Навигација

14ХФИ415 - Принципи синтезе лекова у фармацеутском инжењерству

Спецификација предмета
НазивПринципи синтезе лекова у фармацеутском инжењерству
Акроним14ХФИ415
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОрганска хемија 1 и Органска хемија 2Облик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са основним принципима проучавања и приступа синтези лекова у фармацеутској индустрији од избора фармаколошки активне супстанце, преко процеса истраживања и планирања синтезе до развоја, који обухвата оптимизацију синтетског поступка за производњу лека од лабораторијских услова преко полуиндустријске до индустријске производње.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да стекну знања о основним принципима синтезе лекова у фармацеутској индустрији од избора фармаколошки активне супстанце, преко истраживања, развоја, до индустријске производње лека.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студента са основним приниципима синтезе лекова у фармацеутској индустрији (избор реакционог пута, реактаната, растварача, природа и услови одигравања реакције, изоловање и пречишћавање производа, принос, ...) уз посебан осврт на принципе и методе асиметричне синтезе која омогућује производњу оптички чистих леоква. Биће размотрене хемијске методе, стереоселективност и катализатори за асиметричну синтезу, као и ензимска стереоселективност синтезе. Студенти ће се упознати са асиметричном синтезом појединих лекова, на конкретним примерима из индустријске праксе, према наведеним методама стереоселективности. Размотриће се најновије QСАР методе за планирање синтезе лекова са тачно задатим карактеристикама, као и неопходне АДМЕТ особине које лекови треба да поседују.
   Садржај практичне наставеСинтеза фармаколошки активних супстанци, уз претходну литературну обраду задатака, праћење тока реакције и идентификација производа савременим инструменталним методама.
   Литература
   1. Ж. Чековић, Органске синтезе, реакције и методе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. Београд.
   2. Н. Раос, С. Раић-Малић, М. Минтас, Лекови у простору, фармакофори и рецептори, Школска књига Загреб 2005. Загреб.
   3. The Art of Drug Synthetis, ed. By D. S. Johnson, J. J: Li, J. Wiley 2007. USA
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари