Навигација

проф. др Дејан Безбрадица

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 18

011/3303727
011/3303776
локал727
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 20. јун 2018.

Предмети

14ББИ47414ББИ474 - Издвајање и пречишћавање биотехнолошких производа
14ИЖС21814ИЖС218 - Биохемија
14МБИБ414МБИБ4 - Издвајање и пречишћавање биотехнолошких производа
14МОБТ14МОБТ - Одабране биоаналитичке технике
ББИ484ББИ484 - Хемијска биотехнологија
Д1022Д1022 - Одабрана поглавља биохемије-витамини
ЗП313ЗП313 - Биохемија
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МБИБ02МБИБ02 - Одабрана поглавља биохемијског инжењерства

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Имобилизација лаказе за примену у разградњи органских загађујућих материја, Јелена Бебић, 30.09.2020.
 • Ензимска синтеза естара флавоноида и контролисано отпуштање из козметичких формулација, Ана Миливојевић, 30.08.2019.
 • Имобилизација ензима на наночестице SiO<sub>2</sub> модификоване органосиланима, Катарина Бањанац, 12.12.2017.
 • Производња и имобилизација микробних β-галактозидаза за примену у трансгалактозилационим реакцијама, Милица Царевић, 05.09.2016.
 • Синтеза липосолубилних аскорбил-естара карбоксилних киселина катализована имобилисаним липазама, Марија Ћоровић, 24.03.2016.
 • Проучавање механизма ензимске синтезе 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона, Невена Прлаиновић, 05.07.2012.

Мастер академске студије

 • Испитивање ензимске трансфруктозилације сахарозе и стабилности добијених фруктоолигосахарида у воћним формулацијама, Ана Вукоичић, 21.09.2020.
 • Примена фруктоолигосахарида добијених ензимском синтезом у воћним надевима, Даница Митровић, 21.09.2020.
 • Испитивање утицаја потенцијалних пребиотика за дермалну примену на раст бактерије Staphylicoccus epidermidis, Јована Скендерија, 18.09.2020.
 • Селективна имобилизација као сепарациона техника за добијање пречишћених препарата фруктозилтрансферазе, Реља Степановић, 21.07.2020.
 • Ензимска синтеза галактоолигосахарида у гас-лифт реактору, Милица Нектаријевић, 30.09.2019.
 • Пречишћавање галактоолигосахарида селективном ферментацијом, Александра Додер, 30.09.2019.
 • Испитивање утицаја предтретмана сунцокретове сачме на ефикасност хидролизе полисахарида, Александра Миловановић, 30.09.2019.
 • Имобилизација лаказе из Myceliophthora thermophila на лигнинске микросфере, Милица Милић, 30.09.2019.
 • Примена адсорпције на активном угљу у пречишћавању галакто-олигосахарида, Александар Павловић, 28.09.2018.
 • Фракционисање сунцокретове сачме и биотехнолошка обрада споредних производа, Јелена Зорић, 21.09.2018.
 • Биотехнолошка обрада сунцокретове сачме ензимском хидролизом и ферментацијом, Јелена Јосиповић, 21.09.2018.
 • Добијање ферментисаних производа од соје применом пробиотске бактерије Lactobacillus amylovorus, Катарина Катић, 23.08.2018.
 • Имобилизација целулаза за полиметакрилатне носаче, Наташа Кнежевић, 01.06.2018.
 • Поређење ефективних коефицијената дифузије естара витамина Ц, Невена Лукић, 09.02.2018.
 • Ензимска хидролиза протеина сојиног брашна слободним и имобилисаним протеазама, Петар Милкић, 30.09.2017.
 • Ензимска синтеза естара ескулина трансестерификацијом ланеног уља, Радмила Бакурски, 29.09.2017.
 • Синтеза естара флавоноида катализована липазама имобилисаним на полиметакрилатне носаче, Марија Радовановић, 26.09.2017.
 • Поређење ефективних коефицијената дифузије естара флавоноида, Александра Јаковљевић, 14.07.2017.
 • Синтеза галактоолигосахарида у биореактору са флуидизованим слојем имобилисане β-галактозидазе, Наташа Наумовски, 30.09.2016.
 • Ензимска синтеза естара нарингина трансестерификацијом ланеног уља, Тијана Миленковић, 30.09.2016.
 • Имобилизација протеаза из Aspergillus oryzae и Bacillus subtilis, Маја Хасанбеговић, 30.09.2016.
 • Синтеза аскорбил-олеата у биореактору са флуидизованои слојем, Лазар Милашиновић, 30.09.2015.
 • Примена модификације епоксидних носача цистеином и глутаралдехидом у имобилизацији β-галактозидаза, Марија Гордић, 27.02.2015.
 • Имобилизација ензима α-галактозидазе из Aspergillus oryzae, Данила Војновић, 30.09.2014.
 • Примена наноцелулозе модификоване епихлорхидрином у имобилизацији ензима, Бојана Анић, 30.09.2014.
 • Примена β-галактозидазе из Aspergillus oryzae у трансгалактозилационим реакцијама, Софија Обрадовић, 26.09.2014.
 • Хидролиза производа од соје хемицелулазама и пектиназама, Сузана Путниковић, 30.09.2013.
 • Производња ензима α-галактозидазе помоћу плесни Aspergillus oryzae, Радмила Филиповић, 30.09.2013.
 • Испитивање утицаја хидрофобности површине носача на активност липазе имобилисане на нано-SiO<sub>2</sub> честице, Катарина Бањанац, 12.07.2013.
 • Испитивање утицаја ацил-донора на антиоксидативну активност естара флоридзина, Ана Милисављевић, 03.07.2013.
 • Имобилизација липазе на нано-SiO<sub>2</sub> честице модификоване 3-аминопропилтетраетоксисиланом и глутаралдехидом, Андријана Карапанџић, 26.02.2013.
 • Оптимизација ензимске синтезе флоридзил-олеата методом одзивних површина, Ивана Динић, 25.09.2012.

Основне академске студије

 • Имобилизација фруктозилтрансферазе на полиметакрилатне носаче, Ана Митрушић, 25.09.2020.
 • In situ ензимска синтеза фруктоолигосахарида у воћним производима, Анђелка Парезановић, 24.09.2020.
 • In situ ензимска трансфруктозилација сахарозе у воћним надевима, Тамара Вулевић, 21.09.2020.
 • Оптимизација синтезе фруктоолигосахарида катализоване фруктозилтрансферазом из Aspergillus aculeatus, Милица Милошевић, 09.07.2020.
 • Ензимско трансгалактолизовање лактозе из млека, Сара Новковић, 27.02.2020.
 • Имобилизација лаказе из Myceliophthora thermophila на наночестице силике и примена у разградњи линдана, Јована Скендерија, 30.09.2019.
 • Имобилизација α-галактозидазе из Trichoderma sp. на амино-функционализоване полистиренске и полиметакрилне носаче, Реља Степановић, 19.09.2019.
 • Имобилизација лаказе из Myceliophthora thermophila на амино-функционализоване наночестице силике, Јована Божовић, 17.09.2019.
 • Имобилизација лаказе из Trametes versicolor на амино-функционализоване полистиренске и полиметакрилатне носаче, Даница Митровић, 17.09.2019.
 • Примена имобилисаних лаказа у обезбојавању антрахинонских и сулфонфталеинских боја, Ана Вукоичић, 22.08.2019.
 • Добијање производа од соје са пробиотским својствима ферментацијом на чврстом супстрату, Тамара Дражовић, 18.01.2019.
 • Имобилизација β-галактозидазе на полиметакрилатни носач са оксиранским групама, Јована Бугарин, 28.09.2018.
 • Ферментација сојине сачме квасцима са циљем добијања хране са високим садржајем протеина, Милош Костић, 28.09.2018.
 • Имобилазација β-галактозидазе на полиметакрилатне носаче, Драгана Млинар, 22.12.2017.
 • Поређење трансгалактозилационе активности комерцијалних β-галактозидаза, Јелена Зорић, 08.09.2017.
 • Синтеза пребиотика катализована β-галактозидазом имобилисаном на полиметакрилатни носач, Јелена Јосиповић, 08.09.2017.
 • Ензимско синтеза галакто-олигосахарида из лактозе сурутке, Наташа Кнежевић, 21.08.2017.
 • Имобилизација протеаза из Aspergillus orizae и Bacillus subtilis на нано-SiO<sub>2</sub>, Милица Милић, 06.07.2017.
 • Имобилизација протеолитичких ензима на нано-SiO<sub>2</sub> честице, Јована Дробњак, 30.09.2016.
 • Ензимска синтеза галактозида дулцитола, Невена Лукић, 26.08.2016.
 • Ензимска синтеза галактозида сорбитола, Александра Јаковљевић, 26.08.2016.
 • Биотехнолошка обрада протеинског изолата сунцокретове сачме и споредних производа сепарације, Маријана Пешић, 23.06.2016.
 • Имобилизација β-галактозидазе из Aspergillus oryzae, Дина Ћемаловић, 30.09.2014.
 • Имобилизација β-галактозидазе на комерцијални носач Еудрагит, Наташа Наумовски, 30.09.2014.
 • Модификовање производа од соје хемицелулазама и целулазама, Радмила Бакурски, 30.09.2014.
 • Синтеза изоамил-ацетата трансестерификацијом катализованом имобилисаном липазом из Candida antarctica, Дејан Митковић, 24.09.2014.
 • Имобилизација липаза на комерцијални носач Еудрагит, Лазар Милашиновић, 12.09.2014.
 • Модификовање производа од соје амилазама, Марија Гордић, 30.09.2013.
 • Модификовање производа од соје ензимском хидролизом пектина, Софија Обрадовић, 30.09.2013.
 • Анализирање тродимензионалне структуре протеина помоћу програмског пакета PyMOL, Наталија Здравковић, 21.09.2012.
 • Стабилизација имобилисаних ензима третирањем површине носача аминокиселинама, Катарина Бањанац, 13.07.2012.
 • Ензимска синтеза естара флоридзина, Ана Милисављевић, 04.07.2012.
 • Утицај хемијске модификације полимерних носача на стабилност имобилисаних ензима, Маја Ђаконовић, 09.03.2012.
 • Примена имобилисане липазе из квасца Candida antarctica у производњи биодизела и мирисних естара, Милана Пикула, 31.03.2011.
 • Производња млека без лактозе помоћу бета-галактозидазе, Андреа Стефановић, 22.09.2010.

Основне студије

 • Примена хемијски модификоване β-галактозидазе у синтези галактоолигосахарида, Јелена Милошевић, 03.07.2015.
 • Одређивање термичке и pH стабилности имобилисаних β-галактозидаза, Станислава Баиловић, 14.07.2014.
 • Модификовање носача за имобилизацију ензима 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазином, Слађана Гвозденовић, 30.09.2013.
 • Ензимска синтеза аскорбил-естра линолне киселине, Соња Писањук, 15.11.2012.
 • Примена методе одзивних површина у оптимизацији производње β-галактозидазе помоћу бактерије Lactobacillus acidophilus, Андријана Нешковић, 08.06.2012.
 • Оптимизација изоловања β-галактозидазе из бактерије Lactobacillus acidophilus, Ивана Миљановић, 23.03.2012.
 • Производња β-галактозидазе помоћу бактерија из родова Propionibacterium и Lactobacillus, Ивана Трифуновић, 07.10.2011.
 • Оптимизација ензимске синтезе аскорбил-олеата, Давор Продановић, 12.07.2011.
 • Производња β-галактозидазе помоћу квасца Kluyveromyces lactis, Александра Богдан, 05.07.2011.
 • Примена полиметакрилатних носача модификованих цистеином у имобилизацији липазе, Сања Веселиновић, 24.09.2010.
 • Ензимска синтеза липосолубилних естара витамина Ц, Марија Стојановић, 24.09.2010.
 • Имобилизација хемијски модификоване липазе на полианилинском носачу, Тијана Ивановић, 24.09.2010.
 • Синтеза естара млечне киселине и глицерола катализована липазама , Јелена Петровић, 16.07.2010.
 • Синтеза геранил-бутирата катализована липазом имобилисаном на комерцијални полиметакрилатни носач, Јова Савановић, 30.06.2009.
 • Добијање биодеградабилних полимера на бази скроба, Милица Царевић, 30.06.2009.
 • Ензимска синтеза геранил-ацетата, Маријана Масловарић, 30.06.2009.
 • Имобилизација липазе из Candida rugosa на полианилински носач, Јована Орашанин, 29.06.2009.
 • Ензимска синтеза естара млечне киселине, Ирена Венечанин, 26.06.2009.
 • Праћење активности липазе и протеаза из Pseudomonas aeruginosa у присуству површински активних материја, Мима Копривица, 23.06.2009.