Навигација

14ИИМ33 - Методе карактеризације материјала

Спецификација предмета
НазивМетоде карактеризације материјала
Акроним14ИИМ33
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОснови инжењерства материјалаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је да омогући студентима упознавање са методама карактеризације керамичких, металних и полимерних материјала, као и са најчешће коришћеним инструменталним методама хемијске анализе материјала. Циљ је такође да се упознају са методама за праћење структурних и микростуктурних промена које се дешавају током процесирања ових материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са основним методама карактеризације керамичких, металних и полимерних материјала и полазних сировина, односно једињења за њихову синтезу. У току курса студенти ће радити експерименталне вежбе из области карактеризације материјала.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у методе карактеризације материјала, Принципи спектралне анализе, УВ ВИС спектроскопија, Атомска апсорпциона спектроскопија, Индуковано спрегнута плазма, Трансмисиона и рефлексиона ФТИР анализа материјала, Раман анализа материјала, Анализа материјала рендгенском дифракцијом, Диференцијално-термијска метода карактеризације материјала, Термогравиметријска метода карактеризације материјала, Термомикроскопска метода, Одређивање расподеле величина честица, Одређивање специфичне површине, Одређивање расподеле величина пора, Скенирајућа електронска микроскопија са ЕДС-ом, Трансмисиона електронска микроскопија, АФМ, Светлосна микроскопија.
   Садржај практичне наставеААС анализа материјала, ФТИР анализа материјала, Анализа материјала рендгенском дифракцијом, Инфрацрвена спектроскопска анализа материјала, Термомикроскопска метода, ДТА и ТГА карактеризација, Одређивање расподеле величина честица, Одређивање специфичне површине, Скенирајућа електронска микроскопија, ЕДС метода карактеризације, Трансмисиона електронска микроскопија, АФМ, Светлосна микроскопија, Квантитативна микроструктурна анализа.
   Литература
   1. Ђ.Јанаћковић, интерне скрипте, ТМФ.
   2. Љ. Карановић, Примењена кристалографија, Универзитет у Београду, 1996.
   3. Љиљана Костић-Гвозденовић, Милица Тодоровић, Рада Петровић, Практикум из технологије керамике, ТМФ, Београд, 2000.
   4. J. Мишовић i T. Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, TMФ Београд 1989.
   5. С. Милосављевић, Структурне инструменталне методе, БУ, Хемијски факултет Београд 1997.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари