Navigacija

Arhiva vesti

Međunarodna konferencija  "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018"

Opšte vesti

Međunarodna konferencija  "Electron Microscopy of nanostructures - ELMINA 2018", u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti, održana je od 27.08. do 29.08, u Svečanoj sali Rektorata Beogradskog univerziteta gde su se okupili ugledni svetski istraživači iz ove oblasti, u svojstvu plenarnih predavača.


Otvaranje farmaceutske čiste sobe

Opšte vesti

U sredu, 03.10. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu otvorena je farmaceutska čista soba, namenjena podizanju nivoa kvaliteta nastave na profilu Farmaceutsko inženjerstvo.

Poziv za prijavu apstrakata za sedamnaestu konferenciju mladih istraživača

Opšte vesti

Poziv za prijavu apstrakata za sedamnaestu konferenciju mladih istraživača “Seventeenth Young  Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering” koja če se održati 5.-7.12.2018. godine u Beogradu. Organizatori su Društvo za istraživanje materijala Srbije i Institut tehničkih nauka SANU, koji su organizovali i prethodnih 16 konferencija mladih istraživača kao i 20 YUCOMAT konferencija.