Навигација

МХНХ4 - Технологија грађевинских материјала

Спецификација предмета
НазивТехнологија грађевинских материјала
АкронимМХНХ4
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са технологијом производње грађевинских материјала на бази глина, технологијама производње малтерних везива, да укаже на утицај параметара процеса на својстава добијених грађевинских материјала, као и да студенте упозна са карактеризацијом, контролом квалитета грађевинских материјала и заштитом животне средине у њиховој производњи. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти овладавају основним принципима, врстама хемијских процеса и апарата у технологији производње грађевинских материјала. Студенти се упознају са конкретним технологијама из области технологије производње, својстава и примене грађевинских материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са основним физичко-хемијским процесима и технологијама добијања грађевинских материјала на бази глина, као и малтерних везива: гипса, креча и одређених врста цемента, њиховом карактеризацијом, контролом квалитета и заштитом животне средине током процеса производње. Посебна пажња је посвећена високотемпературним процесима који се одигравају током добијања ових материјала као и утицају параметара процеса на структуру и особине грађевинских материјала. ;
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: ДТА анализа гипса, Одређивање гранулометријског састава, Рационална анализа цемената, Прорачун састава сировинске мешавине портланд цемента, Одређивање садржаја CО2, Одређивање специфичне површине, Термомикроскопска анализа цемената. ;
  Литература
  1. Тома Јанаћковић, Технологија грађевинских материјала, Скрипта, ТМФ
  2. Љиљана Крстић-Вулићевић, Технологија малтерних везива, ВТШНГМ, 1973.
  3. Предраг Брзаковић, Приручник за производњу и примену грађевинских материјала неметаличног порекла, Орион Арт, Београд, 2000.
  4. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари