Навигација

ХПИ48 - Полимерно реакционо инжењерство

Спецификација предмета
НазивПолимерно реакционо инжењерство
АкронимХПИ48
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомУслов за слушање: 120 ЕСПБ; Услов за полагање: положен испит из предмета Основи реакторског инжењерстваОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је проширивање знања стечених у претходном курсу (Основи реакторског инжењерства) из области неизотермног рада реактора као и анализа концепта реалних реактора. Такође, циљ предмета је упознавање студената са принципима полимерног реакционог инжењерства уз приказ најважнијих поступака у индустрији полимера, са посебним освртаом на производњу масовних полимера, полиолефина, полистирена и поливинилхлорида. Студенти ће бити упознати са новим трендовима у процесима полимеризације.
  Исходи учења (стечена знања)На основу знања стечених у оквиру овог курса студенти су способни са самостално решавају једноставније проблеме из области анализе рада и пројектовања хемијских реактора у полимерном инжењерству.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеХемијски реактори у индустријским процесима; Вишеструка стационарна стања и хистерезис код неизотермног проточног реактора са идеалним мешањем; Стабилност вишеструког стационарног стања, фазни дијаграм и бифуркациона анализа; Оптималан начин извођења неизотермних процеса; Реални хемијски реактори и анализа рада; Увод у процесе полимеризације; Полимеризација преко слободних радикала: хомогени системи; Полимеризација преко слободних радикала: хетерогени системи; Полимеризације у суспензији; Полимеризације у емулзији; Ступњевита полимеризација; Полимерно реакционо инжењерство: рад и перформансе реактора.
  Садржај практичне наставеУ оквиру практичне наставе обрађују се примери из области: Вишеструка стационарна стања и хистерезис код неизотермног проточног реактора са идеалним мешањем; Стабилност вишеструког стационарног стања, фазни дијаграм и бифуркациона анализа; Оптималан начин извођења неизотермних процеса; Реални хемијски реактори и анализа рада.
  Литература
  1. Скрипте: Пројектовање индустријских каталитичких реактора. А. Орловић
  2. Основи теорије и пројектовања хемијских реактора. Octave Levenspiel (превод Г. Јовановић и Н. Чатиновић), Технолошко-металуршки факултет 1991.
  3. Elements of chemical reaction engineering. S. Fogler, Prentice Hall 3rd Ed. 1999.
  4. Meyer T., Keurentje J. (Eds.). Handbook of Polymer Reaction Engineering. Wiley 2005.
  5. H.U. Moritz, W. Pauer (Eds). Polymer Reaction Engineering: 9th International Workshop (Macromolecular Symposia). Wiley-VCH, 302 (2011) 1-304.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеТеоријска настава и практични примери (димензионисање хемијских реактора). Консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари