Навигација

ХОХ38 - Принципи физичке органске хемије

Спецификација предмета
НазивПринципи физичке органске хемије
АкронимХОХ38
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОрганска хемија 1 и Органска хемија 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУсвајање нових појмова из вишег курса органске хемије, који се односе на квантитативне аспекте проучавања стурктуре и механизама органских реакција, са посебним освртом на QСАР, QСРР, QСПР методе, као и упознавање са новим групама хемијских реакција (перицикличне и реакције слободних радикала) које се примењују у синтези низа сложених органских једињења. ; ;
  Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да буду оспособљени за извођење веома сложених органских реакција, праћење њиховог тока и идентификацију производа савременим инструметалним методама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредавања обухватају теоријске и практичне основе квантитативног аспекта проучавања органских реакција, као и низа метода за њихово комплетно дефинисање. Значајан део курса је посвећен утицају растварача на реактивност и понашање органских молекула. Поред јонских реакција студенти ће се упознати са перицикличним реакцијама (реакције фаворизоване орбиталном симетријом) и реакцијама слоодних радикала.
  Садржај практичне наставеИзрада сложених препарата и литературног задатка уз праћење тока реакције и идентификацију производа савременим инструменталним методама.
  Литература
  1. Г. Ушћумлић, М. Мушкатировић, Ауторизована скрипта, ТМФ, Београд, 1992.
  2. К. П. Ц Воллхарт, Н. Е. Шор, Органска хемија, 4. издање, Дата Статус, Београд, 2004.
  3. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Waters, Organsic Chemistry, Oxford University Press, New York, 2001.
  4. J. March, Advanced Organic Chemistry, Wiley & Sons, New York, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  203
  Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари