Навигација

14МОБТ - Одабране биоаналитичке технике

Спецификација предмета
НазивОдабране биоаналитичке технике
Акроним14МОБТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти мастер програма упознају са најважнијим техникама и методама које се користе за детектовање, одређивање концентрације и карактеризацију биомолекула. Обрађене су биоаналитичке методе за одређивање најважнијих група биомолекула који се користе као супстрати у биотехнолошким процесима или су производ ових процеса, као што су протеини, угљени хидрати, липиди, нуклеинске киселине и витамини.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће током наставе у оквиру овог предмета бити упознати са хроматографским и колориметријским методама у квантитавној анализи биомолекула, као и електрофоретским методама карактеризације појединих биомолекула. У оквиру практичне наставе ове методе биће примењене за праћење конкретних биопроцеса, као што су ензимске реакције, ферментације и имобилизације ензима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеХроматографија биомолекула. Теоријски подови у хроматографији. Демтерова једначина. Детектори и оперативни режими. Јоноизмењивачка хроматографија. Афинитетна хроматографија. Гел-филтрациона хроматографија. Хроматографија на обрнутим фазама. Хидрофобна хроматографија. ; Квантитативна анализа биомолекула. Одређивање концентрације протеина. Одређивање концентрације угљених хидрата. Одређивање концентрације нуклеинских киселина. Одређивање концентрације липида. Одређивање концентрације витамина. ; Електрофоретска карактеризација биомолекула. Носачи за електрофорезу. Детектовање протеина и нуклеинских киселина након електрофоретске сепарације. Зонска електрофореза. Изоелектрично фокусирање. ; Валидација биоаналитичких метода. Статистичка анализа прецизности и тачности мерења. Одређивање границе детекције и квантификације. ;
   Садржај практичне наставеОдређивање концентрације укупних шећера и редукујућих шећера спектрофотометријским методама. Одређивање концентрације глукозе специфичним реагенсом (GOD-PAP) и примена методе за праћење тока ензимске изомеризације глукозе и хидролизе лактозе. Хроматографско одређивање моносахарида и олигосахарида. ; Одређивање концентрације протеина и нуклеинских киселина. Праћење тока имобилизације протеина и микробне производње ензима. Карактеризација финалног производа зонском електрофорезом. ; Хроматографско одређивање витамина и физиолошки активних једињења. Хроматографско одређивање маснокиселинског састава масти и уља. ;
   Литература
   1. Mikkelsen S. R., Corton E, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, 2004.
   2. Rosenberg I.M., Protein analysis and purification. Benchtop techniques, Birkhäuser, 1996.
   3. Hames B.D., Gel electrophoresis of proteins: A practical approach, Oxford University Press, 1998.
   4. Kromidas S., Practical problem solving in HPLC, Wiley-VCH, 2000.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   12
   Методе извођења наставеПредавање, лабораторијске вежбе.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит40
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари20