Навигација

проф. др Никола Никачевић

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 255

011/3303652
локал652
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 17. април 2019.

Предмети

14Д10814Д108 - Принципи интензификације процеса
14МЗМ514МЗМ5 - Математичко моделовање и оптимизација процеса
ЗП39ЗП39 - Моделовање и симулација процеса
ЗП43ЗП43 - Основи аутоматског управљања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Ljiljana Zivanic, Марко Стаменић, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur и Никола Никачевић, Comparison of Cubic-Plus-Association and Soave-Redlich-Kwong Equations of State for Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium of Fischer-Tropsch Reaction Mixture, CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 25, 1, 2019, pp. 67-76
 2. Milos Mandic, Vladimir Dikic, Менка Петковска, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur и Никола Никачевић, Dynamic analysis of millimetre-scale fixed bed reactors for Fischer-Tropsch synthesis, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 192, 2018, pp. 434-447
 3. Бранислав Тодић, Milos Mandic, Никола Никачевић и Dragomir B. Bukur, Effects of process and design parameters on heat management in fixed bed Fischer-Tropsch synthesis reactor, KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 35, 4, 2018, pp. 875-889
 4. Марко Стаменић, Vladimir Dikic, Milos Mandic, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur и Никола Никачевић, Multiscale and multiphase model of fixed bed reactors for Fischer–Tropsch Synthesis: Optimization study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 57, 36, 2018, pp. 9964-9979
 5. Бранислав Тодић, Wenping Ma, Gary Jacobs, Никола Никачевић, Burtron Davis и Dragomir B. Bukur, Kinetic Modeling of Secondary Methane Formation and 1‐Olefin Hydrogenation in Fischer–Tropsch Synthesis over a Cobalt Catalyst, INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS, 49, 12, 2017, pp. 859-874
 6. Марко Стаменић, Vladimir Dikic, Milos Mandic, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur и Никола Никачевић, Multiscale and multiphase model of fixed bed reactors for Fischer–Tropsch Synthesis: Intensification possibilities study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56, 36, 2017, pp. 9964-9979
 7. Milos Mandic, Бранислав Тодић, Ljiljana Zivanic, Никола Никачевић и Dragomir B. Bukur, Effects of Catalyst Activity, Particle Size and Shape, and Process Conditions on Catalyst Effectiveness and Methane Selectivity for Fischer–Tropsch Reaction: A Modeling Study, INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 56, 10, 2017, pp. 2733-2745
 8. Бранислав Тодић, Lech Nowicki, Никола Никачевић и Dragomir B. Bukur, Fischer–Tropsch synthesis product selectivity over an industrial iron-based catalyst: Effect of process conditions, CATALYSIS TODAY, 261, 2016, pp. 28-39
 9. Бранислав Тодић, Vitaly Ordomsky, Никола Никачевић, Andrei Khodakov и Dragomir B. Bukur, Opportunities for intensification of Fischer–Tropsch synthesis through reduced formation of methane over cobalt catalysts in microreactors, CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, 5, 2015, pp. 1400-1411
 10. Tomasz Olewski, Бранислав Тодић, Lech Nowicki, Никола Никачевић и Dragomir B. Bukur, Hydrocarbon selectivity models for iron-based Fischer–Tropsch catalyst, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, 5, 2015, pp. 1400-1411

Менторство

Докторске академске студије

 • Динамика струјања течности и честица у реакторима са осцилаторним током и примена на биохемијску реакцију уз употребу имобилисаних ензима, Данијела Славнић, 09.09.2020.
 • Методологија за синтезу реактора заснована на концептима интензификације процеса и примени метода оптимизације, Лука Живковић, 06.09.2019.
 • Моделовање хемијске кинетике и оптимизација реактора са пакованим слојем за Fischer-Tropsch синтезу, Бранислав Тодић, 18.09.2015.

Мастер академске студије

 • Развој динамичког модела вишефазног реактора са осцилаторним током за ензимску реакцију трансгалактозилације, Андрија Пантелић, 30.07.2020.
 • Ригорозно моделовање и симулације двофазног тока течно-чврсто у реактору са осцилаторним током и преградама, Лазар Лапчевић, 30.09.2019.
 • Синтеза галактоолигосахарида применом имобилисаних ензима у реактору са осцилаторним током флуида, Тијана Петровић, 29.09.2017.
 • Ригорозне (CFD )симулације осцилаторног струјања течности у реактору са преградама, Никола Кљајић, 27.09.2017.
 • Динамика протицања двофазног тока течно-чврсто у реактору са преградама и осцилаторним током флуида, Константин Пантић, 15.09.2017.
 • Симулација и оптимизација псеудохомогеног и хетерогеног модела Fishcher-Tropsch реактора са пакованим слојем, Владимир Дикић, 30.09.2016.
 • Једнодимензиони хетерогени модел реактора за Фишер-Тропш синтезу у програмском пакету gPROMS, Милош Мандић, 30.09.2016.
 • Моделовање Fischer-Tropsch синтезе на нивоу честице катализатора у програмском пакету Comsol Multiphysics, Дајана Гагић, 08.07.2016.
 • Испитивање квантитативне методологије за процену утицаја на животну средину, Невена Живковић, 30.09.2015.
 • Оптимизација мембранског реактора за производњу водоника процесом реформинга метана, Љиљана Живанић, 30.09.2014.
 • Хидродинамика осцилирајућег тока флуида у реактору са преградама, Ана Бјелић, 30.09.2013.
 • Методологија за квантитативну процену утицаја пројекта на животну средину, Сузана Вучинић, 13.09.2013.

Основне академске студије

 • Испитивање утицаја геометријске конфигурације на двофазни ток честице-течност у реактору са осцилаторним током флуида, Александра Томић, 30.09.2020.
 • Одређивање кинетичких параметара и симулација у реактору са осцилаторним током реакције синтезе галактоолигосахарида са слободним ензимом, Јован Скробоња, 30.09.2020.
 • Одређивање кинетичких параметара реакције синтезе галактоолигосахарида са имобилисаним ензимом и симулација у реактору са осцилаторним током, Емилија Ракић, 10.09.2019.
 • Одређивање параметара кинетичког модела ензимске трансгалактозилације лактозе, Милош Богдановић, 03.06.2019.
 • Моделовање деактивације кобалтног катализатора у Фишер-Тропш синтези, Лазар Лапчевић, 14.09.2018.
 • Динамика кретања честица јоноизмењивачке смоле у струји раствора лактозе у реактору са осцилаторним током, Ђорђе Марић, 22.09.2017.
 • Процена утицаја изградње и употребе ветропарка на животну средину израђена помоћу Envigo софтвера, Кристина Танасковић, 30.09.2016.
 • Одређивање радних услова за биохемијску реакцију са имобилисаним ензимима у реактору са осцилирајућим током флуида, Тијана Петровић, 30.09.2016.
 • Стабилност ензима имобилисаног на честице при поновној употреби у реактору са осцилирајућим током за реакцију хидролизе лактозе, Константин Пантић, 26.09.2016.
 • Утицај расподеле задржавања фаза у реактору са осцилирајућим током имобилисаних ензима и течности на степен конверзије реакције хидролизе лактозе, Ања Хајнал, 13.09.2016.
 • Расподела времена задржавања честица у реактору са осцилирајућим током течности, Наташа Јаворина, 20.06.2016.
 • Испитивање двофазног струјања течност-честице у реактору са осцилацијама тока, Никола Кљајић, 30.09.2015.
 • Методологија за процену утицаја пројекта на животну средину, Ана Јурчевић, 10.09.2013.
 • Оптимизација дизајна и рада реакторске каскаде за споре паралелне реакције, Данка Ћоровић, 05.09.2013.

Основне студије

 • Смањење емисије штетних гасова из постројења цементне индустрије, Александра Новаковић, 28.09.2018.
 • Утицај фреквенције и амплитуде на расподелу времена задржавања течне фазе у реактору са осцилирајућим током флуида, Маја Радовановић, 29.12.2014.
 • Утицај радних услова на расподелу времена задржавања покретне чврсте фазе у реакторима гас - чврсто - чврсто, Маријана Ђурић, 04.06.2014.