Навигација

ЗП43 - Основи аутоматског управљања

Спецификација предмета
НазивОснови аутоматског управљања
АкронимЗП43
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПрограмирање, Механичке операције, Топлотне операције (или Механичке и топлотне операције), Операције преноса масе, Основи реакторског инжењерстваОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Сагледавање значаја управљања процесима у хемијској индустрији, као и улоге хемијског инжењера у овој области. ; 2. Стицање основнијих теоријских знања из динамике и управљања процесима. ; 3. Сагледавање основних практичних аспеката управљања у процесној индустрији. ; 4. Упознавање са неопходном инструментацијом у процесној индустрији ; 5. Упознавање са, и практична примена потребних математичких алата ; 6. Упознавање са, и практична примена модерних сифтверских алата у решавању инжењерских проблема везаних за управљање процесима. ;
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за: ; - Рад у аутоматизованим погонима процесне индустрије. ; - Укључивање у тимове цпецијализоване за пројектовање система управљања за погоне процесне индустрије. ; - Праћење виших курсева из области динамике и иправљања процесима. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод: основне дефиниције, основни принципи и елементи система управљања ; 2. Процесни систем као објекат управљања: динамичке карактеристике у временском, комплексном и фреквентном домену, једноставни примери карактеристичних процеса у хемијској и сродним индустријама ; 3. Инструментација: мерни елементи, извршни елементи, регулатори и додатна опрема ; 4. Управљачка конфигурација са негативном повратном спрегом: принцип рада, конвенционални регулатори, динамика, стабилност, избор и пројектовање елемената кола, критичка анализа. ; 5. Основни практични аспекти управљања технолошким процесима ;
  Садржај практичне наставеВежбе у рачунарској лабораторији, уз коришћење програмског пакета Matlab и специјализованих додатака за обаст управљања Control System Toolbox, Simbolic Math Toolbox и Simulink. Практична настава је усклађена са теоријском, тако да студенти решавају конкретне проблеме који су обрађени на предавањима.
  Литература
  1. Менка Петковска, “Мерење и управљање у процесним системима ”, ТМФ, Београд 2007
  2. A. Гилат, “Увод у Matlab 7 са примерима“, Микро књига, Беогад, 2005
  3. Материјали са предавања, Материјали за вежбе, у електронском облику
  4. D.E. Seborg, T.E. Edgar, D.A. Mellichamp, “Process Dynamics and Control”, Willey, Danvers, 2004
  5. G.K. McMillan, D.M. Considine, “Process/Industrial Instruments and Controls Handbook“, McGraw-Hill, New York, 1999
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања са једноставним примерима, вежбе у рачунарској лабораторији, консултације, домаћи задаци
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари