Навигација

14Д003 - Електрокерамика

Спецификација предмета
НазивЕлектрокерамика
Акроним14Д003
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент овлада знањима о вези између особина и структуре материјала који се користе као активне компоненте (кондензатори, актуатори, сензори, уређаји за меморисање и сл.) у савременим електронским уређајима.
   Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима потребним за креирање и примену електрокерамичких материјала. Оспособљеност за креативни рад на стварању и примени како постојећих тако и нових функционалних материјала у области електрокерамике. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у електрокерамику; Основни принципи (засновани на хемији, физици, математици); Веза између структуре и особина; Основни електрокерамички материјали: изолатори, проводници, пиезоелектрици, фероелектрици, електрооптички материјали; Особине и карактеризација; Методе добијања; Примена у електроници.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. А.Ј.Mouslon; J.M. Herbert, Electroceramics: Materials, Properties, Applications, 2nd Edition, Jоhn. Wiley and Sons, 2003.
   2. R.C. Buchanan (Ed), Ceramic Materials for Electronics: Processing, Properties, and Applications, Copyright Marcel Dekker Inc. NY 2004.
   3. H.Yanagida, K.Koumoto, M.Miyayama, The Chemistry of Ceramics, John Wiley & Sons, Chichester, 1996.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања са примерима.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30