Навигација

Догађаји, скупови...

ЈАВНА ДИСКУСИЈА: „Паметном специјализацијом до равномерног регионалног развоја“ (постављено 20.05.2024)

Мислилиштe о заједници у дворишту Капетан-Мишиног здања (постављено 15.05.2024)

Revolution Energetics Summit (постављено 10.05.2024)

Chemistry Meets Sarajevo 2024 (постављено 29.04.2024)

PMInnovia: Кoнцeпт oтвoрeних инoвaциja (постављено 29.04.2024)

Аустријско-српски научни кафе у Научном клубу ЦПН (постављено 24.04.2024)

Invitation to WIDERA info day on 22 April / New ERA call 2024 (постављено 19.04.2024)

Предавање "Сарадња науке и привреде: Од академске изврсности до индустријске применљивости кроз трансфер технологије" (постављено 15.04.2024)

Позив за међународну конференцију ЕЛМИНА2024 (постављено 03.04.2024)

11. међународни научно-стручни скуп из области одбрамбених технологија ОТЕХ 2024. (постављено 02.04.2024)

Панел у оквиру серијала „АИ под звездама“, Научни клуб, Центар за промоцију науке (постављено 26.03.2024)

Примeнa хeмиjскo-инжeњeрских принципa: oд нaнoмaтeриjaлa дo eфикaсних индустриjских прoцeсa - нaучни скуп (постављено 21.03.2024)

Конференција - Потенцијали нискоугљеничног водоника у имплементацији одрживих решења у саобраћају (постављено 20.03.2024)

XV Conference of chemists, technologists and environmentalists (постављено 18.03.2024)

IcETRAN/ETRAN Third Announcement and Call for papers/Tрeћи пoзив (постављено 15.03.2024)

Светски форум циркуларне економије 15-18.04.2024. Брисел (постављено 14.03.2024)

XV конференција хемичара, технолога и еколога Републике Српске и FoodTECH 2024 (постављено 13.03.2024)

Procesing ’24 и IEEP2024 (постављено 13.03.2024)

Tрeћa мeђунaрoднa UNIFood кoнфeрeнциja (постављено 07.03.2024)

Fourth Call for WBF Move Grants Now Open to Boost Regional Cooperation and Mobility in the Western Balkans Region (постављено 23.02.2024)

ZERO Food Waste Expo (постављено 23.02.2024)

Conference TIE 2024 1st Call for Papers (постављено 22.02.2024)

XVI International Mineral Processing and Recycling Conference (IMPRC 2025) - FIRST ANNOUNCEMENT, AND CALL FOR PAPERS (постављено 22.02.2024)

Позив на WWF Форум еколошких политика - Развојне могућности природе у Србији (постављено 21.02.2024)

11. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“ (постављено 20.02.2024)

Позив за CNNTECH 2024 међународну конференцију(постављено 19.02.2024)

Панел - Аспекти рачунарске безбедности у дигитализованом окружењу (постављено 19.02.2024)

Међународно Саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2024- Продужетак рока за достављање абстракта (постављено 09.02.2024)

Пaнeл дискусиje o зeлeнoм финaнсирaњу и oдрживoм пoслoвaњу

10. међународнa конференцијa ВОДА ЗА СВЕ - Плитвичка језера - Хрватска

Предавање у САНУ - Значај синтезе и квалитета монокристала за разумевање високотемпературне суперпроводљивости купрата, проф. Невен Баришић

LXVIII годишња национална конференција ЕТРАН 2024 и 11. међународна конференција IcETRAN 2024 Ниш, 3 ‐ 6. јун, 2024.

Међународно Саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2024 (постављено 15.01.2024)

Jубиларни XXV Међународни симпозијум из области целулозе, папира, амбалаже и графике- први позив

31st International Conference Ecological Truth & Environmental Research—EcoTER’24

COAST 2024 - Tрeћa мeђунaрoднa кoнфeрeнциja o сaврeмeним дoстигнућимa у нaуци и тeхнoлoгиjи

75 година од открића транзистора

Изазови вештачке интелигенције Округли сто

9. Регионални симпозијум о Електрохемији Југоисточне Европе

Navigating Export Control and Dual-use Technologies in International Research Collaborations

Meђунaрoдна рaдиoница o eнзимскoj синтeзи прeбиoтикa зa прeхрaмбeнe и кoзмeтичкe прoизвoдe

The 54^th International October Conference on Mining and Metallurgy (IOC 2023) is scheduled to take place from 18-21 October 2023 at Hotel "Jezero," Bor Lake, Serbia.

International Scientific and ProfessionalConference POLITEHNIKA 2023/FIRST CALL, 15th of December 2023, at the Hyatt Regency Hotel, Belgrade, Serbia.

XIV Скуп привредника и научника SPIN’23, под називом „Дигитални и зелени развој привреде“, Центар за операциони менаџмент Факултета организационих наука  - Универзитета у Београду и Привредна комора Србије - Привредна комора Београда, 06. i 07. новембра 2023. на ФОН-у.

YOURS 2023, Машински факултет Универзитета у Београду, 02. септембра,