phase equilibria in FHR biodiesel reactor: Simulation and modeling'', Flint Hills Resources, LP, Wichita USA, 2012
 • Стратегија развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Фаза 1 - Израда извештаја о степену реализације Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године и подлога за израду нове Стратегије. Партија 1: Израда подлога у области производње, прераде, трговине и транспорта нафтом и нафтним дериватима, Министарство енергетике Републике Србије, 2011
 • Члан посебне радне групе за израду предлога Националног Плана за управљање отпадним уљима, Република Србија Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 2011
 • Пројекат управљања отпадним уљем на територији града Београда, Градска управа за заштиту животне средине, 2007
 • UNIDO пилот пројекат, Увођење чистије производње у Србији, 2006
 • Стратегија развоја ХИП Петрохемије, ХИП Петрохемија Панчево, 2002
 • Анализа и оптимизација реактора за хидротритинг гасног уља и развој апликативног софтвера за симулацију рада реактора, НИС Рафинерија нафте Панчево, 2000
 • Базни пројекат реконструкције и проширења постројења за производњу базних уља рафинацијом коришћених минералних уља, НИС Рафинерија нафте Београд, 1996
 • Студија о технологији производње етилацетата и н-бутил ацетата, МСК Кикинда, 1995
 • Прелиминарна техноекономска студија о производњи и преради линеарних a-олефина, НИС Рафинерија нафте Београд, 1994
 • Провера рада колонског ацетатора и радних услова биосинтезе сирћетне киселине, ИПЦ Београд, 1993
 • Лабораторијско испитивање синтезе етилацетата, ИПЦ Београд, 1993
 • Развој технологије производње синтетских уља, Рафинерија нафте Београд, 1992
 • Развој технологије синтезе анхидрида сирћетне киселине, Прва искра Барич, 1991

Патенти и техничка решења

 • Мобилно индустријско постројење за деконтаминацију енергетских трансформатора разградњом поли-хлорованих бифенила (ПЦБ) присутних у изолационом уљу, за ЕИ Никола Тесла и ЈП Електропривреда Србије, 2015
 • Експериментално постројење за разградњу поли-хлорованих бифенила (ПЦБ) присутних у изолационим уљима и деконтаминацију енергетских трансформатора, са ЕИ Никола Тесла за ЈП Електропривреда Србије, 2015
 • Технолошки поступак припреме хетерогеног катализатора за синтезу метил естара масник киселина – МЕМК, Пројекат 6742B МНЗЖС РС, НИС Рафинерија Панчево, 2007
 • Хетерогени катализовани поступак синтезе метил естара масних киселина – МЕМК, Пројекат 6742B МНЗЖС РС, НИС Рафинерија Панчево, 2006
 • Техничко решење процеса некаталитичке синтезе метил естара масних киселина-МЕМК, Пројекат 6742B МНЗЖС РС, НИС Рафинерија Панчево, 2006
 • Постројење за стрипинг дихлор етана – ремедијација загађеног земљишта и подземне воде у оквиру ХИП Петрохемије Панчево, UNEP, 2003
 • Пројектовање реактора за синтезу ди-амино толуола, Пројекат МИНЕВ (Руска федерација), Прва Искра инжењеринг, Београд 2002
 • Пројектовање реактора за синтезу ди-нитро толуола, Пројекат МИНЕВ (Руска федерација), Прва Искра инжењеринг, Београд 2002
 • Пројектовање реактора за синтезу фозгена, Пројекат МИНЕВ (Руска федерација), Прва Искра инжењеринг, Београд 2002
 • Анализа и оптимизација рада реактора за хидротритинг гасног уља и развој апликативног софтвера за симулацију рада реактора, НИС Рафинерија нафте Панчево, 2000
 • Реконструкција погона „Блендинг и кондиционирање уља“ са аспекта централног управљања и вођења процеса – Главни технолошки пројекат, Meris – Београд, 1996
 • Базни пројекат реконструкције и проширења постројења за производњу базних уља рафинацијом коришћених минералних уља, НИС Рафинерија нафте Београд, 1996
 • Технолошки пројекат постројења за блендинг минералних уља, Chemol – Београд, 1995
 • Увођење процесирања коришћеног антифриза у циљу рециклирања моноетилен гликола на постројењу диоктил фталата, Brixol – Вршац, 1995
 • Развој технологије биодизела и увођење производње биодизела на постројењу диоктил фталата, Brixol - Вршац, 1994
 • Провера рада колонског ацетатора и радних услова биосинтезе сирћетне киселине, ИПЦ Београд, 1993
 • Технологија производње синтетских уља, Рафинерија нафте Београд, 1992
 • Технологија синтезе анхидрида сирћетне киселине, Прва искра Барич, 1991

Менторство

Докторске академске студије

 • Расподела влаге и деградација изолационог система енергетских трансформатора са минералним и биљним уљима, Валентина Васовић, 17.09.2021.

Мастер академске студије

 • Симулација рада реактора за каталичку обраду средњих дестилата нафте водоником коришћењем програмског пакета Comsol Multyphysics, Лазар Косановић, 28.09.2018.
 • Утицај односа водоника и гасног уља на овлаженост каталитичког слоја и конверзију сумпорних једињења у реактору за десулфуризацију дизел фракције, Милош Ћургуз, 23.06.2016.
 • Епоксидација циклохексена помоћу катализатора на бази ниобијума, Милица Нешовић, 29.09.2015.
 • Утицај притиска и чистоће водоника на процес хидрообраде смеше гасног и лаког цикличног уља, Марко Јанковић, 30.09.2013.
 • Зависност динамичког вискозитета путних и полимер модификованих битумена од времена и начина старења, Јелена Петровић, 30.09.2013.

Основне академске студије

 • Регенерација изолационог уља које садржи елементарни сумпор, Милица Кузмановић, 22.11.2019.
 • Упоредна анализа реакционих процеса за разградњу полихлорованих бифенила, Сања Петковски, 30.09.2017.
 • Утицај смеше и типа сирове нафте на процес атмосферске дестилације, Тијана Чарапић, 27.06.2017.
 • Синтеза кобалт - молибден катализатора за хидрогеновање триглицерида у циљу добијања парафинских дизел горива, Милош Иванковић, 08.09.2014.
 • Испитивање утицаја криве дестилације дизел горива на тачку паљења и филтрабилност, Александар Ризнић, 02.09.2014.

Основне студије

 • Примена рецикловане слојне воде за индустријску припрему сланих раствора за експлоатацију нафтних бушотина, Бојан Пирец, 30.09.2016.
 • Реакција деароматизације у каталитичком реактору за хидрообраду средњих дестилата, Дејан Хинда, 25.06.2014.
 • Утицај фактора ефективности на конверзију сумпорних једињења у реактору за хидродесулфуризацију дизел фракције, Никола Живковић, 12.07.2012.
 • Статистичка анализа карактеристика минералних изолационих уља у трансформаторима електроенергетског система Србије, Маријана Пајић, 08.07.2011.
 • Утицај равнотеже пара - течност на конверзију сумпорних једињења у реактору за хидродесулфуризацију гасних уља, Иван Ђуричковић, 30.12.2010.
 • Анализа,моделовање и симулација процеса синтезе полиетилена ниске густине, Јован Јовановић, 22.07.2005.
 • Математичко моделовање и симулација процеса хидрообраде лаког вакуум гасног уља, Александар Суботин, 21.02.2005.
 • Утицај косолвента на степен рафинације коришћених уља при екстракцији са н/метил 2/пиролидоном, Илија Вујовић, 27.02.2004.

Усавршавања

 • Texas A&M University, Chemical Engineering Department, USA, 1992
 • Delphi Diesel Systems, Advanced Diesel Engineeering - Technical Centre Gillingham, UK, 2007-2008