Навигација

доц. др Немања Тришовић

Доцент
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 328

011/3303869
локал869
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звање 25. септембар 2017.

Предмети

14ИГИ4414ИГИ44 - Штампање амбалажних материјала
14МЗХ914МЗХ9 - Одабрана поглавља фармацеутске хемије и технологије
14ХФИ41514ХФИ415 - Принципи синтезе лекова у фармацеутском инжењерству
Д198Д198 - Принципи органске синтезе-савремене методе и реакције
ЗП281ЗП281 - Органска хемија 1
ЗП282ЗП282 - Органска хемија 2
ХОХ38ХОХ38 - Принципи физичке органске хемије

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Синтеза и карактерисање фотоактивног течног кристала савијеног језгра и његовог халогено везаног комплекса, Невена Радомировић, 27.09.2019.
  • Синтеза, структурна карактеризација и евалуација фармакокинетички релевантних својстава нових спирохидантоина изведених из α-тетралона, Жељко Мандић, 30.08.2019.
  • Синтеза и карктеризација молекула савијеног облика на бази 4-нитростилбена, Марина Шибалић, 20.07.2018.

Основне академске студије

  • Синтеза и својства асиметричних течнокристалних димера на бази 4-цијаноазобензена, Маријана Даниловић, 30.09.2020.
  • Проучавање односа структуре и фармакинетички релевантних својстава 10-арилфенотиазина, Зорана Ћирић, 28.09.2020.
  • Проучавање структурних својстава и фармаколошког потенцијала деривата 3,4-дихидропиримидин-2(1H)-тиона сродних монастролу, Сунчица Стојчић, 28.09.2020.
  • Проучавање могућности добијања нових деривата сукцинимида микроталасним поступком, Смиљана Ђурић, 24.09.2020.
  • Синтеза, структура и својства 7,8-бензо-1,3-диазаспиро[4.5]декан-2,4-диона и његових деривата, Жељко Мандић, 11.06.2018.