Навигација

Д125 - Бионеорганска хемија

Спецификација предмета
НазивБионеорганска хемија
АкронимД125
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне знања o: улози јона метала у биолошким системима; структури и функционисању неколико ензима који активирају мале молекуле; значају система који су мимикрија биолошких система; неким метал-органским и неорганским комплексима који су добри модели за проучавање биолошких система и катализе у биолошким системима;
   Исходи учења (стечена знања)Пошто успешно савлада програм, студент ће бити у могућности да а) примени основне хемијске принципе и објасни улогу јона метала у билошким системима, б) успешно одабере физичко-хемијске методе помоћу којих ће да објасни одређени биолошки феномен, ц) објасни улогу метала у биолошким системима; д) опише транспорт кисеоника кроз човеков организам; е) објасни улогу активних места у био'органским молекулима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМетали у биолошким системима. Кратак преглед физичко-хемијских метода које се користе у бионеорганској хемији. Протеини као лиганди; ензими који садрже цинк; везивање калцијума за протеине; хидрогеназе и модел-системи; транспорт кисеоника; нитрогеназе и модел-модел системи; цитохром Р450; улога кобалта и никла у ензмима; метали као активне супстанце у лековима; токсичност метала
   Садржај практичне наставепрезентације студената
   Литература
   1. J. A. Cowan, Inorganic Biochemistry: An introduction, 2nd Edition, J. Wiley, N.Y., 1997 (ISBN: 0-471-18895-6)
   2. R.M. Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry - A Short Course, J. Wiley&Sons, Inc., Hoboken, 2002 (ISBN: 0-471-15976-X)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, тестови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30