Навигација

МИМБ2 - Биокерамички материјали

Спецификација предмета
НазивБиокерамички материјали
АкронимМИМБ2
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са релативно новом облашћу керамичких материјала који се примењују у медицини и стоматологији. Планом и програмом овог предмета предвиђено је да студенти овладају техникама синтезе а такође да стекну увид у структуру, својства и примену нових биокерамичких материјала. Израда семинарског рада има за циљ да студентима омогући упознавање са најновијим научним достигнућима из ове области анализирањем литературе и научних радова. ;
  Исходи учења (стечена знања)Предмет упознаје студенте са основним методама синтезе, својстава и примене биокерамичких материјала као и једињења за њихову синтезу. У току курса студенти ће радити експерименталне вежбе из синтезе, карактеризације и in vitro испитивања ових материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтруктура и својства биокерамичких материјала, Примена биокерамичких материјала, Кост –природни керамички композитни материјал, Подела биокерамичких материјала према саставу и реакцији организма, Биоактивни, биоинертни и биоресорбилни керамички материјали, Порозни и непорозни биокерамички материјали, Биоактивне керамичке превлаке, Цементни материјали, Дентални керамички материјали, Принципи процеса биоминерализације, Синтеза биокерамичких материјала. ; ;
  Садржај практичне наставеКарактеризација порозних и непорозних материјала применом скенирајуће електронске микроскопије, Електрофоретска депозиција биоактивних стакала и ХАП-а на субстратима на бази титана, Синтеза прахова калцијум хидроксиапатита, ин витро испитивања материјала у симулираном телесноим флуиду. ; ;
  Литература
  1. Ђ. Јанаћковић, Д. Ускоковић, Биокерамички материјали, поглавље у књизи Биоматеријали, ИТН САНУ - Друштво за истраживање материјала, Београд, 2010.
  2. L L. Hench, J. Wilson, An Introduction to Bioceramics, World Scientific, 1998.
  3. J. F. Shackelford, Bioceramics Application of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans. Tech. Publications, 1999.
  4. L. George, R. P. Rusin, G. S. Fischman, V. Janas, Bioceramics: Materials and Aplications III, Ceramic Transaction, American Ceramic Society, 2000.
  5. J. B. Park, R. S. Lakes, Biomaterials-An Introduction, Plenum Press, 1992.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе и семинарски радови.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава30Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20