Navigacija

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2022. godini

Studentske vestiOpšte vesti

UNIVERZITET U BEOGRADU

raspisuje

K O N K U R S

za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2022. godini

         U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

         Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 22. mart 2023. godine.

         U prilogu rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su navedeni sledeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv studijskog programa, godina studija, kontakt adresa, elektronska adresa i broj telefona.

         Radovi se dostavljaju prof. dr Nemanji Trišoviću u elektronskoj formi – mejl: ntrisovic@tmf.bg.ac.rs