Navigation

доц. др Немања Тришовић

Доцент
Катедра за органску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 328

011/3303869
локал869
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звањеSeptember 25, 2017

Предмети

14ИГИ4414IGI44 - Prinitng of packaging materials
14МЗХ914MZH9 - The Chosen Chapters of Pharamceutical Chemistry and Technology
14ХФИ41514HFI415 - The Principles of Medicine Synthesis in Pharmaceutical Engineering
Д198D198 - The Principles of Organic Synthesis - Modern Methods and Reactions
ЗП281ZP281 - Organic chemistry I
ЗП282ZP282 - Organic chemistry II
ХОХ38HOH38 - The principles of Physical Organic Chemistry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије