Навигација

Д152 - Одабрана поглавља технологије грађевинских материјала

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља технологије грађевинских материјала
АкронимД152
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну знања у области основних хемијских процеса који се одигравају током производње и примене грађевинских материјала на бази глина, малтерних везива и цемената, да укаже на утицај параметара процеса на својстава добијених материјала, као и да студенти овладају методама карактеризације, контролом квалитета и заштитом животне средине производњи грађевиснких материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са својствима, структуром и поступцима синтезе грађевинских материјала. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПосебна пажња је посвећена високотемпературним процесима који се одигравају током добијања ових материјала као и утицају параметара процеса на структуру и особине грађевинских материјала. ;
   Садржај практичне наставеУ оквиру вежби и израде семинарског рада студенти савлађују поступке синтезе и катактеризације грађевинских материјала.
   Литература
   1. H.F.W.Taylor, The Chemistry of Cements, Academic Press, 1972. ;
   2. G.S.Bye, Portland Cement-Composition, Production, Properties, Pergamon Press, 1983.
   3. F.M.Lea, Chemistry of Cement and Concrete, Arnold, 1998.
   4. W.H.Duda, Cement data Book, Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin, 1984.
   5. Predrag Brzaković, Priručnik za proizvodnju i primenu građevinskih materijala nemetaličnog porekla – Kniga 1, Orion, Art, Beograd, 2000
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава укључује предавања, експерименталне вежбе и израду семинарског рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30