Навигација

МИМФ11 - Биоматеријали

Спецификација предмета
НазивБиоматеријали
АкронимМИМФ11
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са веома значајном области керамичких, полимерних и композитних биоматеријала који се примењују у фармацији, медицини и стоматологији. Предвиђено је упознавање са најважнијим типовима биоматеријала, начином синтезе и најважнијим применама.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знања о структури, својствима, методама добијања и могућностима примене керамичких, полимерних и композитних биоматеријала. Обрађују се могућности њихове примене у контролисаном отпуштању лекова, регенерацији ткива и производњи имплантата у фармацији, стоматологији, ортопедској и максилофацијалној хирургији и специјалним областима. Предмет такође даје основе о механичким и површинским својствима ових материјала, као и биокомпатибилности.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови о биоматеријалима, њихова класификација и примена. Керамички биоматеријали. Цементни биоматеријали. Основи принципа биоминерализације. Процеси синтезе и карактеризације керамичких биоматеријала. Основи полимерних биоматеријала. Структура, својства и примена полимерних биоматеријала. Најважнији природни и синтетички полимерни биоматеријали. Механичка и дифузиона својства полимерних биоматеријала. Биодеградабилност и механизми деградације полимерних биоматеријала. Полимери осетљиви на деловање стимуланса из спољашње средине - „интелигентни хидрогелови“. Системи за контролисано отпуштање лекова на бази хидрогелова и полимерних микро- и наносфера. Биоадхезивни и мукоадхезивни полимери. Композитни биоматеријали. Нанокомпозитни биоматеријали. Принципи инжењерства ткива. Биокомпатибилност. Стерилизација медицинских направа и ФДА стандарди.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Одабрана поглавља у књизи групе аутора у едицији Д. Раковића и Д. Ускоковића: Биоматеријали, ИТН-САНУ, 2010.
  2. С. Томић, Ј. Филиповић, Полимерни биоматеријали, Интерни материјал Катедре за ОХТ, ТМФ, Београд, 2013.
  3. J.B. Park, R.S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Springer, 2007.
  4. L.L. Hench, J. Wilson, An Introduction to Bioceramics, World Scientific, 1998.
  5. S. Dimitriu, Polymeric biomaterials, Marcel Dekker, 2013.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари30