Навигација

14ББИ474 - Издвајање и пречишћавање биотехнолошких производа

Спецификација предмета
НазивИздвајање и пречишћавање биотехнолошких производа
Акроним14ББИ474
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПознавање општих и специфичних захтева у погледу сепарације биотехнолошких производа неопходно је за избор и оптимизацију метода за њихово издвајање и пречишћавање. Студенти се у овом предмету упознају са особинама биолошког материјала од значаја за њихову сепарацију, критеријумима избора сепарационе методе, теоријским основама ових метода, уређајима и примерима примене за конкретне производе.
  Исходи учења (стечена знања)Током овог курса студенти усвајају знање о основним принципима и техникама издвајања производа биотехнолошке индустрије. Овим курсом студенти се оспособљавају за избор оптималне методе изоловања биотехнолошких производа након стицања неопходног знања о специфичним карактеристикама ових производа. Студенти ће примену техника и њихову оптимизацију провежбати на конкретним примерима изоловања биолошког материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшти и специфични захтеви у издвајању и пречишћавању биотехнолошких производа. Класификација и особине биолошког материјала од значаја за сепарације. Методе разбијања ћелија и критеријум избора. Кинетика ослобађања интрацелуларног садржаја. Коагулација, флотација, центрифугирање и филтрација у биосепарацијама (теоријски основи, уређаји, примери примене). Кристализација и екстракција у биосепарацијама (теоријски основи, уређаји, примери примене). Биосепарације у воденим двофазним системима. Мембранске сепарације биолошког материјала. Хроматографске методе (течна хроматографија, градијентна елуциона хроматографија, гел пермеациона хроматографија, хидрофобна хроматографија, хроматографија на обрнутим фазама, афинитетна хроматографија).
  Садржај практичне наставеПрорачун брзине ослобађања интрацелуларног садржаја и критеријуми избора методе. Адсорпција биолошког материјала и прорачун криве пробоја адсорпционе колоне. Прорачун центрифугирања и екстракције у воденим двофазним системима. Прорачун ефикасности сепарације биолошких супстанци ултрафилтрацијом. Примери примене хроматографских метода у изоловању биолошког материјала, прорачуни и увећање размере процеса. Интегрисани процеси и симулација процеса пречишћавања применом програмског пакета SuperPro Designer.
  Литература
  1. М. Антов, Биосепарационо инжењерство, Технолошки факултет, Нови Сад, 2010.
  2. H.C.Vogel, C.L. Todaro, Fermentation and Biochemical Engineering Handbook: Principles, Process Design and Equipment, Noyes Publications, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеПредавање, рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари