Навигација

ДЗ3 - Структура и реактивност неорганских једињења

Спецификација предмета
НазивСтруктура и реактивност неорганских једињења
АкронимДЗ3
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаДетаљно упознавање студената са теоријским основама структуре и реактивности неорганских једињења. Стицање знања о повезаности реактивности и структуре. Стицање знања о хемији важнијих типова неорганских једињења, механизмима неорганских реакција као и о улози прелазних елемената у катализи.
   Исходи учења (стечена знања)Студент показује свеобухватно знање и разумевање принципа атомске и молекулске структуре, као и хемије елемената главних група Периодног система и прелазних елемената. Може да сагледа улогу важнијих елемената и њихових неорганских једињења у савременој хемијској технологији, на основу стечених знања примени принципе кинетике, термодинамике у предвиђању механизма неке хемијске реакције и критички оцени научне радове из домена овог курса.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЕлементи, атоми и периодичност; грађа и симетрија молекула; структура чврстих супстанци; комплекси д-блока - структура и симетрија; координациона хемија; електронски спектри комплекса и магнетизам; механизми неорганских реакција и кинетика; неоргански ланци, прстенови и кластери; метал-органска хемија: веза и структура; неорганска једињења у катализи.
   Садржај практичне наставеСинтеза и карактеризација два неорганска препарата на бази самосталног прегледа стручне литературе.
   Литература
   1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
   2. J.E. Huheey, E.A. Keiter and R.L. Keiter, Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity, HarperCollins, Forth Ed., N. York, 1993
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, семинарски рад, тестови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична настава40Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10