Навигација

ХНХ413 - Технологија грађевинских материјала

Спецификација предмета
НазивТехнологија грађевинских материјала
АкронимХНХ413
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомза похађање:Увод у ХИ, за полагање: Неорганска хемијска технологија.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са технологијом производње грађевинских материјала на бази глина, технологијама производње малтерних везива, да укаже на утицај параметара процеса на својстава добијених грађевинских материјала, као и да студенте упозна са карактеризацијом, контролом квалитета грађевинских материјала и заштитом животне средине у њиховој производњи. ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти овладавају основним принципа, врстама хемијских процеса и апарата у технологијом производње грађевинских материјала. Студенти се упознају са конкретним технологијама из области технологије производње, својстава и примене грађевинских материјала. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са основним физичко-хемијским процесима и технологијама добијања грађевинских материјала на бази глина, као и малтерних везива: гипса, креча и одредених врста цемента, њиховом карактеризацијом, контролом квалитета и заштитом животне средине током процеса производње. Посебна пажња је посвећена високотемпературним процесима који се одигравају током добијања ових материјала као и утицају параметара процеса на структуру и особине грађевинских материјала. ; ; ;
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: ДТА анализа гипса, Одређивање гранулометријског састава, Рационална анализа цемената, Прорачун састава сировинске мешавине портланд цемента, Одређивање садржаја CО2, Одређивање специфичне површине, Термомикроскопска анализа цемената, Рендгенска дифракциона анализа цемента, Скенирајућа електронска микроскопија и ЕДС анализа грађевинске керамике. ; ;
  Литература
  1. Тома Јанаћковић, Технологија грађевинских материјала, Скрипта, ТМФ
  2. Љиљана Крстић-Вулићевић, Технологија малтерних везива, ВТШНГМ, 1973.
  3. Предраг Брзаковић, Приручник за производњу и примену грађевинских материјала неметаличног порекла, Орион Арт, Београд, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари