Navigacija

Arhiva vesti

PROMENA TERMINA O PRISTUPNOM PREDAVANJU F

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Tehnička fizika, sa temom: „Prvi princip termodinamike i ciklusi“, se pomera za petak, 05.02.2021. godine.

Satnica osteje ista:
Kandidat Slobodan Milutinović – 9:00,
Kandidat Sanja Pavlović – 10:00
Kandidat Nebojša Mijatović – 11:00
Trajanje pristupnog predavanja je 45 minuta.

Katedra za Tehničku fiziku

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU F

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Tehnička fizika, sa temom: „Prvi princip termodinamike i ciklusi“, održaće se u sredu 03.02.2021. godine u Svečanoj sali sa sledećim rasporedom:

  1. Kandidat Slobodan Milutinović – 9:00,
  2. Kandidat Sanja Pavlović– 10:00
  3. Kandidat Nebojša Mijatović– 11:00

Trajanje pristupnog predavanja je 45 minuta.

Katedra za Tehničku fiziku

Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije u oblasti zaštite životne sredine na projektu “Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja”

Opšte vesti

Tehnološko - metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, raspisuje konkurs za tim tehničkih eksperata i eksperata u marketingu i komunikaciji u oblasti zaštite životne sredine u okviru projekta “Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja”. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, u periodu od decembra 2018. do novembra 2022. godine. Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Obaveštenje o pristupnom predavanju HI – Asistent

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom: „Stabilnost zatvorenog regulacionog kola u kompleksnom domenu“, održaće se u utorak 12.01.2021. sa početkom u 11:30 časova u Svečanoj sali fakulteta. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Radoslava Pravilović.

Obaveštenje o pristupnom predavanju BIB – docent

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, sa temom: „Proizvodnja monoklonskih antitela“, održaće se u utorak 12.01.2021. preko video poziva (Google Meet) sa početkom u 12 časova. Redosled kandidata je:
1. Dr Aleksandra Đukić Vuković 12 - 13 časova
2. Dr Biljana Maluckov 13 - 14 časova
Link za video poziv će kandidatima i zainteresovanima biti poslat putem e-maila .