Навигација

Д146 - Неоргански адсорбенти-теоријски основи и примена

Спецификација предмета
НазивНеоргански адсорбенти-теоријски основи и примена
АкронимД146
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са теоријским основима процеса адсорпције, моделима адсорпције, са експерименталним техникама синтезе адсорбената, као и са утицајем површинских својстава и модификације површине неорганских адсорбената на ефикасност процеса адсорпције.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су овладали основним теоријским знањем о процесима адсорпције, синтези, модификацији и примени неорганских адсорбената. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са теоријским основама процеса адсорпције како са термодинамичког аспекта тако и са аспекта хемије површине адсорбената.
   Садржај практичне наставеУ оквиру вежби посебна пажња се посвећује процесима синтезе, карактеризације и модификације неорганских адсорбената. Студенти самостално израђују семинарски рад упознавајући се најновијим научним достигнућима из ове области.
   Литература
   1. R.T.Yang, Adsorbents-Fundamentals and Applications, Wiley-Interscience, 2003. ;
   2. HJ.Butt, K.Graf, M.Kappl, Physiscs and Chemistry of Interfaces, Wiley-VCH, 2003.
   3. S. Lowell, Introduction to Powder Surfece Area, John Wiley and Sons, 1979.
   4. E.Alison Flood, The Solid-Gas Interfaces, Marcel Deker, 1967.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, тестови, семинар.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична настава20Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30