Навигација

МИМФ10 - Неоргански порозни материјали

Спецификација предмета
НазивНеоргански порозни материјали
АкронимМИМФ10
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање знања о структури, својствима, добијању и примени неорганских порозних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је стекао знања о материјалима за специјалне намене као и о методама за њихово испитивање. На основу стеченог знања студент може самостално да се одлучи за врсту порозног материјала који треба да употреби у неком технолошком процесу као и да предложи начин на који овај материјал може да се модификује да би одговарао одређеној намени.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод - дефиниција порозних материјала и њихова подела ; 2. Силикати и природа хемијске везе између силицијума и кисеоника. Правила умрежавања градивних јединица ; 3. Зеолити - настајање, структура и особине ; 4. Порозни алумофосфати. Структура, особине и добијање ; 5. Методе карактеризације порозних материјала ; 6. Примена порозних материјала у адсорпцији, јонској измени и катализи ;
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: ; 1. Хидротермална синтеза порозних алумофосфата ; 2. Синтеза зеолита и одређивање јоноизмењивачког капацитета ; 3. Рендгенска структурна анализа зеолита (једног природног или синтетичког зеолита) ;
  Литература
  1. Porous materials, Eds. D.W. Bruce, D. O`Hare and R.I. Walton, John Wiley, Chichester, UK (ISBN 978--0-470-99749-9)
  2. Н. Рајић, Практикум неорганске хемије, ТМФ, 2004, Београд
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, семинарски рад, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари10