Навигација

доц. др Сања Јевтић

Доцент
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 157

011/3303636
локал636
Научна областНеорганска хемија
Датум избора у звање 26. новембар 2020.

Област интересовања

Модификација, карактеризација и примена природних зеолита, као и синтеза и карактеризација порозних материјала на бази фосфата са структуром зеолита.

Предмети

ДЗ3ДЗ3 - Структура и реактивност неорганских једињења
ЗП101ЗП101 - Општа хемија 1
ЗП111ЗП111 - Општа хемија 2
ЗП38ЗП38 - Неорганска хемија
МЗХ3МЗХ3 - Виши курс неорганске хемије
МЗХ5МЗХ5 - Неорганска хемија
МИМФ10МИМФ10 - Неоргански порозни материјали
ТЕТ101ТЕТ101 - Општа хемија

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Jovana Zvicer, Ana Medić, Đorđe Veljović, Sanja Jevtić, Saša Novak и Bojana Obradović, Biomimetic characterization reveals enhancement of hydroxyapatite formation by fluid flow in gellan gum and bioactive glass composite scaffolds, POLYMER TESTING, 76, 2019, pp. 464-472; 10.1016/j.polymertesting.2019.04.004
 2. Đorđe Veljović, Tamara Matić, Tanja Stamenić, Vesna Kojić, Suzana Dimitrijević-Branković, Miodrag Lukić, Sanja Jevtić, Željko Radovanović, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Mg/Cu co-substituted hydroxyapatite – biocompatibility, mechanical properties and antimicrobial activity, CERAMICS INTERNATIONAL, 45, 2019, pp. 22029-22039; 10.1016/j.ceramint.2019.07.219
 3. Сања Јевтић, Bojan Jevtic и Невенка Рајић, Ispitivanje adsorpcionih svojstava elektrofilterskog pepela sa deponije Termoelektrane „Morava” u odnosu na fosfat-jone prisutne u vodenom rastvoru, Ecologica, 83, 2016, pp. 555-559
 4. Sanja Jevtić, Изток Арчон, Александар Речник, Биљана Бабић, Матјаж Мазај, Јелена Павловић, Данка Матијашевић, Миомир Никшић и Невенка Рајић, The iron(III)-modified natural zeolitic tuff as an adsorbent and carrier for selenium oxyanions, Microporous and Mesoporous Materials, 197, 2014, pp. 92-100; doi:10.1016/j.micromeso.2014.06.008
 5. Сања Јевтић, Nevenka Rajić и Venčeslav Kaučič, 3-methylaminopropylamine as a templating agent in the synthesis of phosphate-based inorganic polymers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 78, 12, 2013, pp. 1893-1909
 6. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Sanja Jevtić, Наташа Забуковец Логар, Грегор Мали и Венчеслав Каучич, On the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine captured inside the aluminum phosphate analog of ULM-3, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101, 3, 2010, pp. 919-924
 7. Наташа Забуковец Логар, Грегор Мали, Невенка Рајић, Sanja Jevtić, Мојца Рангус, А Голобич и Венчеслав Каучич, Structure investigation of fluorinated aluminophosphate ULM-3 Al templated by 3-methylaminopropylamine, Journal of Solid State Chemistry, 183, 5, 2010, pp. 1055-1062; doi:10.1016/j.jssc.2010.02.020
 8. Невенка Рајић, Ђорђе Стојаковић, Sanja Jevtić, Наташа Забуковец Логар, Јанез Ковач и Венчеслав Каучич, Removal of aqueous manganese using the natural zeolitic tuff from the Vranjska Banja deposit in Serbia, Journal of Hazardous Materials , 172, 2-3, 2009, pp. 1450-1457; doi:10.1016/j.jhazmat.2009.08.011
 9. Ђорђе Стојаковић, Невенка Рајић, Sanja Jevtić, Наташа Забуковец Логар и В Каучич, A kinetic study of the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine inside AlPO4-21, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87, 2, 2007, pp. 339-343
 10. Невенка Рајић, Наташа Забуковец Логар, Ђорђе Стојаковић, Венчеслав Каучич, Амалија Голобич и Sanja Jevtić, Hydrothermal synthesis and structure of a new layered zincophosphate intercalated with 3-MethylAMinopropylAMine cations, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 70, 4, 2005, pp. 625-633

Шири списак радова

Менторство

Мастер академске студије

 • Адсорпција јона тешких метала из кондензата насталог вакуум пиролизом батерија на бази алумосиликатним минералима, Виолета Балшић, 30.09.2020.
 • Испитивање ефикасности сурфактант-модификованих адсорбената на бази природног зеолита за везивање токсичних анјона, Ђорђе Симовић, 30.09.2019.
 • Адсорпција оксоанјона селена за Fe(III)-модификовани природни зеолит, Матија Крповић, 28.09.2018.
 • Испитивање утицаја механохемијске модификације природног зеолита јонима Fe(III) на степен адсорпције катјона тешких метала, Миљана Стојановић, 28.09.2018.

Основне академске студије

 • Адсорпција хромат-јона из водених раствора органомодификованим зеолит-клиноптилолитом, Лазар Стојановић, 30.09.2020.
 • Ефикасност везивања фосфат-јона помоћу сурфактант-модификованих природних зеолита из различитих лежишта, Биљана Косић, 13.03.2020.
 • Оптимизација процеса припреме адсорбената на бази сурфактант-модификованог природног зеолита, Драгица Гачић, 30.09.2019.
 • Оптимизација процеса добијања адсорбената на бази природног зеолита и Fe(III), Ђорђе Симовић, 28.09.2018.
 • Механохемијска модификација природног зеолита-клиноптилолита Zn(II)-јонима, Матија Крповић, 15.09.2017.