Navigacija

Arhiva vesti

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU MET

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Metalurgija, sa temom „Teorija pirometalurških procesa u dobijanju tehnoloških metala iz primarnih i sekundarnih sirovina sa osvrtom na retke i kritične“, održaće se u utorak 22. avgusta 2017. godine u Svečanoj sali TMF-a sa sledećim redosledom kandidata:

1. Bojan Gligorijević u 15 časova,

2. Vaso Manojlović u 16 časova,

3. Milena Ćosić u 17 časova.

Obaveštenje o pristupnom predavanju

Opšte vesti

Obaveštavamo Vas da će se pristupno predavanje po konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Elektrotehnika za jednog prijavljenog kandidata, Miloša Petrovića , sa temom "Prelazna stanja u kolima jednosmerne struje sa R-C elementima" održati 14.08.2017. god. u učionici br.8 od 12-14