Навигација

проф. др Ђорђе Јанаћковић

Редовни професор
Катедра за неорганску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 002а

011/3370489
011/3303693
локал693
Научна областИнжењерство неорганских хемијских производа
Датум избора у звање 15. јул 2009.

Област интересовања

 • поступци синтезе и карактеризације савремених керамичких материјала
 • одређивање површинских и сорпционих својстава материјала
 • испитивање кинетике и механизма синтеровања и фазних трансформација у керамичким материјалима
 • наностуктурни керамички материјали
 • биокерамички материјали
 • технологија производње и оптимизација технолошких процеса у индустрији грађевинских материјала

Предмети

14Д00314Д003 - Електрокерамика
14ИИМ31014ИИМ310 - Наноматеријали и нанотехнологије
14ИИМ31914ИИМ319 - Грађевински материјали
14ИИМ3314ИИМ33 - Методе карактеризације материјала
14МИМКМ314МИМКМ3 - Савремени грађевински материјали
14МННТ14МННТ - Наноматеријали и нанотехнологије
22Д10922Д109 - Синтеза,својства и примена биокерамичких материјала
22Д8322Д83 - Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала
22Д8422Д84 - Неоргански адсорбенти-теоријски основи и примена
22Д8622Д86 - Методе карактеризације керамичких и стакластих материјала
22МБИ22МБИ - Биоматеријали
22МБКМ22МБКМ - Биокерамички материјали
22МБМ22МБМ - Биокомпозитни материјали
22МНН22МНН - Наноматеријали и нанотехнологије
22МСГМ22МСГМ - Савремени грађевински материјали
22МТГМ22МТГМ - Технологија грађевинских материјала
ББИ310ББИ310 - Биоматеријали
Д143Д143 - Методе карактеризације керамичких и стакластих материјала
Д146Д146 - Неоргански адсорбенти-теоријски основи и примена
Д152Д152 - Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала
Д167Д167 - Синтеза, својства и примена биокерамичких материјала
МИМБ2МИМБ2 - Биокерамички материјали
МИМФ11МИМФ11 - Биоматеријали
МХНХ4МХНХ4 - Технологија грађевинских материјала
ХНХ39ХНХ39 - Неорганска хемијска технологија
ХНХ413ХНХ413 - Технологија грађевинских материјала
ХФИ49ХФИ49 - Биоматеријали

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Đorđe Veljović, Tamara Matić, Tanja Stamenić, Vesna Kojić, Suzana Dimitrijević-Branković, Miodrag Lukić, Sanja Jevtić, Željko Radovanović, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Mg/Cu co-substituted hydroxyapatite – biocompatibility, mechanical properties and antimicrobial activity, CERAMICS INTERNATIONAL, 45, 2019, pp. 22029-22039; 10.1016/j.ceramint.2019.07.219
 2. Tamara Matić, Maja Ležaja-Zebić, Ivana Cvijović-Alagić, Vesna Miletić, Rada Petrović, Đorđe Janaćković и Đorđe Veljović, The effect of calcinated hydroxyapatite and magnesium doped hydroxyapatite as fillers on the mechanical properties of a model BisGMA/TEGDMA dental composite initially and after aging, Metallurgical and Materials Engineering, 24, 2018, pp. 271-281; 10.30544/403
 3. Giuma Ayoub, Đorđe Veljović, Maja Ležaja-Zebić, Vesna Miletić, Eriks Palcevskis, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Composite nanostructured hydroxyapatite/yttrium stabilized zirconia dental inserts – The processing and application as dentin substitutes, CERAMICS INTERNATIONAL, 44, 2018, pp. 18200-18208; 10.1016/j.ceramint.2018.07.028
 4. Željko Radovanović, Đorđe Veljović, Lidija Radovanović, Ilmars Zalite, Eriks Palcevskis, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Ag+, Cu2+ and Zn2+ doped hydroxyapatite/tricalcium phosphate bioceramics: Influence of doping and sintering technique on mechanical properties, Processing and Application of Ceramics, 12, 2018, pp. 269-277; 10.2298/PAC1803268R
 5. Maja Ležaja, Đorđe Veljović, Dragica Manojlović, Miloš Milošević, Nenad Mitrović, Đorđe Janaćković и Vesna Miletić, Bond strength of restorative materials to hydroxyapatite inserts and dimensional changes of insert-containing restorations during polymerization, DENTAL MATERIALS, 31, 2015, pp. 171-181; 10.1016/j.dental.2014.11.017
 6. Radenka Krsmanović-Whiffen, Željka Antić, Bojana Milićević, Milica Pošarac-Marković, Đorđe Janaćković, Miroslav Dramićanin, Mikhail Brik, Ints Steins и Đorđe Veljović, Polycrystalline (Y0.7Gd0.3)2O3:Eu3+ ceramics fabricated by Spark Plasma Sintering: Densification and microstructure development, CERAMICS INTERNATIONAL, 40, 2014, pp. 8853-8862; 10.1016/j.ceramint.2014.01.108
 7. Željko Radovanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković, Vesna Kojić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Antimicrobial Activity and Biocompatibility of Ag+- and Cu2+-doped biphasic Hydroxyapatite/α-Tricalcium Phosphate Obtained from Hydrothermally Synthesized Ag+- and Cu2+- doped Hydroxyapatite, APPLIED SURFACE SCIENCE, 307, 2014, pp. 513-519; 10.1016/j.apsusc.2014.04.066
 8. Đorđe Veljović, Željko Radovanović, Antonia Dindune, Eriks Palcevskis, Aija Krumina, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, The influence of Sr and Mn incorporated ions on the properties of microwave single- and two-step sintered biphasic HAP/TCP bioceramics, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 49, 2014, pp. 6793-6802; 10.1007/s10853-014-8380-3
 9. Nozhat Moftah El-Buaishi, Đorđe Veljović, Bojan Jokić, Željko Radovanović, Ints Steins, Đorđe Janaćković и Rada Petrović, Conventional and Spark-Plasma Sintering of Cordierite Powders Synthesized by Sol-gel Methods, CERAMICS INTERNATIONAL, 39, 2013, pp. 5845-5854; 10.1016/j.ceramint.2012.12.101
 10. Sanja Eraković, Ana Janković, Đorđe Veljović, Eriks Palcevskis, Miodrag Mitrić, Tatjana Stevanović, Đorđe Janaćković и Vesna Mišković-Stanković, The Corrosion Stability and Bioactivity in Simulated Body Fluid of Silver/Hydroxyapatite and Silver/Hydroxyapatite/Lignin Coatings on Titanium Obtained by Electrophoretic Deposition, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 117, 2013, pp. 1633-1643; 10.1021/jp305252a
 11. Đorđe Veljović, Eriks Palcevskis, Ilmars Zalite, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Two-step microwave sintering - a promising technique for the processing of nanostructured bioceramics, MATERIALS LETTERS, 93, 2013, pp. 251-253; 10.1016/j.matlet.2012.11.095
 12. Đorđe Veljović, Goran Vuković, Ints Steins, Eriks Palcevskis, Petar Uskoković, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Improvement of the mechanical properties of spark plasma sintered HAP bioceramics by decreasing the grain size and by adding multi-walled carbon nanotubes, SCIENCE OF SINTERING, 45, 2013, pp. 233-243; 10.2298/SOS1302233V
 13. Nozhat Moftah El-Buaishi, Ivona Janković - Častvan, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Đorđe Janaćković и Rada Petrović, Crystallization behavior and sintering of cordierite synthesized by an aqueous sol-gel route, CERAMICS INTERNATIONAL, 38, 2012, pp. 1835-1841; 10.1016/j.ceramint.2011.10.008
 14. Sanja Eraković, Đorđe Veljović, Papa Niokhor Diouf, Tatjana Stevanović, Miodrag Mitrić, Đorđe Janaćković, Ivana Matić, Zorica Juranić и Vesna Mišković-Stanković, The effect of lignin on the structure and characteristics of composite coatings electrodeposited on titanium, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 75, 2012, pp. 275-283; 10.1016/j.porgcoat.2012.07.005
 15. Ana Janković, Sanja Eraković, Antonia Dindune, Đorđe Veljović, Tatjana Stevanović, Đorđe Janaćković и Vesna Mišković-Stanković, The electrochemical impedance spectroscopy of silver doped hydroxyapatite coating in simulated body fluid used as corrosive agent, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77, 2012, pp. 1609-1623; 10.2298/JSC120712086J
 16. Željko Radovanović, Đorđe Veljović, Bojan Jokić, Suzana Dimitrijević-Branković, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Zinc(II) Doped Hydroxyapatite, Synthesized by Hydrothermal Method, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77, 2012, pp. 1787-1798; 10.2298/JSC121019131R
 17. Đorđe Veljović, Miodrag Čolić, Vesna Kojić, Gordana Bogdanović, Zvezdana Kojić, Andrijana Banjac, Eriks Palcevskis, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, The effect of grain size on the biocompatibility, cell-materials interface and mechanical properties of microwave sintered bioceramics, JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 100A, 2012, pp. 3059-3070; 10.1002/jbm.a.34225
 18. Marija Mihailović, Aleksandra Patarić, Zvonko Gulišija, Đorđe Veljović и Đorđe Janaćković, Electrophoretically deposited nanosized hydroxyapatite coatings on 316lvm stainless steel for orthopaedic implants, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 17, 2011, pp. 45-52; 10.2298/CICEQ100326052M
 19. Đorđe Veljović, Radmila Jančić-Heinemann, Igor Balać, Bojan Jokić, Slaviša Putić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, The effect of the shape and size of the pores on the mechanical properties of porous HAP-based bioceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 37, 2011, pp. 471-479; 10.1016/j.ceramint.2010.09.014
 20. Đorđe Veljović, Ilmars Zalite, Eriks Palcevskis, Ivana Smičiklas, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Microwave sintering of fine grained HAP and HAP/TCP bioceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 36, 2010, pp. 595-603; 10.1016/j.ceramint.2009.09.038
 21. Đorđe Veljović, Eriks Palcevskis, Antonia Dindune, Slaviša Putić, Igor Balać, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Microwave sintering improves the mechanical properties of biphasic calcium phosphates from hydroxyapatite microspheres produced from hydrothermal processing, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 45, 2010, pp. 3175-3183; 10.1007/s10853-010-4324-8
 22. Slavica Lazarević, Đorđe Veljović, Željko Radovanović, Antonije Onija, Đorđe Janaćković и Rada Petrović, Characterization of sepiolite by inverse gas chromatography at infinite and finite surface coverage, APPLIED CLAY SCIENCE, 43, 2009, pp. 41-48; 10.1016/j.clay.2008.07.013
 23. Chak Yin Tang, Petar Uskoković, Gary C. P. Tsui, Đorđe Veljović, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Influence of microstructure and phase composition on the nanoindentation characterization of bioceramic materials based on hydroxyapatite, CERAMICS INTERNATIONAL, 35, 2009, pp. 2171-2178; 10.1016/j.ceramint.2008.11.028
 24. Đorđe Veljović, Јокић Бојан, Rada Petrović, Eriks Palcevskis, Antonia Dindune, Ion Mihailescu и Đorđe Janaćković, Processing of Dense Nanostructured HAP Ceramics by Sintering and Hot Pressing, CERAMICS INTERNATIONAL, 35, 2009, pp. 1407-1413; 10.1016/j.ceramint.2008.07.007
 25. Dušanka Tanasković, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Carmen Ristoscu, C Cojanu, Ion Mihailescu и Đorđe Janaćković, Double-layer Bioactive Glass Coatings Obtained by Pulsed Laser Deposition, KEY ENGINEERING MATERIALS, 361-363, 2008, pp. 277-280; 10.4028/www.scientific.net/KEM.361-363.277
 26. Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Đorđe Veljović, Dušan Bučevac, Kosovka Obradović-Djuričić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Synthesis and Settings Behaviour of α-TCP from Calcium Defficient Hyroxyapatite otained by Hydrothermal Method, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 9, 2007, pp. 1904-1910; http://joam.inoe.ro/index.php?option=magazine &op=view&idu=371&catid=14
 27. Dobrica Stojanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Petar Uskoković и Đorđe Janaćković, Bioactive Glass Apatite Coating for Titanium Implant Synthesized by Electrophoretic Deposition, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 27, 2007, pp. 1595-1599; 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.111
 28. Đorđe Veljović, Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Ivana Smičiklas, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Sintering Behaviour of Nanosized HAP Powder, KEY ENGINEERING MATERIALS, 330-332, 2007, pp. 259-262; 10.4028/www.scientific.net/KEM.330-332.259
 29. Bojan Jokić, Ivona Janković - Častvan, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Saša Drmanić и Đorđe Janaćković, Preparation of α-TCP Cements from Calcium Deficient Hydroxyapatite obtained by Hydrothermal Method, KEY ENGINEERING MATERIALS, 309-311, 2006, pp. 821-824; 10.4028/www.scientific.net/KEM.309-311.821

Шири списак радова

Руковођење научним пројектима

 • “Развој технологије производње савремених материјала на бази сепиолита”, евиденциони број: 2082, 2004-2005. (иновациони пројекат).
 • “Синтеза, структура, својства и примена функционалних наноструктурних керамичких и биокерамичких материјала”, евиденциони број 142070Б, 2006-2010. (основна истраживања)
 • “Израда прототипа уређаја за регенерацију искоришћених минералних електроизолационих уља методом сорпције на минералном сорбенту”, ев.бр. 401-00-218/2007-01/10-IP (Tип 1)/10, 2007-2008. (иновациони пројекат)
 • “Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава”, евиденциони број ИИИ45019 (интегрална и интердисциплинарна истраживања), Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2015.
 • “Комерцијализација технологије добијања и прераде и коришћења домаћег сорбента на бази сепиолита” (евиденциони број 391-00-00027/2009-02/-ИП Тип 1/47) 2010-2011. (иновациони пројекат)
 • “Добијање, побољшање својстава и повећање економичности производње папира применом наночестица сепиолита”, (евиденциони број 431-03-2372-ИП Тип 1/30) 2012-2013. (иновациони пројекат).
 • NANOTECH FTM - Reinforcing of nanotechnology and functional materials center, FP7-REGPOT-2009-1, Europian Commission, 2010-2013.

Учешће у научним пројектима

 • EUREKA Project E!3303 - BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite Ceramics-New Implant Material for Bone Substitutes, evidencioni broj kod MNZŽ R Srbije: 401-00-67/2005-01/02 (руководилац домаћег дела међународног пројекта).
 • EUREKA Project E!4141 – Ecosafety - Measures For Providing Quality And Safety In The Food Chain, evidencioni broj kod MNTR R Srbije – 404-02-00003/2008-01/01
 • 'Кинетика, механизми и оптимални параметри процеса органске и неорганске хемијске технологије'', подпројекат: ''Нови материјали и процеси у НХТ''; МНТ Србије, 1991-1995.
 • 'Процеси, материјали и системи органске и неорганске хемијске технологије''; подпројекат: ''Нови материјали и процеси у НХТ'', МНТ Србије, 1996-2000.
 • 'Развој високохомогених прахова на бази Al2O3 (кордијерита, мулита, спинела и алумине) колоидним сол-гел поступком'', евиденциони број: I.3.0956, MНТ Србије, 1996.
 • 'Синтеза неоксидних керамичких прахова SiC i Si3N4 сол-гел поступком'', евиденциони број: I.3.1325, MНТ Србије, 1997.
 • 'Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних композитних материјала''; евиденциони број: 02E16, МНТ Србије, 1996-2000.
 • 'Молекуларно дизајнирање монолитних и композитних материјала'', евиденциони број: 1431, МНТ Србије, 2002-2005.
 • 'Зелена хемија – основ за развој нових материјала, синтезе и процесно инжењерство'', евиденциони број: 1456, МНТР Србије, 2002-2005.
 • 'Развој технологије производње савремених материјала на бази сепиолита'', евиденциони број: 2082, МНТР Србије, 2004.
 • 'Синтеза, структура, својства и примена функционалних наноструктурних керамичких и биокерамичких материјала'', евиденциони број 142070B, МНЗЖС Републике Србије, 2006-2010.
 • TEMPUS (МЕМ–Memflows, International Joint Master Пrogramme on Material and Energy Flows Мanagement)
 • HERD пројекат: QIMSEE – Quality Improvement of Master programs in Sustainable Energy and Environment

Учешће у стручним пројектима

 • Љ.Костић-Гвозденовић, Т.Јанаћковић, М.Тецилазић-Стевановић, Ђ.Јанаћковић, ''Развој технологије производње керамичког ватросталног кухињског посуђа'', Елаборат научно-истраживачког пројекта 637 за Републички фонд за Технолошки развој, Београд, 1991.
 • М.Маричић, Ђ.Јанаћковић, А.Димитријевић, Д.Станишић, Д.Момчиловић, Л.Зафиров, ''Анализа режима рада са израдом материјалног и енергетског биланса производног погона ФГМ-Трудбеник из Уба'', ИМС, Београд, 2001.
 • М.Маричић, Ђ.Јанаћковић, Д.Станишић, Ж.Лалић, Д.Момчиловић, Л.Зафиров, ''Ефекти подешавања расподеле ваздуха за сушење по висини сушног простора четвртог канала тунелске сушаре ФГМ-Трудбеник са Уба'', ИМС, Београд, 2001.
 • Д.Јовановић, Ђ.Јанаћковић и сарадници, Студија – Екплоатабилност дијатомејске земље у колубарском угљеном басену са аспекта истраживања и развоја технологија производње нових производа, ИХТМ, за ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЕПС, Београд, 2005.Са министарством
 • 'Кинетика, механизми и оптимални параметри процеса органске и неорганске хемијске технологије''; подпројекат:''Нови материјали и процеси у НХТ''; 1991-1995.
 • 'Развој високохомогених прахова на бази Al2O3 (кордијерита, мулита, спинела и алумине) колоидним сол-гел поступком'', евиденциони број: I.3.0956, 1996.
 • 'Истраживање и развој материјала на бази алуминијум оксида коришћењем високохомогених домаћих прахова реакционим распршивањем'', Сектор за технолоски развој Министарства за науку и технологију Србије, Магнохром -Краљево, Д.П. Металургија тврдог метала и Тврди Метал-Ужице, евиденциони број: Z.2-4-0521, 1996.
 • 'Синтеза неоксидних керамичких прахова SiC i Si3N4 сол-гел поступком'', евиденциони број: I.3.1325, 1997.
 • 'Процеси, материјали и системи органске и неорганске хемијске технологије''; подпројекат: ''Нови материјали и процеси у НХТ'', 1996-2000.
 • 'Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних композитних материјала''; евиденциони број: 02Е16, 1996-2000.
 • “Молекуларно дизајнирање монолитних и композитних материјала'', евиденциони број: 1431, 2002-2005.
 • “Зелена хемија-основ за развој нових материјала, синтезе и процесно инжењерство”, евиденциони број: 1456, 2002-2005.
 • “Модификовање природних силикатних материјала и синтеза нових типова хидрогенационих катализатора на силикатним носачима'', евиденциони број: 0022, 2002-2004.
 • “Развој минералних сорбената на бази бентонита и сепиолита за потребе прехрамбене индустрије'', евиденциони број: 7057B, 2005-2007.
 • 'Индустријска производња соларних фотонапонских ћелија на бази силицијума'', МНТР, ев.бр. 451-01-02960/2006/74.
 • Експертиза- доказивање капацитета производње папира на ПМ 4 Фабрике хартије Београд, ТМФ, 2013.
 • Радослав Алексић, Иванка Поповић, Ђорђе Јанаћковић, Петар Ускоковић, Весна Радојевић, Душица Стојановић, ''Управљање полимерним отпадом на територији Града Београда'', град Београд, Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине (2011-2014).

Патенти и техничка решења

Прототип уређаја за регенерацију искоришћених електроизолационих уља методом сорпције на минералном сорбенту (проистекао из иновационог пројекта eв.бр. 401-00-218/2007-01/10-ИП (Tип 1)/10).

Менторство

Докторске академске студије

 • Биоактивни материјали на бази α-трикалцијум-фосфатних цемената и флуороапатита: синтеза, својства и примена у стоматологији, Abdul Kazuz, 08.07.2022.
 • Процесирање, својства и примена денталних инсерата на бази калцијум-фосфата и цирконијум(IV)-оксида, Giuma Ayoub, 23.03.2022.
 • Модификовање структуре и фотоактивности наноцеви титан(IV)-оксида допирањем и применом фотоосетљивих компонената, Јелена Вујанчевић, 29.12.2020.
 • Утицај механичке активације на структуру и својства стронцијум-титанатне керамике, Јелена Живојиновић, 04.06.2020.
 • Сол-гел синтеза и карактеризација мулита допираног гвожђем, Светлана Илић, 29.09.2018.
 • Синтеза, оптичка и термометријска својства наночестица гадолинијум-титаната и лутецијум-титаната допираних јонима ретких земаља, Сања Ћулубрк, 25.12.2015.
 • Мултифункционалне наночестице магнезијум-ортотитаната допираног јонима ретких земаља и прелазних метала, Мина Медић, 25.12.2015.

Мастер академске студије

 • Биокерамичке превлаке хидроксиапатита, хитозана и поливинил-алкохола са гентамицином за медицинске примене, Нина Вуковић, 30.09.2022.
 • Утицај фосфоризације на својства крафт влакана, Сања Ђорђевић, 30.09.2020.
 • Синтеза и карактеризација биоактивног стакла допираног јонима литијума и стронцијума, Јована Димитријевић, 19.09.2018.
 • Синтеза и дефинисање својстава биокомпозитних хидрогелова на бази калцијум-хидроксиапатита и поли(метакрилне киселине) за примену у инжењерству коштаног ткива, Вукашин Угриновић, 30.09.2017.
 • Бељење сунцокретовог уља природним и модификованим сепиолитима, Вељко Савић, 30.09.2016.
 • Утицај додатка сепиолита на механичка својства и микроструктуру глас-јономер цемената, Tamer Tashla, 30.09.2016.
 • Испитивање својстава пепела и консолидације депоније пепела "Ћириковац" термоелектране "Костолац", Милена Стевановић, 30.09.2015.
 • Испитивање могућности консолидације депонија пепела "Старо костолачко острво" термоелектране "Костолац", Милена Пијовић, 30.09.2015.
 • Испитивање утицаја параметара процесирања на својства контролисано-порозних биокерамичких материјала на бази калцијума-хидроксиапатита допираног јонима мегнезијума и бакра, Тања Стаменић, 21.09.2015.
 • Добијање фотонапонске ћелије на бази титан(IV)-оксида допираног квантним тачкама кадмијум-сулфида, Јелена Радевић, 11.07.2014.
 • Добијање порозних носача на бази алфа-калцијум-фосфата/хидроксиапатита допираних сребром и силицијумом, Ксенија Милићевић, 23.04.2013.
 • Синтеза и фотокаталитичка активност фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида и сребро(I)-оксида у УВ области, Милена Обрадовић, 27.09.2012.
 • Синтеза, карактеризација и испитивање фотокаталитичке активности наноструктурних фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида и сребро(I)-оксида у видљивој области, Милица Иванковић, 27.09.2012.
 • Оптимизација процеса млевења цементног клинкера коришћењем хемијских адитива, Даринка Анђелковић, 30.09.2011.

Основне академске студије

 • Биоактивност електрофоретских композитних превлака хидроксиапатит/хитозан/поливинил-алкохол на титану, Невена Јаћимовић, 26.09.2022.
 • Синтеза фотокатализатора за редукцију шестовалентног хрома модификовањем титан(IV)-оксида наночестицама угљеника и/или кадмијум-сулфида, Срђан Приљева, 30.09.2021.
 • Утицај услова синтезе на наноструктуру и струјно-напонске карактеристике система цинк-оксид/метиламонијумолово-бромид, Момчило Милосављевић, 08.07.2021.
 • Наношење вишеслојних превлака на 3Д штампаном имплантату од титана, Јана Петровић, 28.09.2020.
 • Наношење метиламонијум олово-бромидног перовскита на наноцеви титан(IV)-оксида, Ана Пеић, 28.09.2020.
 • Синтеза функционализованих периодично мезопорозних честица органосиликатних за контролисано отпуштање сурамина, Сања Ђорђевић, 30.09.2019.
 • Синтеза и карактеризација биокерамичких прахова на бази калцијум-флуороапатита, Јована Димитријевић, 12.07.2017.
 • Добијање, карактеризација и антимикробна својства скафолда на бази хидроксиапатитних прахова допираних јонима Si<sup>4+</sup>, Ag<sup>+</sup>, Zn<sup>2+</sup> и Cu<sup>2+</sup>, Марко Бојковић, 30.09.2016.
 • Процесирање и својства биокерамичких материјала на бази калцијум-хидроксиапатита допираног јонима магнезијума и бакра, Тања Стаменић, 11.07.2014.
 • Испитивање утицаја јона стронцијума и сребра на антимикробну активност и механичка својства калцијум-хидроксиапатита, Ивана Грујић, 21.01.2013.
 • Испитивање могућности добијања густих биокерамичких материјала на бази недопираних и силицијумом допираних влакана хидроксиапатита, Ива Милисављевић, 28.09.2012.
 • Добијање скафолда на бази прахова алфа-калцијум-фосфата/хидроксиапатита допираних сребром, Ксенија Милићевић, 28.09.2012.
 • Синтеза, карактеризација и антимикробна активност хидроксиапатита допираних стронцијумом и сребром, Бојана Стојановић, 28.09.2012.
 • Испитивање утицаја јона Mg, Mn, Sr и Si на структуру и механичка својства хидроксиапатита, Жељка Готовина, 26.09.2011.
 • Синтеза наноструктурних система на бази титан(IV)-оксида као фотокатализатора и угљеничних наноцеви као носача, Никола Илић, 05.09.2011.

Основне студије

 • Испитивање фотокаталитичке активности наноструктурних фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида добијених термичком разградњом пероксо-титанске киселине: утицај времена, Драгана Лазић, 25.12.2013.
 • Испитивање синтезе и фотокаталитичке активности наноструктурних фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида добијених термичком разградњом пероксотитанске киселине, Ивана Вилотић, 28.11.2011.
 • Карактеризација и антимикробна својства сепиолита модификованог наночестицама сребра, Надежда Гаћешић, 01.04.2011.
 • Синтеза наноструктурних фотокатализатора на бази титан(IV)-оксида и угљеничних наноцеви, Душан Мијатовић, 24.02.2011.
 • Оптимизација процеса сушења и печења у производњи опекарских производа, Ивана Будимлић, 09.12.2009.
 • Сорпција хромата из водених раствора на органо-модификованим сепиолитима, Соња Ждрале, 30.11.2009.
 • Испитивање сорпције јона на сепиолиту модификованом манган(IV)-оксидом, Александар Срејић, 21.09.2009.
 • Испитивање регенерације електроизолационих уља на активираном минералном сорбенту, Јелена Савић, 11.12.2008.
 • Добијање калцијум-фосфатних керамичких материја допираних силицијум оксидом, Наталија Стаменов, 26.12.2007.
 • Кинетика везивања калцијум-фосфатних цемената на бази алфа-калцијум-фосфата, Бојана Леонтијевић, 24.12.2007.
 • Синтеза и карактеризација калцијум-фосфатних цемената, Дејан Перић, 26.07.2007.
 • Синтеза и карактеризација нанопрахова на бази ценијум оксида, Милош Ненадовић, 23.03.2007.
 • Испитивање могућности примене дијатомита у цементној индустрији, Војин Луковић, 02.12.2005.
 • Испитивање могућности структурне и површинске модификације сепиолита, Марија Бежанић, 31.10.2005.
 • Синтеза и карактеризација биокомпатибилних цемената на бази л ца3по4 2, Биљана Лазић, 06.07.2005.
 • Примена отпадних неорганских материјала у производњи бетона, Душан Веселинов, 16.02.2005.
 • Развој технологије консолидације пепелишта јавногпредузећа термоелектране костолац применом бентонита, Југослав Јовановић, 04.10.2004.
 • Испитивање процеса формирања биоактивних превлака на титану, Жељко Младићевић, 22.06.2004.
 • Добијање превлака калцијум/хидроксиапатита на титану, Драгана Бањац, 24.02.2003.
 • Добијање термоизолационих материјала на бази дијатомита, Душан Пунда, 24.02.2003.
 • Одређивање квалитета резерви и испитивање могућности примене опекарских глина са локалитета уб, Звездана Башчаревић, 01.10.2002.
 • Испитивање могућности модификације и промене домаћих диатомита, Сања Шајић, 26.09.2002.
 • Реолошке и сорпционе особине алкално и киселински активираних бентонита и сепиолита, Бранислав Бајчета, 12.07.2002.
 • Испитивање могућности алкалне и киселинске активације бентонита и сепиолита, Ђорђе Вељовић, 13.06.2002.
 • Испитивање режима рада тунелских пећи и сушница у цигларској индустрији, Драгана Вучић, 30.11.2000.
 • Одређивање специфичне површине силикатних материјала бет методом, Биљана Цветковић, 14.07.2000.
 • Синтеза и карактерисање биокомпатибилних материјала на бази калцијумхидроксиапатита, Снежана Мандић, 07.03.2000.

Награде и признања

 • Алексић Р., Стојановић Д., Живковић И., Којовић А., Ускоковић П., Радојевић В., Јанаћковић Ђ., Зрилић М., Маринковић А., Митраковић Д., Јанчић Хајнеман А., Трифуновић Д., Кокеза Г., Обрадовић В., Функционално градијентни композитни хибридни материјали повећане отпорности на удар, 2. место на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2011. године, Иновативне идеје, НТИ 2011, тим НАНОФГМ (http://www.inovacija.org/index.php/cir/vesti-rs/177-rezultati-takmicenja-nti-2011)
 • Радослав Алексић, Иванка Поповић, Ђорђе Јанаћковић, Петар Ускоковић, Дејан Трифуновић, Весна радојевић, Немања Трифуновић, Душица Стојановић, Наташа Томић, Радмила Јанчић Хајнеман, Ирена Живковић, Гордана Кокеза, Срђан Перишић, - Производња композитног материјала у облику унидирекционог термопластичног препрега на бази рециклираног полиетилентерефталата ПЕТ ојачаног стакленим влакнима, Спрецијална награда за најбројнији тим на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2014. године, НТИ 2014, тим ЕКОАРМАТУРА.(http://www.inovacija.org/index.php/cir/component/search/?searchword=%D0%9D%D0%A2%D0%98%202014&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20)

Остали значајни подаци

 • Рецензовао је радове за часописе: Surface and Interface Analysis, Journal of the American Ceramic Society, Journal of the European Ceramic Society, Fuel, Journal of the Serbian chemical Society, Acta Physica Polonica A, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Journal: Procesing and Application of Ceramics, Journal of Composite Materials, Journal of Molecular Structure, Journal: Molecular Diversity Preservation International, Materials Science and Engineering C, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Applied Surface Science, Materials Letters.
 • Кроз реализацију ФП7 пројекта је основао Центар за нанотехнологије и функционалне материјале Технолошко-металуршког факултета Универзитета У Београду који је акредитован као Центар изузетних вредности у току 2013. године.
 • Од 2004. до 2008 године је био Секретар Српског хемијског друштва, секретар Секције за керамику, а члан је председништва и управног одбора истог друштва. Такође је члан Југословенског друштва за истраживање материјала. Члан је уредничког одбора часописа Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly.
 • У периоду од октобра 2003. године до октобра 2005. године био је Шеф Катедре за неорганску хемијску технологију Технолошко-металуршког факултета. Од јуна 2004. до новембра 2006. године је био члан Савета Технолошко-металуршког факултета. У два мандата, у периоду од 2006. до 2009. године односно од 2009. до 2012. године, обављао је дужност продекана за науку и сарадњу Технолошко-металуршког факултета у Београду.
 • Априла 2008. именован је за вршиоца дужности председника Скупштине Електротехничког института »Никола Тесла а.д. Беорад«. Од 2007. је члан скупштине Пословно–технолошког инкубатора техничких факултета Београд д.о.о формираног од стране четири техничка Факултета Универзитета у Београду и Општине Палилула.
 • Од 2009. до 2013. године био председник Комисије за доделу награде Града Београда за природне и техничке науке. Од 2010. године је члан Интердисциплинарног научног одбора за нове материјале и нанонауке Министарства за науку и технолошки развој (сада Министарство просвете, науке и технолошког развоја). Од 2011. до 2013. године био је члан комисије Министарства за науку и технолошки развој и ЈУП д.о.о. за набавку научно-истраживачке опреме.
 • Од 2012. године обавља функцију декана Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.